Poradnie USK w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 15A

Telefony poradni

Kierownik Zespołu Poradni

(85) 831 85 94

Pielęgniarka Koordynująca

(85) 831 85 95

Rejestracja Poradni Specjalistycznych (rejestracja telefoniczna w godz. 7.30-14.00)

(85) 831 85 93

Rejestracja Poradni Ginekologiczno-Położniczej (rejestracja telefoniczna w godz. 12.00-14.00)

(85) 831 85 91

Rejestracja Poradni Urazowo-Ortopedycznej (rejestracja telefoniczna w godz. 12.00-14.00)

(85) 831 78 90

Rejestracja Poradni Endokrynologicznej
Rejestracja Poradni Hematologicznej
Rejestracja Poradni Angiologicznej
Rejestracja telefoniczna w godz. 12.00-14.00
(85) 831 86 50
Rejestracja Poradni Diabetologicznej (85) 831 77 99
Rejestracja Poradni Okulistycznej
Rejestracja Poradni Kardiologicznej
Rejestracja Poradni Kardiologii Inwazyjnej
(85) 831 86 51
Poradnia Urazowo-OrtopedycznaGabinety zabiegowe


Gipsownia
(85) 831 78 91
(85) 831 78 92
(85) 831 78 95

(85) 831 78 93
(85) 831 78 94

(85) 831 78 96

Poradnia Chirurgii Gastroenterologii

(85) 831 85 72

Poradnia Stomijna

(85) 831 85 73

Poradnia Chirurgii Ogólnej

(85) 831 80 88

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

(85) 831 85 75

Poradnia Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(85) 831 85 77

Poradnia Alergologiczna (z gabinetem testów alergicznych)

(85) 831 85 78
(85) 831 85 79

Poradnia Otolaryngologiczna (z pracownią audiometryczną, gabinetem audiologicznym)

 

Poradnia Foniatryczna

(85) 831 85 64
(85) 831 85 65

 

(85) 831 85 66

Poradnia Kardiologiczna (z gabinetem EKG - testy wysiłkowe oraz gabinetem echokardiografii)

(85) 831 85 67
(85) 831 85 68
(85) 831 85 69
(85) 831 85 70
(85) 831 85 54

Poradnia Kardiologii Inwazyjnej

(85) 831 85 56

Poradnia Kardiochirurgiczna

(85) 831 85 50

Poradnia Medycyny Pracy

(85) 831 85 96
(85) 831 85 97

Poradnia Angiologiczna

(85) 831 85 57

Poradnia Okulistyczna (z ciemnią i gabinetem laseroterapii)

(85) 831 85 58

Poradnia Ginekologiczna

(85) 831 85 43
(85) 831 85 44
(85) 831 85 45

Poradnia Endokrynologiczna

(85) 831 85 48

Poradnia Diabetologiczna

(85) 831 77 91

 

Poradnia Diabetologiczna - Pokój Edukacyjny

Poradnia Diabetologiczna - Gabinet Stopy Cykrzycowej

Poradnia Diabetologiczna - Gabinet Zabiegowy Stopy Cukrzycowej

(85) 831 77 96

(85) 831 77 98

(85) 831 77 97

Poradnia Neurochirurgiczna

(85) 831 85 40

Poradnia Neurologiczna

(85) 831 85 25

Poradnia Gastrologiczna

(85) 831 85 28

Poradnia Urologiczna

(85) 831 87 28
(85) 831 87 29

Poradnia Neonatologiczna

(85) 831 85 47

Sala Opatrunkowa

(85) 831 85 80
(85) 831 85 61

Poradnia Reumatologiczna

(85) 831 85 32

(85) 831 85 29

Statystyka Poradni Specjalistycznych

(85) 831 85 59

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku