Zakłady

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

m


Kierownik Kliniki:


prof. dr hab. n. med.Joanna Matowicka-Karna
e-mail: matowic@umwb.edu.pl
Adres:
ul. Waszyngtona 15A

15-269 Białystok

Telefon / faks: (85) 831 85 84

e-mail: zldk@umb.edu.pl


Zakład posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 


 • dr hab. n. med. Violetta Dymicka-Piekarska
 • dr n. med. Jolanta Czyżewska
 • dr n. med. Joanna Kamińska
 • dr n. med. Olga Martyna Koper
 • dr n. med. Beata Gawrońska
 • dr n. med. Elżbieta Motybel-Iwańczuk
 • dr n. med. Justyna Zińczuk
 • mgr Ewa Kowalewska

 • Krystyna Bielawska
 • Agnieszka Błaszczyk
 • Katarzyna Bogusz
 • Dorota Kundziewicz
 • Jolanta Stelmaszuk
 • Ewa Szymul
 • Beata Tekień

 


 • Teresa SzylukDziałalność diagnostyczna


Zakład wykonuje około 64 rodzajów badań diagnostycznych (96 oznaczeń) dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnych oraz odpłatnie badania dla mieszkańców całego regionu w zakresie analityki ogólnej, diagnostyki chorób pasożytniczych oraz badania immunoserologiczne. Badania wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej z zastosowaniem zestawów odczynnikowych renomowanych firm. Zakład posiada Certyfikat Jakości Badania Moczu odnawialny co roku a od stycznia 2010 roku certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN-ISO 9001:2009. Zakład pełni codziennie dyżury zapewniając całodobową ciągłość badań.W skład Zakładu wchodzą 4 pracownie kierowane przez specjalistów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.1. Pracownia Analityki Ogólnej tel. (85) 831 87 12

badanie ogólne moczu:

ocena makroskopowa (barwa, przejrzystość)

ocena parametrów fizycznych i biochemicznych testem paskowym – odczyn (pH), ciężar właściwy (SG), białko (PRO), glukoza (GLU), ciała ketonowe (KET), urobilinogen (URO), bilirubina (BIL), azotyny (NIT), leukocyty (LEU), krew (ERY, erytrocyty, hemoglobina, mioglobina)

mikroskopowa ocena osadu moczu 

białko w DZM (met. biuretowa), albuminuria – współczynnik albumina/kreatynina w jednorazowej porcji moczu (test półilościowy), współczynnik Ginsberga – białko całkowite/ kreatynina w jednorazowej próbce moczu, glukoza i ciała ketonowe, SG w DZM (test paskowy TUP 2 GK), glukoza w wydzielinie z nosa lub ucha (test paskowy TUP 2 G), erytrocyturia dysmorficzna, liczba Addisa, mocz – preparat barwiony metodą May - Grünwalda Giemsy, pH w moczu (met. manualna - pehametr), ciężar właściwy (met. urometryczna), badanie składu chemicznego kamieni moczowych.


2. Pracownia Płynów Ustrojowych tel. (85) 746 87 12, (85) 746 87 13

wysięki, przesięki (barwa, przejrzystość przed i po odwirowaniu płynu, pH, ciężar właściwy (SG), białko całkowite, LDH, współczynnik białkowy, współczynnik LDH, cytoza, preparat barwiony metodą May - Grünwalda Giemsy), płyn mózgowo-rdzeniowy (barwa, przejrzystość przed i po odwirowaniu, tendencja do wykrzepiania, pleocytoza, białko całkowite, glukoza, chlorki, odczyn Nonne- Apelta, mikroskopowa ocena osadu świeżego, preparat barwiony metodą May - Grünwalda Giemsy), płyn stawowy (barwa, przejrzystość, białko całkowite, mikroskopowa ocena osadu świeżego, mikroskopowa ocena kryształów, cytoza, preparat barwiony metodą May - Grünwalda Giemsy, glukoza, CRP, latex R, test Walera – Rosego).


3. Pracownia Parazytologii tel. (85) 831 87 15

krew utajona w kale, wykrywanie cyst pierwotniaków i jaj pasożytów w kale, badanie kału - resztki pokarmowe, treść dwunastnicza, wykrywanie Echinococcus granulosus (met. serologiczna i mikroskopowa), wykrywanie zarażenia Toxoplasma gondii test skryningowy, IgM i IgG, wykrywanie zarażenia Entamoeba histolytica (met. mikroskopowa), antygen H. pylori w kale, wykrywanie zarażenia Pneumocystis carini  (met. mikroskopowa), wykrywanie zarażenia Plasmodium (met. mikroskopowa), wykrywanie zarażenia Ascaris lumbricoides (met. serologiczna), wykrywanie zarażenia Giardia lamblia  (met. serologiczna)

 

4. Pracownia Immunoserologii tel. (85) 831 87 16

antygen HBs, przeciwciała anty HBs, przeciwciała anty HCV, HIV, Cytomegalowirus (CMV), Borrelia burgdorferi, Helicobacter pylori, prokalcytonina (PCT), czynnik reumatoidalny (RF)-badanie jakościowe, RF- badanie półilościowe, ASO-badanie jakościowe, test ilościowy ASO, CRP-badanie jakościowe, wirus Epsteina-Barra (EBV), zimne aglutyniny.

 


Działalność dydaktyczna


Diagnostyka laboratoryjna - IV rok Wydział Lekarski,

Diagnostyka laboratoryjna - V rok Analityki Medycznej - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

Diagnostyka laboratoryjna - I rok studia magisterskie uzupełniające Dietetyka - Wydział Nauk o Zdrowiu

Diagnostyka laboratoryjna w ciąży - I rok studia magisterskie stacjonarne Położnistwo - Wydział Nauk o Zdrowiu

Nowoczesne techniki diagnostyczne - I rok studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i niestacjonarne Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu

Nowoczesne techniki diagnostyczne - I rok studia magisterskie niestacjonarne Położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu

Analityka ogólna i technika pobierania materiału - III rok Analityka Medyczna - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

Organizacja 4 kursów rocznie na zlecenie CMKP w Warszawie nt. "Diagnostyka laboratoryjna płynów ustrojowych (wysięki, przesięki, płyn mózgowo-rdzeniowy)", "Znaczenie badania moczu w diagnostyce chorób nerek i dróg moczowych" "Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń pasożytniczych"

Wydanie 4 skryptów o tematyce związanej z badaniem moczu i płynów ustrojowych.
Działalność naukowa


Zainteresowania naukowe Zakładu koncentrują się wokół zagadnień związanych z oceną niektórych funkcji płytek krwi w różnych stanach chorobowych jak: choroby układu krążenia, nowotworowe, pasożytnicze. Oceniane są parametry morfologiczne płytek krwi, własności fagocytarne i bakteriobójcze, aktywacja i reaktywność płytek a także trombopoeza.

 

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku