Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na na wykonanie 5 letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej kontenerowej S6

2017-05-23

treść ogłoszenia

 

Konkurs na dzierżawę powierzchni w Budynku Głównym Szpitala i Bloku M na ustawienie automatów vendingowych

2017-05-24

treść ogłoszenia

 

Konkurs na dzierżawę powierzchni w pomieszczeniach SOR-u Położno – Ginekologicznego i Bloku M na ustawienie automatów vendingowych

2017-06-08

treść ogłoszenia

 

Konkurs na posadowienie bankomatu wolnostojącego w Budynku Głównym USK –parter – hol – wejście główne od ul. Skłodowskiej 24A

2017-06-28

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe na  wykonanie pomiarów emisji do powietrza w spalarni odpadów USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

2017-07-07

treść ogłoszenia


Zapytanie ofertowe na przygotowanie kotła parowego do rewizji wewnętrznej w kotłowni USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

2017-07-07

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni  1 m2  na ustawienie automatu sprzedającego napoje chłodzące w Budynku B Szpitala, poziom 1, przy szatni studenckiej

2017-07-07

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność medyczną

2017-07-19

treść ogłoszenia

modyfikacja i zmiana terminu

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie Audyt Energetycznego budynków USK w Białymstoku

2017-08-24

treść ogłoszenia

Unieważnienie postępowania


Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu części dachu w budynku mieszkalnym w Białymstoku przy ul. Szpitalnej 35a USK w Białymstoku

2017-08-29

treść ogłoszenia

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiaów instalacji elektrycznej

2017-10-31

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m2 na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową

2017-11-08

treść ogłoszenia

unieważnienie konkursu

 

Zapytanie ofertowe wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m2 na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową

2017-11-24

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach USK w Białymstoku

2017-12-06

treść ogłoszenia

zapytania

zestawienie klimatyzatorów

wybór oferty

 

Zapytanie ofertowe na dzierżawę powierzchni przeznaczonej na działalność medyczną tj.prowadzenie gabinetu stomatologicznego

2017-12-15

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie Badania Technicznego Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego w Budynku Głównym Szpitala  oraz w Bloku Diagnostyczno – Laboratoryjnym  „ M „ ul. M.C Skłodowskiej 24A w latach 2018, 2019, 2020. 

2018-01-10

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe na wynajem boksu garażowego nr 8 na terenie USK w Białymstoku

2018-01-19

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i gamma kamer USK w Białymstoku

2018-01-30

treść ogłoszenia

zapytania

zmiana terminu składania ofert

treść zapytania - poprawione i obowiązujące

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze ofert


Zapytanie ofertowe na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność medyczną

2018-01-30

treść ogłoszenia


Zapytanie ofertowe na wynajem boksu garażowego nr 8 usytuowanego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku

2018-02-16

treść ogłoszenia


Zapytanie ofertowe na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność medyczną

2018-02-22

treść ogłoszenia

 

 

Prosba o wycenę wykonania nasadzeń uzupełniających wraz z nasadzeniami zamiennymi drzew i krzewów

2018-03-05

treść ogłoszenia


Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni 1 m2  na ustawienie automatu vendingowego na holu na parterze w budynku M Szpitala od ul. Waszyngtona 15 A

2018-03-08

treść ogłoszenia


Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ

2018-03-26

treść ogłoszenia

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ

2018-03-29

treść ogłoszenia

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ

2018-03-29

treść ogłoszenia

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-06

treść ogłoszenia

Załacznik nr 1

 

Załacznik nr 2

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania


Zapytanie ofertowe na zakup używanego samochodu dostawczego do 3.5 tony

2018-04-12

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe na dostawę namiotu stałociśnieniowego

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-17

treść ogłoszenia

Załacznik nr 3 poprawiony na dn.19.04.2018 r.

Modyfikacja Zapytania ofertowego, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania


Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej wnętrzowej T1 nr. 01 – X1955 oraz wykonanie przeglądu i pomiarów napięć i obciążeń rozdzielni wnętrzowych nn RG, RG10, RG9, RG8.

2018-04-27

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ

2018-05-10

treść ogłoszenia

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

 

Konkurs na świadczenie usług telewizji kablowej w budynkach USK w Białymstoku

2018-05-21

treść ogłoszenia

 

Konkurs na dzierżawę 2 miejsc parkingowych na postój TAXI

2018-06-20

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ

2018-06-21

treść ogłoszenia

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej wnętrzowej T1 nr. 01 – X1955 oraz wykonanie przeglądu i pomiarów napięć i obciążeń rozdzielni wnętrzowych nn RG, RG10, RG9, RG8.

2018-06-21

treść ogłoszenia

 

Konkurs ofert na sprzedaż ambulansu rentgenowskiego.

2018-06-28

treść ogłoszenia

 

Konkurs ofert na "II-gi konkurs ofert na dzierżawę 2 miejsc parkingowych na postój TAXI".

2018-07-10

treść ogłoszenia

 

II Konkurs ofert na sprzedaż ambulansu rentgenowskiego.

2018-07-27

treść ogłoszenia


Konkurs ofert na wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m2 na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową

2018-08-10

treść ogłoszenia


Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni na ustawienie 1 automatu vendingowego

2018-08-10

treść ogłoszenia

unieważnienie konkursu

 

II Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni na ustawienie 1 automatu vendingowego

2018-08-23

treść ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2018

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-30

treść ogłoszenia

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej wnętrzowej T1 nr. 01 – X1955 oraz wykonanie przeglądu i pomiarów napięć i obciążeń rozdzielni wnętrzowych nn RG, RG10, RG9, RG8

2018-09-03

treść ogłoszenia


Zapytanie ofertowe wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m2 na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową

2018-09-27

treść ogłoszenia

 

Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową

2018-10-15

treść ogłoszenia


Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową

2018-11-26

treść ogłoszenia

 

2019 rok

Konkurs ofert na wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m2 na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową

2019-02-07

treść ogłoszenia


 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ

2019-02-25

treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania


Zapytanie ofertowe na wykonanie testów specjalistycznych aparatow rentgenowskich i urządzeń pomocniczych USK w Białymstoku przez okres 12 miesięcy

2019-03-11

treść ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku