Zamówienia publiczne

Przetargi rozstrzygnięte

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 34/2018)

2018-06-04

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 34/2018) II

2018-06-08

treść ogłoszenia II


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 1 i 2.

(nr sprawy 32/2018)

2018-06-08

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej (sprawa nr 7/2018) - cz.2

2018-06-11

treść ogłoszenia

 


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń endoskopowych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 29/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 33/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zestwu narzędzi i kardiomonitorów do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (sprawa nr 42/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

 

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę łóżek szpitalnych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 45/2018)

2018-06-13

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę stymulatorów i kardiowerterów do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku
(nr sprawy 08/SZ/2018)

2018-06-14

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnejna potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

2018-06-15

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 6.

(nr sprawy 32/2018)

2018-06-08

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 36 m-cy - w zakresie Pakietu nr 1

(nr sprawy 27/2018)

2018-06-18

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe aparatów do hemodializ na okres 36 miesiecy w Osrodku Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy 03/SZ/2018)

2018-06-19

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków

(nr sprawy 56/2018)

2018-06-29

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i materiałów wszczepialnych

(nr sprawy 39/2018)

2018-06-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 5.

 

(nr sprawy 32/2018)

2018-06-29

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 36 m-cy

(nr sprawy 27/2018)

2018-06-29

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na sprzęt medyczny na okres 36 m-cy

(nr sprawy 38/2018)

2018-06-29

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do dzierżawionych analizatorów do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej USKwB na okres 3 miesięcy.

(nr sprawy 12/SZ/2018)

2018-07-04

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń endoskopowych do Klinki Chirurgii Klatki Piersiowej (sprawa nr 41/2018)

2018-07-10

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy - w zakresie Pakietu nr 4.

(nr sprawy 58/2018)

2018-07-13

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 58/2018)

2018-07-13

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę  akcesoriówi sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek do operacji okulistycznych (sprawa nr 55/2018)

2018-07-16

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetarg nieograniczony na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej

(nr sprawy 62/2018)

2018-07-18
treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów odczynnikowych do Laboratorium Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 10/SZ/2018)

2018-07-20

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę  specjalistycznegosprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A (pakiet nr 23)

2018-07-24

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnosciowych w 10 pakietach do USk w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 11/SZ/2018)

2018-07-26

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Pododdziału Ginekologii Onkologicznej  z Chemioterapią - w zakresie Pakietu nr 2 - dofinansowanie UE/MZ

(nr sprawy 60/2018)

2018-07-30

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetarg nieograniczony na dostawę pomp insulinowych wraz z wyposażeniem

(nr sprawy 66/2018)

2018-07-31
treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy

(sprawa nr 55/2018)

2018-07-31
treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę cyfrowego aparatu RTG z funkcją radiografii i fluoroskopii

(nr sprawy 31/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-01

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę wyposażenia medycznego do USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14

(nr sprawy 35/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-01

treść ogłoszeniaWybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym  na dostawę druków i ksiąg rejestrowych

(nr sprawy 52/2018)

2018-08-01

treść ogłoszenia

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów do operacji okulistycznych

(nr sprawy 69/2018)

2018-08-02

treść ogłoszenia

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Klinik USK przy ul. Zurawiej 14 oraz Skłodowskiej-Curie 24 a

(nr sprawy 13/2018) - w zakresie pakietów 18, 19,21, 27

2018-08-02

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Pododdziału Ginekologii Onkologicznej  z Chemioterapią - w zakresie Pakietu nr 1, 3, 4, 5 - dofinansowanie UE/MZ

(nr sprawy 60/2018)

2018-08-07

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę asortymentu do diagnostyki i leczenia chorób sercowo - naczyniowych

(nr sprawy 54/2018)

2018-08-07

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów poprocesowych

(nr sprawy 50/2018)

2018-08-08

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawęleków z programów lekowych

(nr sprawy 65/2018)

2018-08-08

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych

(nr sprawy 72/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-09

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(nr sprawy 44/2018)

2018-08-21

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę protez głosowych do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 19/SZ/2018)

2018-08-28

treść ogłoszenia

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę myjni automatycznej

(nr sprawy 67/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-29

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych

(nr sprawy 77/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o anulowaniu czynności odrzucenia oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 51 - przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(nr sprawy 44/2018)

2018-08-30

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - cz.1

(nr sprawy 40/2018) 

2018-08-31

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 73/2018)

2018-09-03

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora  do izolacji, amplifikacji, detekcji do testów ilościowych HCV, HBV, HIV na okres 24 miesięcy do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w  Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 15/SZ/2018)

2018-09-04

treść ogłoszenia

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku

(nr sprawy 18/SZ/2018)

2018-09-06

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę videogastroskopu diagnostycznego z obrazowaniem HDTV do Pracowni Endoskopowej Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 21/SZ/2018)

2018-09-06

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - cz.2

(nr sprawy 40/2018) 

2018-09-06

treść ogłoszenia


Sprostowanie wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - w zakresie Pakietów nr 8 i 18

(nr sprawy 40/2018) 

2018-09-06

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej

(nr sprawy 57/2018) 

2018-09-10

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę fotela zabiegowego

(nr sprawy 63/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-09-10

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

(nr sprawy 70/2018) 

2018-09-13

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - cz.3

(nr sprawy 40/2018) 

2018-09-13

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o anulowaniu czynnosci wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 37 - przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(nr sprawy 44/2018)

2018-09-14

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych

(nr sprawy 68/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-09-14

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu ultrasonograficznego

(nr sprawy 61/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-09-17

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę leków i matriałów medycznych

(nr sprawy 51/2018)

2018-09-19

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę leków i matriałów medycznych cz. 2

(nr sprawy 51/2018)

2018-09-24

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o anulowaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę leków i matriałów medycznych - dotyczy pakietu nr 363

(nr sprawy 51/2018)

2018-09-25

treść ogłoszenia

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy
(nr sprawy 85/2018)

2018-09-25

treść ogłoszenia

 

Informacja o anulowaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy - dotyczy pakietu nr 2
(nr sprawy 85/2018)

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 1, 2, 3 w przetargu nieograniczonym na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 78/2018)

2018-09-28

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH 
(nr sprawy 59/2018)

2018-10-01

treść ogłoszenia

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej 
(nr sprawy 76/2018)

2018-10-01

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leku Glecaprecir/Pibrentasvis
(nr sprawy 89/2018)

2018-10-03

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych w systemie ADO i CADO wraz z użyczeniem urządzeń (cyklery, podgrzewacze) kompatybilnych z zaoferowanymi materiałami na okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

(nr sprawy 14/SZ/2018)

2018-10-03

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

sprzętu do zabiegów elektroterapii serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 20/SZ/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia


Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń do sterylizacji

(nr sprawy 64/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftów
(nr sprawy 97/2018)

2018-10-09

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 2 miesięcy do ZDB 
(nr sprawy 98/2018)

2018-10-17

treść ogłoszenia

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii - cz.1
(nr sprawy 100/2018)

2018-10-17

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 1, 3 w przetargu nieograniczonym na wykonanie podziemnego łącznika oraz zabezpieczenie elewacji i dachu w nowobudowanym budynku przy ul. Żurawiej 14

(nr sprawy 107/2018)

2018-10-22

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

elastografu z funkcją CAP do oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku (nr sprawy 22/SZ/2018)

2018-10-23

treść ogłoszenia 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii - cz.2
(nr sprawy 100/2018)

2018-10-23

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych

(nr sprawy 95/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-10-25

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonanie podziemnego łącznika oraz zabezpieczenie elewacji i dachu w nowobudowanym budynku przy ul. Żurawiej 14 (nr sprawy 107/2018)

2018-10-25

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 3, 4 w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 104/2018)

2018-10-29

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków
(nr sprawy 102/2018)

2018-10-31

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę videobronchofiberoskopu interwencyjnego i szaf medycznych

(nr sprawy 113/2018)

2018-10-31

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę pomp strzykawkowych i kardiomonitorów przenośnych 
(nr sprawy 114/2018)

2018-11-07

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. 2 
(nr sprawy 44/2018)

2018-11-09

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 79/2018)

2018-11-12

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy - w zakresie pakietu nr 2
(nr sprawy 85/2018)

2018-11-13

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. 3
(nr sprawy 44/2018)

2018-11-14

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 3 miesięcy
(nr sprawy 103/2018)

2018-11-14

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy
(nr sprawy 104/2018)

2018-11-16

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę foteli transportowych i inhalatorów do nebulizacji
(nr sprawy 118/2018)

2018-11-16

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy
(nr sprawy 80/2018)

2018-11-19

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i materiałów zużywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego  USK w  Białymstoku ul. Żurawia 14
(nr sprawy 24/SZ/2018)

2018-11-20

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych

(nr sprawy 75/2018)

2018-11-20

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę pomp insulinowych wraz z wyposażeniam

(nr sprawy 99/2018)

2018-11-22

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych  na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 71/2018)

2018-11-26

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku

(nr sprawy 57/2017)

2018-11-27

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych 

(nr sprawy 90/2018)

2018-12-03

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków z programów lekowych

(nr sprawy 105/2018)

2018-12-04

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

(nr sprawy 101/2018)

2018-12-05

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca

(nr sprawy 93/2018)

2018-12-10

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 96/2018)

2018-12-10

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę endoprotez stawu kolanowego

(nr sprawy 112/2018)

2018-12-10

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku ul. Żurawia 14
(nr sprawy 25/SZ/2018)

2018-12-11

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń, rękawic i artykułów higienicznych - część 1 (Pakiet nr 1)

(nr sprawy 88/2018)

2018-12-11

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

defibrylatora, pompy infuzyjnej i kardiomonitora

(nr sprawy 27/SZ/2018)

2018-12-12

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i wyrobów medycznych

(nr sprawy 86/2018)

2018-12-12

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i wyrobów medycznych cz. 2

(nr sprawy 86/2018)

2018-12-13

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi
(nr sprawy 109/2018)

2018-12-20

treść ogłoszenia

Informacja o uniewaznieniu przetargu nieograniczonym na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwiw zakresie pakietu nr 4
(nr sprawy 109/2018)

2018-12-21

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki
(nr sprawy 92/2018)

2018-12-21

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku

(nr sprawy 23/SZ/2018)

2018-12-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 106/2018)

2019-01-02

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę mmikroskopu okulistycznego (sprawa nr 119/2018)

2019-01-09

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń, rękawic i artykułów higienicznych - część 2

(nr sprawy 88/2018)

2019-01-14

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułow spożywczych do USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14

(nr sprawy 29/SZ/2018)

2019-01-15

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych

(nr sprawy 84/2018)

2019-01-21

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym  na dostawę materiałów do rekonstrukcji więzadła kolana (sprawa 121/2018)

2019-01-22

treść ogłoszenia

nformacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę leków z programów lekowych - Pakiet nr 12

(nr sprawy 105/2018)

2019-01-23

treść ogłoszenia

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 1, 2, 3 w przetargu nieograniczonym na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 36 miesięcy

(nr sprawy 74/2018)

2019-01-28

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych (sprawa nr 6/2019)

2019-01-28

treść ogłoszenia - Pakiet nr 1

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych (sprawa nr 5/2019)

2019-01-29

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i wyrobów medycznych cz. 3

(nr sprawy 86/2018)

2019-01-30

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym  na dostawęutensyliów do leków recepturowych (sprawa 111/2018)

2019-01-31

treść ogłoszeni
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantu do Kliniki Otolaryngologiido USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14

(nr sprawy 02/SZ/2019)

2019-02-07

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów 
(nr sprawy 10/2019)

2019-02-13

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę pomp insulinowych 
(nr sprawy 12/2019)

2019-02-14

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń, rękawic i artykułów higienicznych - część 3 (Pakiety nr 19, 25, 26)

(nr sprawy 88/2018)

2019-02-15

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych
(nr sprawy 110/2018)

2019-02-18

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii na okres 18 miesięcy - cz. 1
(nr sprawy 94/2018)

2019-02-19

treść ogłoszenia

Informacja o unieważnieniu postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie budynku E1 przy ul. Żurawiej 14
(nr sprawy 124/2018)

2019-02-21

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ i II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii

(nr sprawy 7/2019)

2019-02-26
treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych II
(nr sprawy 110/2018)

2019-02-27

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

testów potwierdzenia do diagnostyki boreliozy wraz z dzierżawą aparatury do automatycznego wykonania i odczytu testów potwierdzenia Borelia w klasie IgM i IgG w surowicy, osoczu, PMR do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14.

(nr sprawy 01/SZ/2019)

2019-02-07

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Klininiki Kardiochirurgii na okres 18 miesięcy cz. II
 (nr sprawy 94/2018)

2019-03-01

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Klininiki Kardiochirurgii na okres 18 miesięcy cz. III
 (nr sprawy 94/2018)

2019-03-07

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę utensyliów do leków recepturowych
(nr sprawy 111/2018)

2019-03-07

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 4 miesięcy
(nr sprawy 19/2019)

2019-03-12

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu jednorazowego potrzebnego do zabiegów implantacji urządzeń terapii serca oraz ablacji do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 28/SZ/2018)

2019-03-12

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę ambulansów typu A1 i A2 
(nr sprawy 8/2019)

2019-03-13

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 3 miesięcy
(nr sprawy 15/2019)

2019-03-15

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych III
(nr sprawy 110/2018)

2019-03-18

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do mycia i dezynfekcji - cz.1
(nr sprawy 91/2018)

2019-03-20

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na sprzęt medyczny do zakładu medycyny nuklearnej
(nr sprawy 21/2019)
2019-03-25
treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawy odczynników do posiadanych analizatorów na okres 3 miesięcy
(nr sprawy 27/2019)
2019-03-29
treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczony na dostawę utensyliów na okres 12 misięcy

(nr sprawy 26/2019)

2019-04-03

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczony na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca

(nr sprawy 24/2019)

2019-04-05

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 17/2019)

2019-04-05

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do mycia i dezynfekcji - cz.2
(nr sprawy 91/2018)

2019-04-08

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych
(nr sprawy 14/2019)

2019-04-09

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę soczewek okulistycznych na okres 3 miesięcy
(nr sprawy 31/2019)

2019-04-23

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego do chemioterapii dootrzewnowej
(nr sprawy 34/2019)

2019-05-08

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów ablacji do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 04/SZ/2019)

2019-05-09

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu jednorazowego użytku i narzędzi elektrochirurgicznych wraz z dzierżawą generatorów na okres 24 miesięcy
(nr sprawy 83/2018)

2019-05-15

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w  Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 06/SZ/2019)

2019-05-20

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftów na okres 3 miesięcy
(nr sprawy 39/2019)

2019-06-04

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 07/SZ/2019)

2019-06-12

treść ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę filmów, błon i odczynników do Zakładu Radiologii USK w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej- Curie 24a oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku przy ul. Żurawia 14

(nr sprawy 05/SZ/2019)

2019-06-17

treść ogłoszenia


 

Ostatnia aktualizacja: 2019-06-17


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 43/2017)

2017-09-26

treść ogłoszenia
Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku