Zamówienia publiczne

Usługi Społeczne

Ogłoszenie o zamowieniu na organizacje konferencji naukowej w Białowiezy

2017-08-31

treść ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert


2017-09-12

informacja o wyborze oferty

 

 

Ogłoszenie o naborze placówki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej do współpracy w ramach projektu „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko -mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu. Poniżej dokumenty do pobrania:

2018-05-24

Formularz oferty

Ogłoszenie o naborze

Wzór umowy z załącznikami

2018-06-12

Informacja o wynikach naboru

 

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i obsługę konferencji naukowej w Białowieży

2018-08-24

treść ogłoszenia


2018-09-24

informacja o wyborze oferty

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku