Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe

 

 

2019r.


Konkurs ofert na wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m2 na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową

2019-02-07

treść ogłoszenia


 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ

2019-02-25

treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania


Zapytanie ofertowe na wykonanie testów specjalistycznych aparatow rentgenowskich i urządzeń pomocniczych USK w Białymstoku przez okres 12 miesięcy

2019-03-11

treść ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

zmiana terminu składania ofert II

poprawiona treść ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

informmacja o wyniku  postępowania

 

Konkurs na wybór partnera społecznego do projektu w ramach Działania 5.1 Program profilaktyki nowotworów płuc, Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19

2019-05-17

Ogłoszenie nr 1/2019 o otwartym naborze Partnera Społecznego

Karta zgłoszenia

 

 

Konkurs na wybór partnera społecznego do projektu w ramach Działania 5.1 Program profilaktyki nowotworów płuc, Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19 został unieważniony.

2019-05-31


Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji systemu zasilania gwarantowanego (dostosowanie szafy, dostawa i montaż UPS’ów) w szafach zasilająco-sterujących automatyki budynkowej

2019-06-03

treść ogłoszenia


Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlowo - gastronomiczną

2019-06-03

treść ogłoszenia

 


 

Ostatnia aktualizacja: 2019-06-03


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku