Zakłady

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii InfekcyjnejKierownik Zakładu:


prof. dr hab. n. med. Elżbieta Anna Tryniszewska
Adres:

ul. Waszyngtona 15A

15-269 Białystok

(V piętro Collegium Novum)


Telefony:

85 831-87-51 (kierownik)

85 831-85-71 (sekretariat i faks)

85 831-87-27 (pracownia mikrobiologiczna)

85 831-87-46 (pracownia naukowa)
dr n. med. Małgorzata Krawczyk

dr n. med. Dorota Olszańska

dr n. med. Jadwiga Jaworowska

dr n. med. Anna Karolina Jurczak

mgr anal. med. Katarzyna Kaczyńska

ldr n. med. Wioletta Kłosowska

Agnieszka Chomiczewska

Magorzata Dzieduszow

Elżbieta Jabłonowska

Zofia Perkowska

Marta Pietrasz

Anna Popławska

Renata Sacharko

Danuta Bąk

Bożena Karpowicz
Działalność diagnostyczna


Zakład wykonuje badania bakteriologiczne i mykologiczne dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnych oraz świadczy usługi odpłatne dla osób indywidualnych. Jednostka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 - 18:00, dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) 7:25 - 15:00. W ciągu roku wykonywanych jest ok. 30-40 tys. badań. Do hodowli drobnoustrojów, ich identyfikacji oraz oznaczania wrażliwości na antybiotyki stosowane są podłoża i odczynniki posiadające certyfikaty jakości. Procedury badawcze są w większości zautomatyzowane z użyciem nowoczesnej, skomputeryzowanej aparatury.


Zakład wykonuje również badania genotypowania w systemie Diversilab szczepów bakteryjnych istotnych w zakażeniach szpitalnych również dla innych jednostek. Dzięki zastosowaniu genotypowania możliwa jest: identyfikacja źródła zakażenia, monitorowanie rozprzestrzeniania się zakażeń, analiza okresowych epidemii oraz stworzenie bazy danych do badań długoterminowych


Zakład zatrudnia specjalistów II stopnia z mikrobiologii oraz osoby specjalizujące się w dziedzinie mikrobiologii.

Z dniem 30.11.2009r. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej uzyskał certyfikat potwierdzający wprowadzenie systemu zarządzania jakością, spełniający wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009, w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej.
Działalność dydaktyczna


nauczanie studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w zakresie mikrobiologii i wirusologii,

nauczanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie mikrobiologii,

kształcenie podyplomowe w zakresie mikrobiologii - rezydentury, kursy, staże specjalizacyjne.Działalność naukowa


działalność naukowa obejmuje równolegle dwa kierunki badań, tj. badania na poziomie molekularnym mechanizmów wielooporności drobnoustrojów na leki oraz badanie procesów immunoregulacji i pamięci immunologicznej w wybranych chorobach infekcyjnych, epidemiologia zakażeń bakteryjnych, zastosowanie nowych metod w diagnostyce mikrobiologicznej.

 


 

Nagrody

 

Prof. Elżbieta Tryniszewska, kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej w 2013 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Z kolei dr n. med. Dorota Olszańska w 2012 roku otrzymała Srebrny Medal za długoletnią służbę, zaś w 2013 roku nagrode Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny.

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku