Zakłady

Zakład Diagnostyki BiochemicznejKierownik Zakładu (p.o):


prof. dr hab. n. med. Barbara MroczkoAdres:
ul. Waszyngtona 15A
15-269 Białystok
Sekretariat:
mgr Bożena Kacprowska

Telefon: (85) 831 85 87

Faks: (85) 831 85 85

e-mail: zdb@umb.edu.pl


 

 • prof. dr hab. n. med Maciej Szmitkowski
 • prof. dr hab. Lech Chrostek
 • prof. dr hab. Barbara Mroczko
 • dr hab. n. med. Wojciech Jelski
 • dr hab. n. med. Sławomir Ławicki
 • dr n. med. Małgorzata Czygier
 • dr. n. med. Ewa Gruszewska
 • dr n. med. Magdalena Groblewska
 • dr n. med. Karolina Orywal
 • dr n. med. Marta Łukaszewicz-Zając
 • dr n. med Ewa Gruszewska
 • dr n. med MonikaGudowska-Sawczuk

mgr Sara Pączek
mgr Monika Zajkowska

Grażyna Puciłowska - kierownik techników
 • Teresa Baczewska
 • Małgorzata Bołtryk
 • Maria Grabarek
 • Urszula Gudowska
 • Grażyna Horosz
 • Jolanta Jarocka
 • Ewa Kołodziejczyk
 • Halina Kalinowska
 • Agata Marczuk
 • Anna Mieśnikowicz
 • Anna Pańkowska
 • Ewa Paszko
 • Małgorzata Popławska
 • Jolanta Prokopiuk
 • Irena Radel
 • Justyna Rusiłowicz
 • Katarzyna Swirydowicz
 • Agnieszka Stankovic

Renata Bartoszewicz
Maria Iwaniuk

 • Beata Kuźma
 • Elżbieta Mazur
 • Janina Oracz
 • Bożena PisankoDziałalność diagnostyczna


Zakład wykonuje około 160 różnych rodzajów diagnostycznych badań biochemicznych dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnych oraz świadczy usługi odpłatne dla mieszkańców całego regionu. Liczba wykonywanych badań w ciągu roku wynosi ponad 700 tys. (około 2000 oznaczeń dziennie). Zakład pełni codzienne całodobowe dyżury, zapewniając ogólnodostępną ciągłość podstawowych badań biochemicznych. Diagnostyka jest w pełni zautomatyzowana, prowadzona na nowoczesnej bazie aparaturowej, a stosowane metody odpowiadają najwyższym światowym standardom. Zakład posiada Certyfikaty jakości badań odnawialne co roku dla 25 kontrolowanych parametrów chemii klinicznej oraz z gazometrii i równowagi kwasowo-zasadowej, immunochemii (hormony, markery nowotworowe, białka specyficzne) i markerów sercowych. W skład Zakładu wchodzi 6 specjalistycznych pracowni kierowanych przez personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych (II stopień specjalizacji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej):


1. Pracownia Diagnostyczna nr I
tel.
(85) 831 87 05, (85) 831 87 06

badanie równowagi kwasowo-zasadowej i gazometrii, CO-oksymetria oraz mleczany,

badania z zakresu gospodarki wodno-elektrolitowej (sód, potas, chlorki, magnez, fosfor, wapń całkowity, wapń zjonizowany, żelazo, utajona zdolność wiązania żelaza, osmolalność),

oznaczanie receptora transeryny;

badania enzymatyczne (amylaza, dehydrogenaza mleczanowa, gamma glutamylotransferaza, lipaza trzustkowa, aminotransferaza asparaginianowa, aminotransferaza alaninowa, kinaza fosfokreatynowa, kinaza fosfokreatynowa - izoenzym sercowy MB, CK, MBmass, esteraza cholinowa, fosfataza alkaliczna),

badania z zakresu gospodarki lipidowej (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, triglicerydy).


2. Pracownia Diagnostyczna nr II
tel.
(85) 831 87 04, (85) 831 87 52, (85) 831 87 07

oznaczanie hormonów (beta-HCG, FSH, TSH, fT3, fT4, LH, ACTH, DHEA-S, insulina, estradiol, kortyzol, parathormon, progesteron, prolaktyna, testosteron, hormon wzrostu);

oznaczanie markerów nowotworowych (AFP, CA-15-3, CA-19-9, CA 72-4, CA-125, CEA, PSA całk., PSA wolny, HE4, ProGRP, Cyfra 21-1, NSE, białko S100);

oznaczanie przeciwciał anty-TPO, anty-Tg, anty- TSHR, anty-HCV, anty-CCP, kwasu foliowego, homocysteiny, witaminy B12 i D, troponiny, BNP;

oznaczanie białka całkowitego i białek specyficznych (CRP, ferrytyna, haptoglobina, ß2-mikroglobulina, NGAL – lipokalina neutrofilowa związana z żelatynazą, C-peptyd, tyreoglobulina, kalcytonina, SHBG, Total P1NP, PIGF, sFlt-1 (VEGFR-1), β-CrossLaps (β-CTx)).

oznaczanie narkotyków (kokaina, opiaty, marihuana, amfetamina, kanabinoidy, ectasy);

badania toksykologiczne (barbiturany, benzodiazepiny, alkohol etylowy, tricykliczne antydepresanty);

badania leków (digoksyna, takrolimus, cyklosporyna, vankomycyna);

badania z zakresu gospodarki węglowodanowej (glukoza, testy tolerancji glukozy, dobowy profil glikemii, hemoglobina glikowana HbA1c, hemoglobina płodowa);

badania z zakresu przemiany azotowej (amoniak, kwas moczowy, mocznik, kreatynina, kliranse kreatyniny - GFR i eGFR),

oznaczanie barwników żółciowych (bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, bilirubina pośrednia).


3. Pracownia Diagnostyczna nr III

tel. (85) 831 87 09

immunofiksacja białek monoklonalnych surowicy i moczu,

identyfikacja prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy metodą ogniskowania izolelektrycznego IgG,

badania z zakresu alergologii (IgE całkowite, IgE alergenowo swoiste, tryptaza),

rozdział elektroforetyczny białek surowicy (proteinogram).


4. Pracownia Diagnostyczna nr IV

tel. (85) 831 87 03

prenatalne badania biochemiczne w I trymestrze ciąży: łączne oznaczanie wolnej podjednostki beta HCG (beta-HCG) oraz osoczowego białka ciążowego

A (PAPP-A),

prenatalne badania biochemiczne w II trymestrze ciąży: łączne oznaczanie AFP, całkowitego HCG (THCG) oraz wolnego estriolu (uE3) (ryzyko genetyczne wyliczane za pomocą programu Lifecycle),

ilościowe oznaczanie immunoglobulin IgA, IgM, IgG (IgG4), łańcuchów kappa i lambda oraz wolnych podjednostek kappa i lambda,

oznaczanie komplementu C3 i C4

oznaczanie albuminy w surowicy, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu (mikroalbuminuria).5. Pracownia Atomowej Absorbcji
tel. (85) 831 87 08, (85) 831 87 06

pierwiastki śladowe (selen, lit, miedź, cynk, kadm, ołów, kobalt).

 

6. Pracownia Kontroli Jakosci Badań Laboratoryjnych

tel. (85) 831 87 05, (85) 831 87 02

> kontrola jakości badań laboratoryjnych

 

Działalność dydaktyczna

> nauczanie studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego w zakresie biochemii i chemii klinicznej, organizacji laboratoriów diagnostycznych oraz systemów jakości i akredytacji laboratoriów (wykłady, seminaria, ćwiczenia),

> nauczanie studentów oddziału anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, ćwiczenia),

> nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, ćwiczenia),

> nauczanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, ćwiczenia),

> nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, ćwiczenia),

> nauczanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka<

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku