Zakłady

Zakład Medycyny Nuklearnej
Kierownik Zakładu:


prof. dr hab. n. med. Janusz Myśliwiec
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Poradnia Medycyny Nuklearnej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok


Sekretariat: Elżbieta Żurawska

tel. (85) 831 87 70


Telefony:
Rejestracja: (85) 831 86 15

Kierownik: (85) 831 84 60

Pokój Lekarski (85) 831 82 16, (85) 831 80 89

Pokój opisów (85) 831 84 48

e-mail: nukleo@umb.edu.pl
 

 • spec. med nukl. dr n. med. Saeid Soleman Abdelrazek - st. asystent
 • spec. med nukl. dr n. med. Agnieszka Kociura-Sawicka - st. asystent
 • spec. med nukl. dr n. med. Piotr Szumowski - st. asystent
 • spec. med nukl. dr n. med. Małgorzata Mojsak - mł. asystent
 • spec. chorób wewn. dr n. med Łukasz Żukowski - st. asystent
 • lek. Monika Sykała - rezydent ( w trakcie specjalizacji)

 • Halina Łobacz - plg. koordynująca
 • .Edyta Wińska - spec. plg. zachowawczego
 • Marta Kostecka - pielegniarka

 • Technicy
 • mgr elektroradiologii Marcin Hładuński
 • mgr elektroradiologii Rafał Palkowski
 • mgr elektroradiologii Dorota Iwanicka
 • mgr elektroradiologii Marlena Paniczko
 • mgr elektroradiologii Paweł Jemielita
Radiofarmaceuci
mgr analityki medycznej Anna Amelian-Fiłonowicz
Fizycy
mgr Ewa Szewczuk - fizyk medyczny/inspektor ochrony radiologicznej
mgr Anna Ostasz-Sokolik - fizyk/inspektor ochrony radiologicznej
Rejestratorki
mgr Iwona Gacka - rejestratorka medyczna
Agata Żukowska - rejestratorka medyczna


Świadczenia medyczne


 1. SCYNTYGRAFIA + T 24 TARCZYCY z I-131
 2. SCYNTYGRAFIA + T 24 +T 48 TARCZYCY z I-131
 3. SCYNTYGRAFIA TARCZYCY Tc + TEST WYCHWYTU Tc - 99 m
 4. SCYNTYGRAFIA TARCZYCY Z MIBI + T 24 + I -131
 5. SCYNTYGRAFIA TARCZYCY Z MIBI
 6. SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA - I - 131
 7. SCYNTYGRAFIA MÓZGU TOMOGRAFICZNA
 8. SCYNTYGRAFIA SERCA SPOCZYNKOWA
 9. SCYNTYGRAFIA SERCA WYSIŁKOWA
 10. SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA PŁUC
 11. SCYNTYGRAFIA STATYCZNA WĄTROBY
 12. SCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA WĄTROBY I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
 13. RENOSCYNTYGRAFIA NEREK
 14. SCYNTYGRAFIA STATYCZNA NEREK - SPECT
 15. SCYNTYGRAFIA STATYCZNA NEREK - PLANARNA

 16. SCYNTYGRAFIA STATYCZNA KOŚCI
 17. SCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA KOŚCI
 18. SCYNTYGRAFIA SPECT KOŚCI (KRĘGOSŁUPA)
 19. SCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA + STATYCZNA KOŚCI (TRÓJFAZOWA)
 20. SCYNTYGRAFIA PRZYTARCZYC
 21. WYKRYWANIE UCHYŁKA MECKELA
 22. SCYNTYGRAFIA ŚLINIANEK
 23. SCYNTYGRAFIA AREOZOLOWA STATYCZNA PŁUC
 24. BADANIE CZASU OPRÓŻNIANIA ŻOŁĄDKA
 25. WYKRYWANIE REFLUKSÓW ŻOŁĄDKOWO - PRZEŁYKOWYCH
 26. WYKRYWANIE NACZYNIAKÓW WĄTROBY BAD. PLANARNE
 27. WYKRYWANIE NACZYNIAKÓW WĄTROBY - SPECT
 28. SCYNTYGRAFIA PERFUZYJI MIĘŚNIA SERCOWEGO Z UŻYCIEM TL-201
 29. SCYNTYGRAFIA Z CYNTRYNIANEM GALU (wykrywanie nowotworów układu limfatycznego)
 30. SCYNTYGRAFIA NADNERCZY (RDZEŃ) - (wykrywanie nowotworów neuroendokrynnych)
 31. SCYNTYGRAFA KORY NADNERCZY
 32. SCYNTYGRAFIA Z ZASTOSOWANIEM POCHODNYCH SOMATOSTATYNY
 33. SCYNTYGRAFIA ZNAKOWANYMI LEUKOCYTAMI
 34. TERAPIA IZOTOPOWA - SYNOWEKTOMIA RADIOIZOTOPOWA
 35. TERAPIA IZOTOPOWA ŁAGODNYCH SCHORZEŃ TARCZYCY
 36. TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚĆI, STRONT Sr-89
 37. TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚĆI, SAMAR Sm-153

 


Działałność kliniczna

Działalność kliniczna Zakładu Medycyny Nuklearnej obejmuje diagnostykę obrazową (in vivo), terapię radioizotopową oraz diagnostykę in vitro. Badania obrazowe wykonujemy za pomocą kamery planarnej oraz 2 kamer tomograficznych typu SPECT-CT. W Zakładzie Medycyny Nuklearnej wykonywane są następujące badania:

 1. Tomografia emisyjna SPECT:
  - mózgu
  - serca
  - płuc
  - narządów jamy brzusznej
  - kręgosłupa
 2. Scyntygrafia tarczycy z Tc-99m i I-131 (z testami jodochwytności 24 godz.,48 godz.)
 3. Scyntygrafia przytarczyc
 4. Scyntygrafia dynamiczna i statyczna kości
 5. Renoscyntygrafia i scyntygrafia statyczna nerek
 6. Scyntygrafia perfuzyjna płuc
 7. Scyntygrafia wentylacyjna płuc
 8. Badanie przewodu pokarmowego:
  -  obrazowanie ślinianek
  - tranzytu przełykowego,
  - refluksów żołądkowo-przełykowych
  - opróżniania żołądka
 9. Scyntygrafia wątroby:
  - Scyntygrafia statyczna,
  - Cholescyntygrafia (scyntygrafia dynamiczna wątroby i dróg żółciowych),
 10. Scyntygrafia ognisk zapalnych,
 11. Badania receptorowe z użyciem analogów somatostatyny i MIBG (guzy neuroendokrynne).
 12. Terapia radioizotopowa:
  - Leczenie nadczynności tarczycy oraz wola normoczynnego za pomocą I-131.
  - Synowektomia radioizotopowa
  - Paliatywne leczenie bolesnych przerzutów do kośćca

Diagnostyka in vitro obejmuje oznaczenia hormonów i innych substancji biologicznie czynnych w płynach ustrojowych z użyciem metod radioimmunologicznych i / lub immunoradiometrycznych.


 


Działalność dydaktyczna


Kształcenie studentów w zakresie medycyny nuklearnej:

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

   - rok III i V - studia polskojęzyczne, rok III i V studia angielskojęzyczne

Wydział Farmaceutyczny - Oddział Medycyny Laboratoryjnej:

   - rok II  studia magisterskie oraz rok V

Wydział Nauk o Zdrowiu - Elektroradiologia

   - rok III - studia licencjackie

   - rok II - studia magisterskie

 


Działalność naukowa


Badania prowadzące do ustalenia schematu optymalnego leczenia radiojodem (I-131) łagodnych chorób tarczycy.

Badanie wpływu wybranych leków na wychwyt tarczycowy (T24, T48) i efektywność leczenia I-131 u chorych z wolem 

guzkowym nadczynnym, normoczynnym oraz w chorobie Graves’a-Basedova.

Udział apoptozy popromiennej w efektywności leczenia I-131 oraz w prognozowaniu wystąpienia późnej niedoczynności na podstawie zachowania się stężeń wybranych markerów apoptozy w przebiegu radiojodoterapii.

Próby pośredniej oceny nasilenia apoptozy popromiennej na podstawie scyntygramów wykonywanych przy użyciu Tc-99m - MIBI.

Badanie wpływu stresu oksydacyjnego na efektywność leczenia I-131łagodnych chorób tarczycy.

Ocena zmian perfuzji mięśnia oraz funkcji lewej komory serca za pomocą bramkowanego SPECT-u (GSPECT) u chorych na uogólnioną twardzinę układową, cukrzycę typu I i II oraz chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego.

Badania efektywności synowektomii radioizotopowej stawów kolanowych wykonywanej przy użyciu koloidalnego Y-90.

Diagnostyka obrazowa guzów neuroendokrynnych za pomocą analogów somatostatyny znakowanych izotopem promieniotwórczym.

Ocena funkcji ślinianek w wykrywaniu zespołu Sjoegrena.

 


Główne osiągnięcia z ostatnich 5 lat


Opracowanie skutecznego schematu leczenia I-131 łagodnych chorób tarczycy:

   - Wdrożeniu tanich, skutecznych metod zwiększania wychwytu I-131(T24, T48) u pacjentów z wyjściowo niskim wychwytem T24.

   - Zastosowanie jodu nieradioaktywnego w celu zwiększenia efektywności radiojodoterapii u chorych z krótkim półokresem efektywnym I-131.

Udowodnienie przydatności klinicznej badania GSPECT serca u pacjentów z uogólniona twardziną układową oraz cukrzycą typu I i II. Potwierdzenie braku korelacji pomiędzy zmianami stwierdzanymi za pomocą badania spoczynkowego EKG, ECHO serca a zmianami niedokrwiennymi stwierdzanymi w badaniu GSPECT u pacjentów z twardziną układową.

Potwierdzenie skuteczności synowektomii radioizotopowej stawów kolanowych (w warunkach naszego Zakładu) wykonywanej przy użyciu Y-90 również w przypadkach: hemofilii A i B, zapalenia stawów przebiegającego z minimalną ilością wysięku zapalnego oraz torbieli Beckera.

Przeciwdziałanie stresowi oksydacyjnemu poprawia efektywność leczenia radioizotopowego łagodnych schorzeń tarczycy.

 

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku