Zamówienia publiczne

Przetargi rozstrzygnięte

 

 

 

 

W dniu 12.04.2018r. Dział Zamówień Publicznych został przeniesiony do nowej lokalizacji, tj. budynek A, piętro V, pokój nr 44.

 

 


 

 

 

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej przetargu nieograniczonym na dostawę radiofarmaceutyków

(nr sprawy 32/2017)

2017-07-05

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej przetargu nieograniczonym na dostawę, instalacje i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku

(nr sprawy 17/2017)

2017-07-07

treść ogłoszenia

sprostowanie ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 42, 46, 65, 73, 78, 134, 144, 168, 189, 198, 222, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 238 - przetarg nieograniczony na dostawę leków

(sprawa nr 11/2017)

2017-07-10

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej przetargu nieograniczonym na usługę ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 28/2017)

2017-07-12

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leku Sofosbuvir+Ledipasvir

(nr sprawy 30/2017)

2017-07-20

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku w okresie do 31.10.2017r.

(nr sprawy 16/SZ/2017)

2017-07-28

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

(nr sprawy 02/SZ/2017)

2017-07-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 23, 32, 37, 49, 70 - przetarg nieograniczony na dostawę leków i produktów leczniczych

(sprawa nr 22/2017)

2017-08-01

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leku Ruxolitinibum

(nr sprawy 37/2017)

2017-08-04

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonywanie usług transportu pacjentów dializowanych na rzecz Osrodka Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

(nr sprawy 11/SZ/2017)

2017-08-07

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego do leczenia raka płuc

(nr sprawy 27/2017)

2017-08-07

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku

(nr sprawy 12/SZ/2017)

2017-08-09

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków

(nr sprawy 11/2017)

2017-08-18

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 7 i 8 - przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

(sprawa nr 13/2017)

2017-08-18

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej

(sprawa nr 38/2017)

2017-08-18

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- przetarg nieograniczony na dostawę leków i leków recepturowych

(sprawa nr 40/2017)

2017-08-24

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i leków recepturowych

(nr sprawy 40/2017)

2017-08-28

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 93 - przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 11/2017)

2017-08-28

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i produktów leczniczych

(nr sprawy 22/2017)

2017-08-28

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i produktów leczniczych w zakresie Pakietów nr: 113, 114

(nr sprawy 22/2017)

2017-08-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostwę sprzetu medycznego jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 36/2017)

2017-08-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę energii elektrycznej do obiektów USK w Białymstoku

(sprawa nr 29/2017)

2017-08-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę srodków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Angiografii w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 20/SZ/2017)

2017-08-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i produktów leczniczych w zakresie Pakietów nr: 76

(nr sprawy 22/2017)

2017-09-04

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych
(nr sprawy 13/2017)

2017-09-05

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - w ramach pakietów nr 93, 183

(nr sprawy 11/2017)

2017-09-07

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych

(nr sprawy 20/2017)

2017-09-07

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów

(nr sprawy 10/2017)

2017-09-12

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 4 miesięcy

(nr sprawy 34/2017)

2017-09-12

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę tkanin na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 33/2017)

2017-09-13

treść ogłoszenia

 

Informacja o ofertach odrzuconych i unieważnieniu postępowania w zakresie części pakietów w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(sprawa nr 25/2017)

2017-09-21

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 43/2017)

2017-09-26

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej

 

(nr sprawy 41/2017)

2017-09-29

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę gazików do dezynfekcji skóry - Pakiet nr 1

(nr sprawy 24/2017)

2017-09-29

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawa analizatora do metod Elisa oraz dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej, podłóz do wykrywania Mycobacterium spp., zestawów do wykrywania GDH/Toksyny do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 - pakiety 2 i 3.

(nr sprawy 19/SZ/2017)

2017-10-01

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftów na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 54/2017)

2017-10-02

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca - cz.1

(nr sprawy 39/2017)

2017-10-05

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 125, 209- przetarg nieograniczony na dostawę leków

(sprawa nr 11/2017)

2017-10-05

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca - cz.2

(nr sprawy 39/2017)

2017-10-06

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego w zakresie Pakietów nr 18. 19

(nr sprawy 14/2017)

2017-10-06

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego w zakresie Pakietów nr 22, 23, 27

(nr sprawy 14/2017)

2017-10-09

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 25/2017)

2017-10-11

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawa analizatora do metod Elisa oraz dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej, podłóz do wykrywania Mycobacterium spp., zestawów do wykrywania GDH/Toksyny do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 - pakiet nr 1.

(nr sprawy 19/SZ/2017)

2017-10-13

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

filmów, błon i odczynników do Zakładu Radiologii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku USK w Białymstoku

(nr sprawy 23/SZ/2017)

2017-10-13

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy

(nr sprawy 44/2017)

2017-10-16

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części pakietów w postępowaniu na dostawę urządzeń medycznych w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(sprawa nr 58/2017)

2017-10-16

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków

(nr sprawy 51/2017)

2017-10-18

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy- pakiety nr 23, 24

(nr sprawy 44/2017)

2017-10-19

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - Pakiety nr 14, 18

(nr sprawy 51/2017)

2017-10-21

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy- pakiet nr 1

(nr sprawy 44/2017)

2017-10-24

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do obiektów USK w Białymstoku

(nr sprawy 48/2017)

2017-10-30

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do OIT na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 61/2017)

2017-10-31

treść ogłoszenia

sprostowanie wyniku

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 3 w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(sprawa nr 59/2017)

2017-10-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(sprawa nr 75/2017)

2017-10-31

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczeń w Bloku M Na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Poradni Plastycznej

(nr sprawy 64/2017)

2017-11-03

treść ogłoszenia

 


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę stentów do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku.

(nr sprawy 25/SZ/2017)

2017-11-09

treść ogłoszenia


 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 59/2017)

2017-11-09

treść ogłoszenia


 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę lekó i wyrobów medycznych

(nr sprawy 49/2017)

2017-11-09

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK część II

(nr sprawy 25/2017)

2017-11-10

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym  na dostawę sprzętu w ramach wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 73/2017)

2017-11-13

treść ogłoszenia


Przetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków na okres 18 miesięcy

(nr sprawy 55/2017)

2017-11-13

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 75/2017)

2017-11-14

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznychw ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 58/2017)

2017-11-15

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do OIT na okres 3 miesięcy

w zakresie pakietu 9 i 37

(nr sprawy 61/2017)

2017-11-15

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu USG z kolorowym dopplerem

(nr sprawy 67/2017)

2017-11-15

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych w ramach wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych

(nr sprawy 60/2017)

2017-11-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego - część III

(nr sprawy 14/2017)

2017-11-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii

(nr sprawy 69/2017)

2017-11-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii - dotyczy Pakietu nr 1 i 2

(nr sprawy 69/2017)

2017-11-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mobilnego aparatu RTG  z ramieniem C do Kliniki Kardiologii

(nr sprawy 74/2017)

2017-11-17

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu - Program Leczenia Niepłodności

(nr sprawy 50/2017)

2017-11-20

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu do kontrapulsacji i systemu do badań elektrofizjologicznych

(nr sprawy 65/2017)

2017-11-21

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę bronchofiberoskopów, aparatu USG i cytometru przepływowego

(nr sprawy 70/2017)

2017-11-21

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku.

(nr sprawy 27/SZ/2017)

2017-11-22

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 5 w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu - Program Leczenia Niepłodności

(nr sprawy 50/2017)

2017-11-22

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty nakorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 53 - przetarg nieograniczony na na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego

(nr sprawy 14/2017)

2017-11-23

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - Pakiet nr 8

(nr sprawy 51/2017)

2017-11-24

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej dla aparatów PrismaFlex

(nr sprawy 76/2017)

2017-11-24

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów wszczepialnych do Kliniki Chirurgii Naczyń

(nr sprawy 52/2017)

2017-11-24

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i mat.zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy 21/SZ/2017)

2017-11-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i mat.zuzywalnych wraz z dzierżawa analizatorów do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i  Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku.

(nr sprawy 28/SZ/2017)

2017-11-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 71/2017)

2017-11-30

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 53 w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego

(nr sprawy 14/2017)

2017-11-30

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wózków i stabilizatorów w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 79/2017)

2017-11-30

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki  

(nr sprawy 55/2017)

2017-11-30

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego

(nr spraw 83/2017)

2017-12-01

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 5 na dostawę lekow i wyrobów medycznych

(nr spraw 49/2017)

2017-12-04

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę nożyczek witrektomijnych

(nr spraw 72/2017)

2017-12-04

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów w zakresie Pakietu nr 2

(nr sprawy 66/2017)

2017-12-05

treść ogłoszenia

 


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę rękawic medycznych

(nr spraw 56/2017)

2017-12-11

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi transportu i unieszkodliwienia odpadów

(nr spraw 66/2017)

2017-12-13

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego

(nr sprawy 86/2017)

2017-12-13

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki  w zakresie pakietów 15 i 27

(nr sprawy 55/2017)

2017-12-13

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłozy na płytkach i materiałów zuzywalnych do badan mikrobiologicznych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy30/SZ/2017)

2017-12-14

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania na dostawę artykułów żywnosciowych w 4 pakietach do USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy 33/SZ/2017)

2017-12-14

treść ogłoszenia


 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków z programów lekowych

(nr spraw 63/2017)

2017-12-18

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych

(nr spraw 62/2017)

2017-12-18

treść ogłoszenia

 

Sprostowanie do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych

(nr spraw 62/2017)

2017-12-19

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych

(nr spraw 80/2017)

2017-12-22

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym  na usługę świadczenia dostępu do systemu usług terminalowych

(nr sprawy 91/2017)

2017-12-28
treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym  na usługę stałego serwisu eksploatycajnego oprogramowania KS-ASW, KS-FKW, KS-ESM

2017-12-28

(nr sprawy 81/2017)

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym  na wykonanie osłon radiologicznych

2018-01-03

(nr sprawy 93/2017)

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym  na dostawę leków

2018-01-15

(nr sprawy 84/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę utensyliów do leków recepturowych

2018-01-22

(nr sprawy 1/2018)

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Zakładu Radiologii na okres 3 miesięcy

2018-01-23

(nr sprawy 3/2018)

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

2018-01-23

(nr sprawy 42/2017)

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych do Kliniki Okulistyki

2018-01-26

(nr sprawy 78/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi

2018-01-26

(nr sprawy 88/2017)

treść ogłoszenia


 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników,roztworów obsługowych i mat.zuż. wraz z dzierzawą  analizatora do oznaczania hormonów,markerów nowotworowych i białek specyficznych na 12 miesiecy do ZDBUSK w Białymstoku.

2018-01-29

(nr sprawy 22/SZ/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego

2018-01-31

(nr sprawy 95/2017)

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych

2018-01-31

(nr sprawy 82/2017)

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym  na dostawę leków cz. 2

2018-02-01

(nr sprawy 84/2017)

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym  na wykonanie remontu i modernizacji pomieszczeń w Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

2018-02-02

(nr sprawy 89/2017)

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytlku na okres 12 miesięcy

2018-02-05

(nr sprawy 77/2017)

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytlku na okres 12 miesięcy - Pakiet nr 10

2018-02-06

(nr sprawy 77/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

2018-02-06

(nr sprawy 4/2018)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji - cz. 1

2018-02-07

(nr sprawy 45/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji - cz. 2

2018-02-08

(nr sprawy 45/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonywanie usług transportu sanitarnego na rzecz USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 (nr sprawy 31/SZ/2017).

2018-02-08

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty nakorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 8 - przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę leków

(nr sprawy 84/2017)

2018-02-09

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - Pakiet nr 2

2018-02-13

(nr sprawy 84/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca

2018-02-13

(nr sprawy 90/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych w 2 pakietach

2018-02-14

(nr sprawy 01/SZ/2018)

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych - cz.II

2018-02-14

(nr sprawy 82/2017)

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego j.u. do hemodializ

2018-02-15

(nr sprawy 29/SZ/2018)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (Pakiet nr 18) - cz.III

2018-02-15

(nr sprawy 82/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytlku na okres 12 miesięcy - Pakiet nr 4, 16, 19, 20

2018-02-15

(nr sprawy 77/2017)

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępwania na przebudowę pomieszczeń Kliniki Rehabilitacji USKw Białymstoku

(nr sprawy 2/2018)

2018-02-16

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych przez okres 36 miesięcy

2018-02-19

(nr sprawy 85/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - Pakiet nr 8

2018-02-20

(nr sprawy 84/2017)

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę immunoglobuliny anty-D

2018-02-22

(nr sprawy 5/2018)

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania - dostawę odczynników wraz z dzierżawa automatycznego analizatora do prążków oligoklonalnych w PMR na 12 miesięcy do ZDB USK w Białymstoku.

2018-02-23

(nr sprawy02/SZ/2018)

treść ogłoszenia


 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatorów do elektroforezy,badań moczu, Elisa do badań w kierunku Borrelia,analizatora do OB, odczynniki do dzierżawionej paltformy immunochemiczno- biochemicznejdo ZDL w Białymstoku ul.Żurawia 14.

2018-03-01

(nr sprawy34/SZ/2017)

treść ogłoszeniaWybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

2018-03-05

(nr sprawy 8/2018)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatorów do elektroforezy,badań moczu, Elisa do badań w kierunku Borrelia,analizatora do OB, odczynniki do dzierżawionej paltformy immunochemiczno- biochemicznejdo ZDL w Białymstoku ul.Żurawia 14.

2018-03-06

(nr sprawy 34/SZ/2017)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę jednorazowych noży mikrochirurgicznych i akcesoriów do operacji jaskry

(nr sprawy 14/2018)

2018-03-06

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych 

(nr sprawy 94/2018)

2018-03-07

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 1, 2, 3, 4 - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego

(nr sprawy 18/2018)

2018-03-09

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę koncentratów do hemodializ.

2018-03-21

(nr sprawy 32/SZ/2017)

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii

2018-03-29

(nr sprawy 92/2017)

treść ogłoszenia

 


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

2018-04-06

(nr sprawy 25/2018)

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę bielizny barierowej na okres 24 miesięcy

2018-04-10

(nr sprawy 15/2018)

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę, instalacje i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK

(nr sprawy 57/2017)

2018-04-11

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego

(nr sprawy 30/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-18

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę ultrasonografu

(nr sprawy 9/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-19

treść ogłoszenia

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę platformy elektrochirurgicznej

(nr sprawy 10/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-19

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę platformy elektrochirurgicznej hybrydowej

(nr sprawy 11/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-19

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 3.

(nr sprawy 32/2018)

2018-04-20

treść ogłoszenia

 


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do operacji naczyniowych i kardiochirurgicznych

(nr sprawy 28/2018)

2018-04-23

treść ogłoszenia


 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów

(nr sprawy 12/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-26

treść ogłoszenia


Informacja o wyniku postępowania - Zapytanie ofertowe na usługę produkcji filmu edukacyjnego

- dofinansowanie UE/MZ

2018-04-27

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i dzierzawę analizatora do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych, analizatora immunologicznego ELISA do badań w kierunku Borrelia i analizatora do OB na okres 24 miesiecy do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

(nr sprawy 06/SZ/2018)

2018-04-30

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyniku postępowania - Zapytanie ofertowe na usługę utworzenia strony internetowej

- dofinansowanie UE/MZ

2018-04-30

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury do ZLDK i ZDH

(nr sprawy 26/2018)

2018-05-07

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę gwoździ śródszpikowych

(nr sprawy 43/2018)

2018-05-08

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do posiadanych aparatów do hemodializ w Osrodku Dializ I Kliniki Nefrologii USK w Białymstoku.

(nr sprawy 04/SZ/2018)

2018-05-09

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na usługę transportu i nieszkodliwienia odpadów poprocesowych 

(nr sprawy 23/2018)

2018-05-09

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę macierzy dyskowej obsługującej system szpitalny

(nr sprawy 37/2018)

2018-05-09

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku.

(nr sprawy 05/SZ/2018)

2018-05-10

treść ogłoszenia

 

Wybóe oferty najkoryzstniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do operacji naczyniowych do Kliniki Chirurgii Naczyń

(nr sprawy 16/2018)

2018-05-11

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii - w zakresie Pakietu nr 2 i 3

(nr sprawy 20/2018)

2018-05-15

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych

(nr sprawy 24/2018)

2018-05-17

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni USK w Białymstoku .

(nr sprawy 07/SZ/2018)

2018-05-18

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii - w zakresie Pakietu nr 1, 4, 5

(nr sprawy 20/2018)

2018-05-21

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy - w zakresie Pakietu nr 1, 2, 5.

(nr sprawy 33/2018)

2018-05-22

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

odczynników i drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku.

(nr sprawy 09/SZ/2018)

2018-05-25

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawęnarzędzi endoskopowych

(nr sprawy 17/2018)

2018-05-25

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów zużywalnych do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy (sprawa nr 21/2018)

2018-05-25

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej (sprawa nr 7/2018) - cz.1

2018-05-30

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 34/2018)

2018-06-04

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 34/2018) II

2018-06-08

treść ogłoszenia II


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 1 i 2.

(nr sprawy 32/2018)

2018-06-08

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej (sprawa nr 7/2018) - cz.2

2018-06-11

treść ogłoszenia

 


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń endoskopowych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 29/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 33/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zestwu narzędzi i kardiomonitorów do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (sprawa nr 42/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

 

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę łóżek szpitalnych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 45/2018)

2018-06-13

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę stymulatorów i kardiowerterów do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku
(nr sprawy 08/SZ/2018)

2018-06-14

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnejna potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

2018-06-15

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 6.

(nr sprawy 32/2018)

2018-06-08

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 36 m-cy - w zakresie Pakietu nr 1

(nr sprawy 27/2018)

2018-06-18

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe aparatów do hemodializ na okres 36 miesiecy w Osrodku Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy 03/SZ/2018)

2018-06-19

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków

(nr sprawy 56/2018)

2018-06-29

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i materiałów wszczepialnych

(nr sprawy 39/2018)

2018-06-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 5.

 

(nr sprawy 32/2018)

2018-06-29

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 36 m-cy

(nr sprawy 27/2018)

2018-06-29

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na sprzęt medyczny na okres 36 m-cy

(nr sprawy 38/2018)

2018-06-29

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do dzierżawionych analizatorów do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej USKwB na okres 3 miesięcy.

(nr sprawy 12/SZ/2018)

2018-07-04

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń endoskopowych do Klinki Chirurgii Klatki Piersiowej (sprawa nr 41/2018)

2018-07-10

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy - w zakresie Pakietu nr 4.

(nr sprawy 58/2018)

2018-07-13

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 58/2018)

2018-07-13

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę  akcesoriówi sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek do operacji okulistycznych (sprawa nr 55/2018)

2018-07-16

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetarg nieograniczony na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej

(nr sprawy 62/2018)

2018-07-18
treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów odczynnikowych do Laboratorium Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 10/SZ/2018)

2018-07-20

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę  specjalistycznegosprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A (pakiet nr 23)

2018-07-24

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnosciowych w 10 pakietach do USk w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 11/SZ/2018)

2018-07-26

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Pododdziału Ginekologii Onkologicznej  z Chemioterapią - w zakresie Pakietu nr 2 - dofinansowanie UE/MZ

(nr sprawy 60/2018)

2018-07-30

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetarg nieograniczony na dostawę pomp insulinowych wraz z wyposażeniem

(nr sprawy 66/2018)

2018-07-31
treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy

(sprawa nr 55/2018)

2018-07-31
treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę cyfrowego aparatu RTG z funkcją radiografii i fluoroskopii

(nr sprawy 31/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-01

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę wyposażenia medycznego do USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14

(nr sprawy 35/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-01

treść ogłoszeniaWybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym  na dostawę druków i ksiąg rejestrowych

(nr sprawy 52/2018)

2018-08-01

treść ogłoszenia

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów do operacji okulistycznych

(nr sprawy 69/2018)

2018-08-02

treść ogłoszenia

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Klinik USK przy ul. Zurawiej 14 oraz Skłodowskiej-Curie 24 a

(nr sprawy 13/2018) - w zakresie pakietów 18, 19,21, 27

2018-08-02

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Pododdziału Ginekologii Onkologicznej  z Chemioterapią - w zakresie Pakietu nr 1, 3, 4, 5 - dofinansowanie UE/MZ

(nr sprawy 60/2018)

2018-08-07

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę asortymentu do diagnostyki i leczenia chorób sercowo - naczyniowych

(nr sprawy 54/2018)

2018-08-07

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów poprocesowych

(nr sprawy 50/2018)

2018-08-08

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawęleków z programów lekowych

(nr sprawy 65/2018)

2018-08-08

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych

(nr sprawy 72/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-09

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(nr sprawy 44/2018)

2018-08-21

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę protez głosowych do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 19/SZ/2018)

2018-08-28

treść ogłoszenia

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę myjni automatycznej

(nr sprawy 67/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-29

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych

(nr sprawy 77/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o anulowaniu czynności odrzucenia oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 51 - przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(nr sprawy 44/2018)

2018-08-30

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - cz.1

(nr sprawy 40/2018) 

2018-08-31

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 73/2018)

2018-09-03

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora  do izolacji, amplifikacji, detekcji do testów ilościowych HCV, HBV, HIV na okres 24 miesięcy do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w  Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 15/SZ/2018)

2018-09-04

treść ogłoszenia

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku

(nr sprawy 18/SZ/2018)

2018-09-06

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę videogastroskopu diagnostycznego z obrazowaniem HDTV do Pracowni Endoskopowej Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 21/SZ/2018)

2018-09-06

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - cz.2

(nr sprawy 40/2018) 

2018-09-06

treść ogłoszenia


Sprostowanie wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - w zakresie Pakietów nr 8 i 18

(nr sprawy 40/2018) 

2018-09-06

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej

(nr sprawy 57/2018) 

2018-09-10

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę fotela zabiegowego

(nr sprawy 63/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-09-10

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

(nr sprawy 70/2018) 

2018-09-13

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - cz.3

(nr sprawy 40/2018) 

2018-09-13

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o anulowaniu czynnosci wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 37 - przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(nr sprawy 44/2018)

2018-09-14

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych

(nr sprawy 68/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-09-14

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu ultrasonograficznego

(nr sprawy 61/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-09-17

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę leków i matriałów medycznych

(nr sprawy 51/2018)

2018-09-19

treść ogłoszenia

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę leków i matriałów medycznych cz. 2

(nr sprawy 51/2018)

2018-09-24

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o anulowaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę leków i matriałów medycznych - dotyczy pakietu nr 363

(nr sprawy 51/2018)

2018-09-25

treść ogłoszenia

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy
(nr sprawy 85/2018)

2018-09-25

treść ogłoszenia

 

Informacja o anulowaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy - dotyczy pakietu nr 2
(nr sprawy 85/2018)

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 1, 2, 3 w przetargu nieograniczonym na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 78/2018)

2018-09-28

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH 
(nr sprawy 59/2018)

2018-10-01

treść ogłoszenia

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej 
(nr sprawy 76/2018)

2018-10-01

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leku Glecaprecir/Pibrentasvis
(nr sprawy 89/2018)

2018-10-03

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych w systemie ADO i CADO wraz z użyczeniem urządzeń (cyklery, podgrzewacze) kompatybilnych z zaoferowanymi materiałami na okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

(nr sprawy 14/SZ/2018)

2018-10-03

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

sprzętu do zabiegów elektroterapii serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 20/SZ/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń do sterylizacji

(nr sprawy 64/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o  wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftów
(nr sprawy 97/2018)

2018-10-09

treść ogłoszenia

 

 Ostatnia aktualizacja: 2018-10-09


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 43/2017)

2017-09-26

treść ogłoszenia
Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku