Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Punktem Podawania CytostatykówKierownik SOR-u:


dr n. med. Bogusław Poniatowski

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej, specjalista zdrowia publicznego

Zastępca Kierownika Pododdziału Intensywnej Terapii

dr n. med. Sławomir Lech Czaban

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Zastępca Kierownika: lek. med. Andrzej Koronkiewicz

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog


Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok


Sekretariat:  mgr Patrycja Anisimowicz

Telefon: (85) 831 8683

Faks: (85) 831 8465

e-mail: sor-usk@poczta-usk.pl


lek. med. Maciej Badoński – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej;

lek. med.  Krzysztof Bauer – specjalista medycyny ratunkowej

lek. med. Ignacy Dobrzycki specjalista medycyny ratunkowej

lek. med. Justyna Anna Dziedzia specjalista medycyny ratunkowe

lek. med. Hanna Kamalskaspecjalista chorób wewnętrznych, kardiolog;

dr n. med. Mariusz Klimiukspecjalista chorób wewnętrznych;

lek. med. Wojciech Kuźniak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

prof. dr hab. n. med. Robert Jerzy Ładny specjalista medycyny ratunkowej, specjalista zdrowia publicznego, specjalista chirurgii

lek. med.  Marek Łuczaj – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej

dr n. med. Marzena Makarewicz-Płońska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej

dr n. med. Adam Markowski, specjalista chorób wewnętrznych, gastrolog;

dr n.med. Tomasz Proszewski – specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Bożena Spławska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Michał Szczepańskispecjalista medycyny ratunkowej

dr n. med. Agnieszka Szymańskaspecjalista medycyny ratunkowej,

dr n.med. Iwona Tribiłło – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej

dr n. med. Marzena Wojewódzka – Żelezniakowicz – specjalista medycyny ratunkowej

dr n. med. Alicja Zalewska-Wińska - specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog;

lek. med. Andrzej Popławski, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog;

lek. med. Krzysztof Tchórzewski – lekarz rezydent

lek. med. Karol Szczerbiński - lekarz rezydent

lek.med. Sebastian Piotr Szpak – lekarz rezydent

dr n.med. Anita Świętochowska - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej

dr n.med. Andrzej Nienartowicz – specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Dorota S. Lewko-Ninkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej i rodzinnej

lek. med. Luiza Przytuła – specjalista chorób wewnętrznych

dr n.med. Grzegorz Myćko – specjalista medycyny ratunkowej


 • Mirosława Martyszewska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista z organizacji i zarządzania
 • mgr Małgorzata Glińska – zastępca pielęgniarki oddziałowej;
 • Barbara Adamska – specjalista z pielęgniarstwa chirurgicznego;
 • Barbara Aleksiejczuk
 • Emilia Artemiuk – specjalista z pielęgniarstwa zachowawczego;
 • Bożena Charytoniuk – specjalista z pielęgniarstwa zachowawczego;
 • Julia Danilczuk
 • Sylwia Dobrogowska
 • Leonarda Gajewska
 • Joanna Grodzka
 • mgr Bożena Kamińska
 • Danuta Kraśnicka
 • Alina Łapińska
 • mgr Elżbieta Urszula Marszałkowska-Redo;
 • lic. Alicja Mirek;
 • mgr Judyta Piotrowska
 • Krystyna Poskrobko – specjalista z pielęgniarstwa zachowawczego;
 • Wiesława Sturgulewska
 • mgr Wiesława Szuberska
 • Małgorzata Truchel
 • Agnieszka Kisiel - ratownik medyczny;
 • Izabela Milankiewicz - ratownik medyczny;
 • Anna Polak - ratownik medyczny;

 • mgr Urszula Jakubowska – pielęgniarka koordynująca pielęgniarka  specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa, anestezjologii i intensywnej opieki , pielęgniarka  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarka  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • mgr Bożena Muszyńska – zastępca pielęgniarki koordynującej –pielęgniarka  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Monika Baliszewska – licencjat pielęgniarstwa
 • Katarzyna Bolesta – licencjat pielęgniarstwa
 • Gabriela Chłus – licencjat pielęgniarstwa
 • mgr Emila Choińska - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Kamil Chowański - ratownik medyczny
 • Beata Chudzińska - licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki  
 • Ewa Czarnak - licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki  
 • Andrzej Czerniawski – licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Cylwik Krzysztof – ratownik medyczny
 • mgr Monika Charyton pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Monika Maria  Urwan  – ratownik medyczny
 • Agnieszka Dobrogowska – Bogdan – ratownik medyczny
 • mgr Marzena Fiszer
 • Agnieszka Gajo- Hermanowicz – licencjat pielęgniarstwa
 • Wojciech Jurczykowski – licencjat pielęgniarstwa
 • Kamila Kołos–Rusin – ratownik medyczny
 • Karol Kopańczyk – ratownik medyczny
 • Maciej Krysiewicz – ratownik medyczny
 • Łopieński Grzegorz Henryk – ratownik medyczny
 • Łuczaj Maciej  Rafał – ratownik medyczny
 • Łupiński Robert –ratownik medyczny
 • mgr Izabela Maleszewska – pielęgniarka specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Mateusz Klaudiusz Matuszny- ratownik medyczny
 • mgr Iga Mąkowska  - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Eliza Nurkowska -licencjat pielęgniarstwa
 • Krzystof Obrycki -ratownik medyczny
 • Ozorowska Justyna - licencjat pielęgniarstwa
 • Joanna Roszkowska -licencjat pielęgniarstwa
 • mgr Marek Rudkowski - pielęgniarz specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • mgr. Sylwia Rząca
 • mgr Marlena Karolina Kosakowska
 • mgr Małgorzata Weryk –pielęgniarka  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • mgr Katarzyna Werner - pielęgniarka  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • ,Marcin Siemeiniuk -licencjat pielęgniarstwa
 • Bartosz Sienkiewicz - ratowniki medyczny
 • Wojciech Skwierczyński - ratownik medyczny
 • Paweł Snarski - ratownik medyczny
 • Ewa Stroka - licencjat pielęgniarstwa
 • Marta Szydłowska - licencjat pielęgniarstwa
 • Paweł Zbierajewski – ratownik medyczny
 • Urszula Żakiewicz-Łobasiuk - licencjat pielęgniarstwa
 • Joanna Sawicka - licencjat pielęgniarstwa
 • Mariusz Mielcarek – ratownik medyczny
 • Patrycja Anna Zał{APP_TEMP</
Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku