Zakłady

Zakład Radiologii
Kierownik Zakładu: 


Prof. dr hab. p.o. Urszula ŁebkowskaZ-ca Kierownika Zakładu: lek. med. Zofia Bondyra


Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

15-276 Białystok


Telefony kontaktowe:

85 831 82 18 – sekretariat,

sekretarka - Sylwia Zajkowska

85 831 83 11 – rejestracja (diagnostyka ogólna)

85 831 82 20 – rejestracja (RTG, USG, USG – doppler)

85 831 88 72 – lekarz dyżurny

85 831 84 47 – lekarz dyżurny

85 831 81 89 – technik dyżurny

Faks: 85 831 88 21


 1. dr hab. n. med. Andrzej Ustymowicz
 2. dr n. med. Katarzyna Borowska – Matwiejczuk
 3. dr n. med. Jolanta Diakowska – Kosidło
 4. dr hab. n. med. Jacek Janica
 5. dr n. med. Krystyna Kiełpińska
 6. dr n. med. Kazimierz Kordecki
 7. dr n. med. Andrzej Lewszuk
 8. dr n. med. Adam Łukasiewicz
 9. dr n. med. Janusz Różycki
 10. dr n. med. Olga Sobotko - Waszczeniuk
 11. lek. med. Dorota Żukowska - Franciszkiewicz
 12. lek. med. Zofia Bondyra
 13. lek. med. Jolanta Leoniuk
 1. lek. med. Adam Garkowski
 2. lek. med. Iwona Łachmacka
 1. lek. med. Paweł Michalak
 2. lek. med. Katarzyna Rutka
 3. lek. med. Izabela Sackiewicz
 1. lek. med. Vitalii Grinevych - rezydent
 1. lek. med. Sylwia Grodzka - rezydent
 2. lek. med  Adam Garkowski mł.asystent
 3. lek. med  Rafał Śledziewski - rezydent
 4. lek. med  Tomasz Paweł Chrostowski - rezydent
 5. lek. med. Ewelina Kwiatkowska - rezydent
 6. lek. med. Krzysztof Kubarewicz - rezydent
 7. lek. med. Jolanta Najmoła-Warsicka - rezydent
 8. lek. med. Monika Plona – Herbst - rezydent
 9. lek. med. Joanna Tarasiewicz - Ćwiklewska - rezydent
 10. lek. med. Patrycja Zalewska – Kurza
 11. lek. med. Natalia Żukowska - rezydent
 12. Magister elektroradiologii Ewa Pasieka
 13. Magister fizyki Anna Ostasz-Sokolik

 1. kier. zespołu st. tech. Bożena Bączek
 2. st. tech. Beata Banasiuk
 3. st. tech. Jan Chwieśko
 4. Magister elektroradiologii  Anna Drozdowska
 5. st. tech. Edyta Dudek
 6. st. tech. Małgorzata Duchnowska
 7. st. tech. Adam Hryniewski
 8. st. tech. Eugenia Juziuk
 9. st. tech. Katarzyna Kania
 10. Magister elektroradiologii Andrzej Kopecki
 11. st. tech. Izabela Kozłowicz
 12. Magister elektroradiologii Marta Szlejter
 13. Magister elektroradiologii Andrzej Naliwajko
 14. st. tech. Magdalena Nizioł
 15. st. tech. Agnieszka Połejko
 16. st. tech. Stanisława Sak
 17. st. tech. Halina Sołowińska - Kobeszko
 18. st. tech. Michał Starzyński
 19. st. tech. Bożena Stojak
 20. st. tech. Slawomir Stojak
 21. st. tech. Danuta Wójtowicz
st. tech. Wojciech Żdanowicz

Plg. Alina Gawryluk

Plg. Janina Walczak

Plg. Marta Zalewska

Plg. Martyna Zalewska-Ćwikła

Barbara Olszewska- starszy statystyk medyczny

Sylwia Sokół - sekretarka medyczna

Krystyna Naszkiewicz- rejestratorka medyczna

Justyna Siemieniuk- rejestratorka medyczna

Ewa Peresada - rejestratorka medyczna

Bogdan Mazalski- konserwator

Krystyna Chomicka – pomoc laboratoryjnaŚwiadczenia medyczne realizowane w Zakładzie Radiologii


Radiologia zabiegowa - dziedzina radiologii wykorzystująca metody instrumentalne i techniki obrazowania do wykonywania zabiegów leczniczych:


 • embolizacja – metoda polegająca na zamknięciu światła naczynia tętniczego lub żylnego w celu leczniczym, np. embolizaja tętnic w przebiegu krwotoków, naczyniaków, rozległych przetok tętniczo-żylnych; guzów nowotworowych oraz pourazowych uszkodzeń naczyń
 • angioplastyka i protezowanie wewnątrznaczyniowe – zastosowanie w leczeniu zwężeń i niedrożności naczyń o różnej etiologii (np. w przebiegu miażdżycy), a także tętniaków aorty brzusznej i piersiowej
 • wertebroplastyka - przezskórne „cementowanie“ trzonów kręgowych np. przy złamaniu kręgosłupa i innych schorzeniach osłabiających strukturę kostną trzonów kręgowych
 • farmakoterapia celowana - podawanie leków obkurczających naczynia, leków trombolitycznych oraz cytostatyków bezpośrednio do naczyń zaopatrujących nowotwór
 • leczenie zwężeń w przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych, przewodach żółciowych oraz drogach moczowych
 • przezskórny drenaż nieprawidłowych zbiorników płynu (krwiaków, torbieli, ropni, wodonercza)
 • wprowadzanie filtrów do żyły głównej górnej jako zabezpieczenie przed zatorowością płucną
 • usuwanie ciał obcych z układu naczyniowego
Wprowadzenie ultrasonograficznych badań z użyciem środków kontrastowych – ocena funkcji i morfologii nerki przeszczepionej oraz diagnostyki zmian ogniskowych wątroby 

Wprowadzenie Radiologii Cyfrowej w zakresie klatki piersiowej, diagnostyce zmian kości i stawów oraz badań ortopedycznych – największą zaletą aparatu cyfrowego jest doskonała jakość otrzymywanych obrazów oraz „czystość ekologiczna” poprzez eliminację trującej chemii używanej do wywoływania zwykłych zdjęć rentgenowskich 

Radiografia kręgosłupa – odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, kość krzyżowa i guziczna 

Radiologia kończyny górnej – obręcz barkowa obojczyka, łopatka, kość ramienna, staw 

łokciowy, kości przedramienia, kości nadgarstka, dłoni i palców 

Radiografia kończyny dolnej: miednica, staw biodrowy, kość udowa, staw kolanowy, kości podudzia, staw skokowy, kości stopy i palców 

Radiografia głowy – czaszka, zatoki, nos, uszy, stawy skroniowo – żuchwowe, oczodoły 

Radiografia jamy brzusznej 

Radiografia klatki piersiowej -  klatka piersiowa, mostek, żebra 

Urografia 

Prześwietlenie przełyku, żołądka oraz jelit

Wlew doodbytniczy jelita grubego

Histerosalpinografia (HSG)

Fistulografia

Radiografia pantomograficznaInformacje dla pacjenta

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku