Zamówienia publiczne

Przetargi ogłoszone

 

 

PRZETARGI 2018r.


Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 1/2018)

2018-01-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Kliniki Rehabilitacji USK w Białymstoku

(nr sprawy 2/2018)

2018-01-05

treść ogłoszenia

SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Dokumentacja sanitarna
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę koncentratów do hemodializ

2018-01-11

(nr sprawy 32/SZ/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja o omyłce

sprostowanie ogłoszenia

zapytania do SIWZ

sprostowanie ogłoszenia opublikowane

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Zakładu Radiologii na okres 3 miesięcy

2018-01-11

(nr sprawy 3/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmiana ogłoszenia

sprostowanie treści SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

2018-01-16

(nr sprawy 4/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę immunoglobuliny anty-D

2018-01-17

(nr sprawy 5/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnosciowych w 2 pakietach

2018-01-18

(nr sprawy 01/SZ/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 6/2018)

2018-01-25

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 8/2018)

2018-01-26

treść ogłoszenia

SIWZ

sprostowanie SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawa automatycznego analizatora do prążków oligoklonalnych w PMR na 12 miesięcy do ZDB USK w Białymstoku.

(nr sprawy02/SZ/2018)

2018-02-01

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert2

zmiana ogłoszenia2

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych noży mikrochirurgicznychi akcesoriów do operacji jaskry

(nr sprawy 14/2018)

2018-02-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania oraz zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi endoskopowych

(nr sprawy 17/2018)

2018-02-08

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu

(nr sprawy 9/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-02-13

treść ogłoszenia (13.02.2018r)

SIWZ (13.02.2018r)

sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r)
sprostowanie treści SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert (15.03.2018r.)

zapytania (16.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (19.03.2018r.)

informacja z otwarcia ofert (23.03.2018r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę platformy elektrochirurgicznej

(nr sprawy 10/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-02-13

treść ogłoszenia (13.02.2018r)

SIWZ (13.02.2018r.)

sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r.)

sprostowanie treści SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert (15.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (19.03.2018r.)

informacja z otwarcia ofert (23.03.2018r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę platformy elektrochirurgicznej hybrydowej

(nr sprawy 11/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-02-13

treść ogłoszenia (13.02.2018r.)

SIWZ (13.02.2018r.)

sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r.)

sprostowanie treści SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert (15.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (19.03.2018r.)

informacja z otwarcia ofert (23.03.2018r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów

(nr sprawy 12/2018) - dofinansowanie UE/MZ

Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44

2018-02-13

treść ogłoszenia (13.02.2018r.)

SIWZ (13.02.2018r.)

zapytania oraz sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r.)

zawiadomienie o wniesieniu odwołania (26.02.2018r.)

odpowiedź na odwołanie (09.03.2018r.)

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (09.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (13.03.2018r.)

zapytania, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert 2 (27.03.2018r)

zmiana ogłoszenia (29.03.2018r.)

informacja z otwarcia ofert (12.04.2018r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

(nr sprawy 16/2018)

2018-02-14

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej

(nr sprawy 7/2018)

Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44

2018-02-15

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert 3

zmiana ogłoszenia 3

sprostowanie modyfikacji SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 4

informacja z otwarcia ofert (poprawione na dzień 24.04.2018r)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii

(nr sprawy 20/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-02-22

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert (30.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (30.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (opublikowane)
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego

(nr sprawy 18/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-02-27

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (05.03.2018r.)

Załączniki nr 5 do SIWZ poprawiony (05.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (05.03.2018r.)

zapytania (05.03.2018r.)

informacja z otwarcia ofert (08.03.2018r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów zużywalnych do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy

(nr sprawy 21/2018)

2018-03-05

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ i zmiaana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia1

zmiana termiu składania ofert1
zapytania (16.04.2018r.)

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

(nr sprawy 25/2018)

2018-03-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania 

zapytania cz. 2, modyfikacja SIWZ i zmiaana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych

(nr sprawy 24/2018)

2018-03-16

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zapytania cz. 2

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do operacji naczyniowych i kardiochirurgicznych

(nr sprawy 28/2018)

2018-03-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń endoskopowych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 29/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-03-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

zapytania cz. 2 i zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia 2

zapytania cz. 3 i zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego

(nr sprawy 30/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-03-21

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania (27.03.2018r.)
informacja z otwarcia ofert (30.03.2018r.)


Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznegosprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik

USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A

(nr sprawy 13/2018)

2018-03-22

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana termninu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia 2

zmiana termninu składania ofert 3

zmiana ogłoszenia 3

zmiana termninu składania ofert 4

zmiana ogłoszenia 4

zmiana termninu składania ofert 5

zmiana ogłoszenia 5

zmiana termninu składania ofert 6

zmiana ogłoszenia 6

zmiana termninu składania ofert 7

zmiana ogłoszenia 7
zapytania

zmiana ogłoszenia 8
modyfikacja treści zapytań i zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę bielizny barierowej na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 15/2018)

2018-03-22

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów poprocesowych

(nr sprawy 23/2018)

Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44

2018-03-23

treść ogłoszenia

SIWZ

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych , analizatora immunologicznego Elisa  do badań w kierunku Borrelia i analizatora do OB. na okres 24 miesiecy do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia 14.

(nr sprawy 06/SZ/2018)

2018-03-28

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury do ZLDK i ZDH

(nr sprawy 26/2018)

Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44

2018-03-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

2018-03-30

(nr sprawy 34/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia (12.04.2018r.)

zapytania (12.04.2018 r.)
Załączniki nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 5 poprawiony (12.04.2018r.)

informacja z otwarcia ofert


 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa oraz Kliniki Okulistyki

2018-03-30

(nr sprawy 32/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia (13.04.2018r.)

zapytania (13.04.2018 r.)

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

2018-04-04

(nr sprawy 33/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana termninu składania ofert

zapytania
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku
(nr sprawy 05/SZ/2018)

2018-04-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do posiadanych aparatów do hemodializ w Osrodku Dializ I Kliniki Nefrologii USK w Białymstoku ul. Żurawia 14.
(nr sprawy 04/SZ/2018)

2018-04-09

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
(nr sprawy 44/2018)

2018-04-09

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia 2

II zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3

zapytania i modyfikacja SIWZ

sprostowanie do zapytań z dn. 23.05.2018r.
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę cyfrowego aparatu RTG z funkcją radiografii i fluoroskopii

(nr sprawy 31/2018)

2018-04-10

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

II zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia II

zapytania

III zmiana terminu składania ofert

zapytania cz. 2

zmiana ogłoszenia III

sprostowanie do zapytań z dn. 07.06.2018r.

IV zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia IV

V zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia V

VI zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia VI

informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń endoskopowych do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej

(nr sprawy 41/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-10

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

II zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia II

zapytania

zmiana ogłoszenia III

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu narzędzi i kardiomonitorów do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej

(nr sprawy 42/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-10

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 45/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-10

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiału eksloatacyjnego niezbędnego do realizacji zadan centralnej sterylizatorni i Dezynfektorni USK w Białymstoku
(nr sprawy 07/SZ/2018)

2018-04-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę gwoździ śródszpikowych

(nr sprawy 43/2018)

2018-04-16

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę macierzy dyskowej obsługującej system szpitalny

(nr sprawy 37/2018)

2018-04-17

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów i kardiowerterów do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku
(nr sprawy 08/SZ/2018)

2018-04-19

treść ogłoszenia

treść ogł

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usgługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 36 m-cy

(nr sprawy 27/2018)

2018-04-20

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

wzór JEDZ do postepowania 27/2018

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

klauzula informacyjna z art.13 RODOPrzetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii

(nr sprawy 40/2018)

2018-04-20

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

wzór JEDZ do postepowania 40/2018

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

klauzula informacyjna z art.13 RODO

 

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia medycznego do USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14

(nr sprawy 35/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

wzór JEDZ do postepowania 35/2018

zmiana ogłoszenia II

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia III

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia IV

zapytania cz. 2

V zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia V

VI zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia VI

informacja o unieważnieniu postępowania


 

Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe na sprzęt medyczny na okres 36 m-cy

(nr sprawy 38/2018)

2018-04-23

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
wzór JEDZ do postepowania 38/2018

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

klauzula informacyjna z art.13 RODO

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i materiałów wszczepialnych

(nr sprawy 39/2018)

2018-04-23

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

wzór JEDZ do postepowania 39/2018

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

klauzula informacyjna z art.13 RODO

 

Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe aparatów do hemodializ na okres 36 miesiecy w Ośrodku Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy 03/SZ/2018)

2018-04-24

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku
(nr sprawy 09/SZ/2018)

2018-04-27

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na usługę żywienia pacjentów hospitalizowanych w klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
(nr sprawy 49/2018)

2018-05-17

treść ogłoszenia

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów poprocesowych

(nr sprawy 50/2018)

2018-05-23

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postepowania 50/2018

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Klinki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 53/2018)

2018-05-23

treść ogłoszenia

SIWZ

PFU
wzór oświadczenia do postepowania 53/2018

zapytania

informcja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych

(nr sprawy 51/2018)

2018-06-01

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 51/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert cz. 2

zmiana ogłoszenia 2

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert cz. 3

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z dn. 13.07.2018r.
zmiana ogłoszenia

informcja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 56/2018)

2018-06-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 56/2018

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów odczynnikowych do Laboratorium Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 10/SZ/2018)

2018-06-06

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 10/SZ/2018

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia II

zmiana terminu składania ofert II

Zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych

(nr sprawy 54/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 54/2018

modyfikacja SIWZ
zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę akcesoriów i sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek  do operacji okulistycznych (sprawa nr 55/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 55/2018

zapytania

Zapyatania II i zmian terminu składabnia ofert

zmiana ogloszenia

informacja z otwarcia ofertPrzetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 10 pakietach do USK w Białymstoku ul. Żurawia 14
(nr sprawy 11/SZ/2018)

2018-06-13

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 11/SZ/2018 - załącznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do dzierżawionych analizatorów w ZDB USK w Białymstoku w 3 pakietach.
(nr sprawy 12/SZ/2018)

2018-06-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 12/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 58/2018)

2018-06-19

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 58/2018

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zapytania cz. 2
zmiana ogloszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej

(nr sprawy 57/2018)

2018-06-20

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 57/2018

zapytania
sprostowanie i zmiana terminu

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę druków i ksiąg rejestrowych

(nr sprawy 52/2018)

2018-06-21

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 52/2018

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu II

zmiana ogłoszenia II

modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczzynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatora do izolacji, amplifikacji, detekcji do testów ilosciowych HCV,HBV,HIV na okres 24 miesięcy do ZDL USKwB ul.Żurawia 14.

(nr sprawy 15/SZ/2018)

2018-07-03

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 15/SZ/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej

(nr sprawy 62/2018)

2018-07-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 62/2018

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do Pododdziału Ginekologii Onkologicznej z Chemioterpaią

(nr sprawy 60/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 60/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych w klinikach szpitala analizatorów parametrów krytycznych
(nr sprawy 17/SZ/2018)

2018-07-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 17/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania cz. 1
zapytania cz.2
zmiana ogloszenia
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzetu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku
(nr sprawy 18/SZ/2018)

2018-07-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 18/SZ/2018 - załącznik nr 3

zmiana ogloszenia

zapytania
zmiana ogloszenia

nformacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę pomp insulinowych

(nr sprawy 66/2018)

2018-07-13

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 66/2018

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu

zapytania i modyfikacja SIWZ

Zmiana terminu

zmiana ogloszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych

(nr sprawy 65/2018)

2018-07-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 60/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do sterylizacji

(nr sprawy 64/2018)

2018-07-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 64/2018

zmiana oglszenia

zapytania i zmian terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wniesieniu odwołania

 

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu ultrasonograficznego

(nr sprawy 61/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 61/2018

zapytania (10.08.2018r)

informacja z otwarcia ofert (23.08.2018r.)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę fotela zabiegowego

(nr sprawy 63/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 63/2018

zapytania (09.08.2018r)

informacja z otwarcia ofert (23.08.2018r.)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę myjni automatycznej

(nr sprawy 67/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 67/2018

zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 2
III zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3

informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do operacji okulistycznych

(nr sprawy 69/2018)

2018-07-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych

(nr sprawy 72/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-30

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 72/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

(nr sprawy 70/2018)

2018-07-31

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 70/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Klinki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 73/2018)

2018-07-31

treść ogłoszenia

SIWZ

PFU
wzór oświadczenia do postępowania 73/2018

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogloszenia II

Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składana ofert II

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę protez głosowych do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 19/SZ/2018)

2018-08-02

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 19/SZ/2018 - załącznik nr 3A i 3B
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH

(nr sprawy 59/2018)

2018-08-06

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 70/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych

(nr sprawy 77/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-09

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 77/2018
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej

(nr sprawy 76/2018) 

2018-08-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 76/2018
zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu do zabiegów elektroterapii serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 20/SZ/2018)

2018-08-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 20/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

(nr sprawy 68/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-14

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 68/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (12.09.2018r.)

SIWZ poprawiona na dzień 12.09.2018r.

wzór oświadczenia do postępowania 68/2018 (12.09.2018r.)
UWAGA: POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przetarg nieograniczony na dostawę videogastroskopu diagnostycznego do Pracowni Endoskopowej Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 21/SZ/2018)

2018-08-14

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia (jedz) do postepowania 21/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana terminiu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

(nr sprawy 79/2018)

2018-08-20

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 79/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert- sprostowanie

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych na okres 24 miesięcy do Ośrodka Dializ USK ul. Żurawia 14

(nr sprawy 14/SZ/2018)

2018-08-20

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 14/SZ/2018

zapytania i informacja wyjaśnająca zapis SIWZ

zapytania 2
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę elastografu do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 22/SZ/2018)

2018-09-03

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia (jedz) do postepowania 22/SZ/2018 - załącznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy
(nr sprawy 85/2018)

2018-09-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 85/2018 - załącznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 78/2018)

2018-09-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 78/2018

sprostowanie treści SIWZ

zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (19.09.2018r.)

SIWZ poprawiona na dzień 19.09.2018r.

zmiana ogłoszenia II

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (24.09.2018r.)

zmiana ogłoszenia III

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i wyrobów medycznych

(nr sprawy 86/2018)

2018-09-11

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 86/2018

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z dn. 03.10.2018r.

zmiana ogłoszenia I

modyfikacja SIWZ cz. 2 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia II

zapytania

zapytania cz. 2

zapytania cz. 3 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia III

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leku Glecaprecir/Pibrentasvis

(nr sprawy 89/2018)

2018-09-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 89/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy do ZDB

(nr sprawy 80/2018)

2018-09-19

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 80/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i materiałów zużywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 24/SZ/2018)

2018-09-21

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 24/SZ/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów

(nr sprawy 97/2018)

2018-09-24

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 97/2018

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych

(nr sprawy 95/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-09-24

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 95/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych

(nr sprawy 75/2018)

2018-09-25

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 75/2018

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 2 miesięcy do ZDB

(nr sprawy 98/2018)

2018-09-25

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 98/2018

zmiana terminiu składania i otwarcia ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 25/SZ/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 25/SZ/2018

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana terminu składania ofert - ogł
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii na okres 6 miesięcy

(nr sprawy 100/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 100/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 96/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 96/2018

zapytania i zmiana terminu skłądania ofert
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych

(nr sprawy 90/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 90/2018

zapytania

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 102/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 90/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie podziemnego łącznika oraz zabezpieczenie elewacji i dachu w nowobudowanym budynku przy ul. Żurawiej 14

(nr sprawy 107/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

załączniki nr 6 - 8 do SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 107/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych

(nr sprawy 105/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 105/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

(nr sprawy 84/2018)

2018-10-09

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 84/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

(nr sprawy 106/2018)

2018-10-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 106/2018

zapytania

zapytania II
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 104/2018)

2018-10-11

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 104/2018

zapytania
zapytania cz. 2 i zmiana teminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 36 miesięcy

(nr sprawy 74/2018)

2018-10-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 74/2018

zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminiu składania ofert II
zmiana ogłoszenia II

zmiana terminiu składania ofert III

zmiana ogłoszenia III

zmiana terminiu składania ofert IV

zmiana ogłoszenia IV

zmiana terminiu składania ofert V

zmiana ogłoszenia V

zapytania, modyfikacja SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ poprawiony na dzień 15.01.2019r.

Załacznik nr 5 do SIWZ poprawiony na dzień 15.01.2019r.

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 71/2018)

2018-10-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 71/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

(nr sprawy 101/2018)

2018-10-15

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 101/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu kolanowego

(nr sprawy 112/2018)

2018-10-15

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 112/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatora, pompy infuzyjnej i kardiomonitora do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 27/SZ/2018)

2018-10-15

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 27/SZ/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń, rękawic i artykułów higienicznych

(nr sprawy 88/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 88/2018
zapytania

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do mycia i dezynfekcji na okres 12 miesięcy

(nr sprawy 91/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 91/2018
zmiana terminu składania ofert 1

zmiana ogłoszenia 1

zmiana terminu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia 2

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 92/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 92/2018
zapytania

wyjasnienia do SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca

(nr sprawy 93/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 93/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii na okres 18 miesięcy

(nr sprawy 94/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 94/2018

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofet

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

zapytania

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi endoskopowych

(nr sprawy 110/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 110/2018

zapytania

sprostowanie i zmiana terminu

zmiana terminu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku i narzędzi elektrochirurgicznych wraz z dzierżawą generatorów na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 83/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofet I

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert II

zmiana terminu składania ofert III
zmiana terminu składania ofert IV

zmiana terminu składania ofert V

zmiana terminu składania ofert VI

zmiana terminu składania ofert VII

zmiana ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę videobronchofiberoskopu interwencyjnego i szaf medycznych

(nr sprawy 113/2018)

2018-10-17

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 113/2018

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych i kardiomonitorów

(nr sprawy 114/2018)

2018-10-18

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 103/2018)

2018-10-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ poprawiony na dzień 30.10.2018r.

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę pomp iinsulinowych

(nr sprawy 99/2018)

2018-10-24

treść ogłoszenia

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

zapytania

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę foteli trnsportowych i inhalatorów do nebulizacji

(nr sprawy 118/2018)

2018-10-31

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 111/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu sytsemu aspiracyjno-rpróżniowego do pobierania krwi

(nr sprawy 109/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogloszenia

zmiana terminu składania ofert

zmian ogloszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku

(nr sprawy 23/SZ/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu do operacji okulistycznych

(nr sprawy 119/2018)

2018-12-04

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiena terminu składania ofert

zmiana ogloszenie

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do rekonstrukcji więzadła kolana

(nr sprawy 121/2018)

2018-12-04

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułow spożywczych

(nr sprawy 29/SZ/2018)

2018-12-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów

(nr sprawy 120/2018) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2018-12-20

 

Przetarg nieograniczony na dokonczenie budynku E1 przy ulicy Żurawiej 14

(nr sprawy 124/2018)

2018-12-28

treść ogłoszenia

SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzór

Dokumentacja projektowa (Załacznik nr 6) poniżej:

- architektura

- drogi

- informacja wizualna

- instalacje elektryczne i teletechniczne

- instalacje sanitarne

- kalkulacja efektywności inwestycji

- konstrukcja

- mała architektura

- technologia

- wnętrza

- zagospodarowanie terenu

- zieleń

- przedmiary

 

Modyfikacja SIWZ i zmiena terminu składania ofert

Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia 2

Zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiena terminu składania ofert 2

Zmiana ogłoszenia 3

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Zapytania cz. 2

Zapytania cz. 3

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załączniki do PFU

Odpowiedź na odwołanie

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia 4

Zapytania i modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków
(nr sprawy 3/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-01-08Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

(nr sprawy 4/2014) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-01-08

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę materiałów ortopedycznych

(nr sprawy 5/2019)

2019-01-11

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania

Zapytania cz. 2

informacja z otwarcia

 

 


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych

(nr sprawy 6/2019)

2019-01-11

treść ogłoszenia

SIWZ

Sprostowanie SIWZ

Zapytania

Zmiana ogłoszenie
informacja z otwarcia

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego potrzebnego do zabiegów implantacji urządzeń terapii serca oraz ablacji do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 28/SZ/2018) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-01-11

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

 

Przetarg nieograniczony dostawę asortymentu jednorazowego użytku do I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ i II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii

(nr sprawy 7/2019)

2019-01-15

treść ogłoszenia

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

Zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na rozbudowę, przebudowę i modernizację spalarni odpadów medycznych

(nr sprawy 2/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-01-18

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony dostawę implantu do Kliniki Otolaryngologii

(nr sprawy 02/SZ/2019)

2019-01-24

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania

informacja z otwarcia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic
(nr sprawy 9/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-01-25

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

(nr sprawy 10/2019)

2019-01-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów typu A1 i A2

(nr sprawy 8/2019)

2019-01-30

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

zapytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Załacznik nr 1 do SIWZ poprawiony na dzień 07.02.2019r.

zmiana ogłoszenia II

sprostowanie, zapytania, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony dostawę testów potwierdzenia do diagnostyki boreliozy wraz z dzierżawą aparatury do automatycznego wykonania i odczytu testów potwierdzenia Borelia w klasie IgM i IgG w surowicy, osoczu, PMR do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
(nr sprawy 01/SZ/2019)

2019-01-31

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę osobistych pomp insulinnowych wraz z przeszkoleniem użytkowników

(nr sprawy 12/2019)

2019-01-31

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 15/2019)

2019-02-12

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

zapytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

(nr sprawy 13/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-02-18

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(nr sprawy 1/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-02-22

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów nadnerkowych

(nr sprawy 16/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-02-22

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadó medycznych niebezpiecznych na okres 4 miesięcy
(nr sprawy 19/2019)

2019-02-28

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofertPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 17/2019)

2019-03-06

treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz oferty

zapytania

zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe na sprzęt medyczny do zakładu medycyny nuklearnej

(nr sprawy 21/2019)

2019-03-07

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego do ablacji serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 04/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-03-08

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy rczaczkowska@poczta-usk.pl

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów na okres 12 misięcy

(nr sprawy 26/2019)

2019-03-08

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

(nr sprawy 14/2019)

2019-03-11

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

Zapytania


 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca

(nr sprawy 24/2019)

2019-03-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania i zmiana  terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 27/2019)

2019-03-14

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

 

 

Przetarg nieograniczony na dokończenie budynku E1 przy ul. Żurawiej
(nr sprawy 28/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-03-20

Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzór
Dokumentacja projektowa (Załacznik do SIWZ) poniżej:

- architektura

- drogi

- informacja wizualna

- instalacje elektryczne i teletechniczne

- instalacje sanitarne

- istniejący budynek E

- kalkulacja efektywności inwestycji

- konstrukcja

- mała architektura

- mapy poinwentaryzacyjne

- sieci zewnętrzne

- technologia

- wnętrza

- zagospodarowanie terenu

- zieleń

- przedmiary

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-20

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku