Zamówienia publiczne

Przetargi ogłoszone

 

 

PRZETARGI 2018r.


Przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych

(nr sprawy 51/2018)

2018-06-01

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 51/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert cz. 2

zmiana ogłoszenia 2

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert cz. 3

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z dn. 13.07.2018r.
zmiana ogłoszenia

informcja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 56/2018)

2018-06-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 56/2018

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów odczynnikowych do Laboratorium Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 10/SZ/2018)

2018-06-06

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 10/SZ/2018

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia II

zmiana terminu składania ofert II

Zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych

(nr sprawy 54/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 54/2018

modyfikacja SIWZ
zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę akcesoriów i sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek  do operacji okulistycznych (sprawa nr 55/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 55/2018

zapytania

Zapyatania II i zmian terminu składabnia ofert

zmiana ogloszenia

informacja z otwarcia ofertPrzetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 10 pakietach do USK w Białymstoku ul. Żurawia 14
(nr sprawy 11/SZ/2018)

2018-06-13

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 11/SZ/2018 - załącznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do dzierżawionych analizatorów w ZDB USK w Białymstoku w 3 pakietach.
(nr sprawy 12/SZ/2018)

2018-06-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 12/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 58/2018)

2018-06-19

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 58/2018

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zapytania cz. 2
zmiana ogloszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej

(nr sprawy 57/2018)

2018-06-20

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 57/2018

zapytania
sprostowanie i zmiana terminu

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę druków i ksiąg rejestrowych

(nr sprawy 52/2018)

2018-06-21

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 52/2018

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu II

zmiana ogłoszenia II

modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczzynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatora do izolacji, amplifikacji, detekcji do testów ilosciowych HCV,HBV,HIV na okres 24 miesięcy do ZDL USKwB ul.Żurawia 14.

(nr sprawy 15/SZ/2018)

2018-07-03

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 15/SZ/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej

(nr sprawy 62/2018)

2018-07-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 62/2018

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do Pododdziału Ginekologii Onkologicznej z Chemioterpaią

(nr sprawy 60/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 60/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych w klinikach szpitala analizatorów parametrów krytycznych
(nr sprawy 17/SZ/2018)

2018-07-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 17/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania cz. 1
zapytania cz.2
zmiana ogloszenia
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzetu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku
(nr sprawy 18/SZ/2018)

2018-07-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 18/SZ/2018 - załącznik nr 3

zmiana ogloszenia

zapytania
zmiana ogloszenia

nformacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę pomp insulinowych

(nr sprawy 66/2018)

2018-07-13

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 66/2018

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu

zapytania i modyfikacja SIWZ

Zmiana terminu

zmiana ogloszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych

(nr sprawy 65/2018)

2018-07-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 60/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do sterylizacji

(nr sprawy 64/2018)

2018-07-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 64/2018

zmiana oglszenia

zapytania i zmian terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wniesieniu odwołania

 

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu ultrasonograficznego

(nr sprawy 61/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 61/2018

zapytania (10.08.2018r)

informacja z otwarcia ofert (23.08.2018r.)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę fotela zabiegowego

(nr sprawy 63/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 63/2018

zapytania (09.08.2018r)

informacja z otwarcia ofert (23.08.2018r.)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę myjni automatycznej

(nr sprawy 67/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 67/2018

zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 2
III zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3

informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do operacji okulistycznych

(nr sprawy 69/2018)

2018-07-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych

(nr sprawy 72/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-30

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 72/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

(nr sprawy 70/2018)

2018-07-31

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 70/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Klinki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 73/2018)

2018-07-31

treść ogłoszenia

SIWZ

PFU
wzór oświadczenia do postępowania 73/2018

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogloszenia II

Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składana ofert II

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę protez głosowych do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 19/SZ/2018)

2018-08-02

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 19/SZ/2018 - załącznik nr 3A i 3B
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH

(nr sprawy 59/2018)

2018-08-06

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 70/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych

(nr sprawy 77/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-09

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 77/2018
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej

(nr sprawy 76/2018) 

2018-08-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 76/2018
zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu do zabiegów elektroterapii serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 20/SZ/2018)

2018-08-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 20/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

(nr sprawy 68/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-14

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 68/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (12.09.2018r.)

SIWZ poprawiona na dzień 12.09.2018r.

wzór oświadczenia do postępowania 68/2018 (12.09.2018r.)
UWAGA: POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przetarg nieograniczony na dostawę videogastroskopu diagnostycznego do Pracowni Endoskopowej Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 21/SZ/2018)

2018-08-14

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia (jedz) do postepowania 21/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana terminiu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

(nr sprawy 79/2018)

2018-08-20

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 79/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert- sprostowanie

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych na okres 24 miesięcy do Ośrodka Dializ USK ul. Żurawia 14

(nr sprawy 14/SZ/2018)

2018-08-20

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 14/SZ/2018

zapytania i informacja wyjaśnająca zapis SIWZ

zapytania 2
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę elastografu do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 22/SZ/2018)

2018-09-03

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia (jedz) do postepowania 22/SZ/2018 - załącznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy
(nr sprawy 85/2018)

2018-09-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 85/2018 - załącznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 78/2018)

2018-09-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 78/2018

sprostowanie treści SIWZ

zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (19.09.2018r.)

SIWZ poprawiona na dzień 19.09.2018r.

zmiana ogłoszenia II

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (24.09.2018r.)

zmiana ogłoszenia III

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i wyrobów medycznych

(nr sprawy 86/2018)

2018-09-11

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 86/2018

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z dn. 03.10.2018r.

zmiana ogłoszenia I

modyfikacja SIWZ cz. 2 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia II

zapytania

zapytania cz. 2

zapytania cz. 3 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia III

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leku Glecaprecir/Pibrentasvis

(nr sprawy 89/2018)

2018-09-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 89/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy do ZDB

(nr sprawy 80/2018)

2018-09-19

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 80/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i materiałów zużywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 24/SZ/2018)

2018-09-21

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 24/SZ/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów

(nr sprawy 97/2018)

2018-09-24

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 97/2018

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych

(nr sprawy 95/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-09-24

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 95/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych

(nr sprawy 75/2018)

2018-09-25

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 75/2018

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 2 miesięcy do ZDB

(nr sprawy 98/2018)

2018-09-25

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 98/2018

zmiana terminiu składania i otwarcia ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 25/SZ/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 25/SZ/2018

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana terminu składania ofert - ogł
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii na okres 6 miesięcy

(nr sprawy 100/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 100/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 96/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 96/2018

zapytania i zmiana terminu skłądania ofert
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych

(nr sprawy 90/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 90/2018

zapytania

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 102/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 90/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie podziemnego łącznika oraz zabezpieczenie elewacji i dachu w nowobudowanym budynku przy ul. Żurawiej 14

(nr sprawy 107/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

załączniki nr 6 - 8 do SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 107/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych

(nr sprawy 105/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 105/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

(nr sprawy 84/2018)

2018-10-09

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 84/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

(nr sprawy 106/2018)

2018-10-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 106/2018

zapytania

zapytania II
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 104/2018)

2018-10-11

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 104/2018

zapytania
zapytania cz. 2 i zmiana teminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 36 miesięcy

(nr sprawy 74/2018)

2018-10-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 74/2018

zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminiu składania ofert II
zmiana ogłoszenia II

zmiana terminiu składania ofert III

zmiana ogłoszenia III

zmiana terminiu składania ofert IV

zmiana ogłoszenia IV

zmiana terminiu składania ofert V

zmiana ogłoszenia V

zapytania, modyfikacja SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ poprawiony na dzień 15.01.2019r.

Załacznik nr 5 do SIWZ poprawiony na dzień 15.01.2019r.

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 71/2018)

2018-10-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 71/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

(nr sprawy 101/2018)

2018-10-15

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 101/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu kolanowego

(nr sprawy 112/2018)

2018-10-15

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 112/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatora, pompy infuzyjnej i kardiomonitora do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 27/SZ/2018)

2018-10-15

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 27/SZ/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń, rękawic i artykułów higienicznych

(nr sprawy 88/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 88/2018
zapytania

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do mycia i dezynfekcji na okres 12 miesięcy

(nr sprawy 91/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 91/2018
zmiana terminu składania ofert 1

zmiana ogłoszenia 1

zmiana terminu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia 2

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 92/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 92/2018
zapytania

wyjasnienia do SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca

(nr sprawy 93/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 93/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii na okres 18 miesięcy

(nr sprawy 94/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 94/2018

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofet

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

zapytania

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi endoskopowych

(nr sprawy 110/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 110/2018

zapytania

sprostowanie i zmiana terminu

zmiana terminu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku i narzędzi elektrochirurgicznych wraz z dzierżawą generatorów na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 83/2018)

2018-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ - nieaktualna na dzień 25.03.2019r

zmiana terminu składania ofert I

zmiana ogłoszenia I

zmiana terminu składania ofert II

zmiana ogłoszenia II

zmiana terminu składania ofert III
zmiana ogłoszenia III

zmiana terminu składania ofert IV

zmiana ogłoszenia IV

zmiana terminu składania ofert V

zmiana ogłoszenia V

zmiana terminu składania ofert VI

zmiana ogłoszenia VI

zmiana terminu składania ofert VII
zmiana ogłoszenia VII

modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert VIII

SIWZ zmienione na dzień 25.03.2019 - nieaktualne na dzień 01.04.2019r

zmiana ogłoszenia VIII


 

modyfikacja SIWZ 2 oraz zmiana terminu składania ofert IX

SIWZ zmienione na dzień 01.04.2019 - obowiązujące

zmiana ogłoszenia IX

zapytania

inormacja z otwarcia

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę videobronchofiberoskopu interwencyjnego i szaf medycznych

(nr sprawy 113/2018)

2018-10-17

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 113/2018

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych i kardiomonitorów

(nr sprawy 114/2018)

2018-10-18

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 103/2018)

2018-10-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ poprawiony na dzień 30.10.2018r.

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę pomp iinsulinowych

(nr sprawy 99/2018)

2018-10-24

treść ogłoszenia

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

zapytania

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę foteli trnsportowych i inhalatorów do nebulizacji

(nr sprawy 118/2018)

2018-10-31

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 111/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu sytsemu aspiracyjno-rpróżniowego do pobierania krwi

(nr sprawy 109/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogloszenia

zmiana terminu składania ofert

zmian ogloszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku

(nr sprawy 23/SZ/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu do operacji okulistycznych

(nr sprawy 119/2018)

2018-12-04

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiena terminu składania ofert

zmiana ogloszenie

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do rekonstrukcji więzadła kolana

(nr sprawy 121/2018)

2018-12-04

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułow spożywczych

(nr sprawy 29/SZ/2018)

2018-12-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów

(nr sprawy 120/2018) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2018-12-20

 

Przetarg nieograniczony na dokonczenie budynku E1 przy ulicy Żurawiej 14

(nr sprawy 124/2018)

2018-12-28

treść ogłoszenia

SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzór

Dokumentacja projektowa (Załacznik nr 6) poniżej:

- architektura

- drogi

- informacja wizualna

- instalacje elektryczne i teletechniczne

- instalacje sanitarne

- kalkulacja efektywności inwestycji

- konstrukcja

- mała architektura

- technologia

- wnętrza

- zagospodarowanie terenu

- zieleń

- przedmiary

 

Modyfikacja SIWZ i zmiena terminu składania ofert

Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia 2

Zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiena terminu składania ofert 2

Zmiana ogłoszenia 3

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Zapytania cz. 2

Zapytania cz. 3

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załączniki do PFU

Odpowiedź na odwołanie

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia 4

Zapytania i modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków
(nr sprawy 3/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-01-08Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

(nr sprawy 4/2014) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-01-08

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę materiałów ortopedycznych

(nr sprawy 5/2019)

2019-01-11

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania

Zapytania cz. 2

informacja z otwarcia

 

 


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych

(nr sprawy 6/2019)

2019-01-11

treść ogłoszenia

SIWZ

Sprostowanie SIWZ

Zapytania

Zmiana ogłoszenie
informacja z otwarcia

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego potrzebnego do zabiegów implantacji urządzeń terapii serca oraz ablacji do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 28/SZ/2018) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-01-11

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

 

Przetarg nieograniczony dostawę asortymentu jednorazowego użytku do I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ i II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii

(nr sprawy 7/2019)

2019-01-15

treść ogłoszenia

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

Zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na rozbudowę, przebudowę i modernizację spalarni odpadów medycznych

(nr sprawy 2/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-01-18

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony dostawę implantu do Kliniki Otolaryngologii

(nr sprawy 02/SZ/2019)

2019-01-24

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania

informacja z otwarcia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic
(nr sprawy 9/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-01-25

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

(nr sprawy 10/2019)

2019-01-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów typu A1 i A2

(nr sprawy 8/2019)

2019-01-30

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

zapytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Załacznik nr 1 do SIWZ poprawiony na dzień 07.02.2019r.

zmiana ogłoszenia II

sprostowanie, zapytania, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony dostawę testów potwierdzenia do diagnostyki boreliozy wraz z dzierżawą aparatury do automatycznego wykonania i odczytu testów potwierdzenia Borelia w klasie IgM i IgG w surowicy, osoczu, PMR do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
(nr sprawy 01/SZ/2019)

2019-01-31

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę osobistych pomp insulinnowych wraz z przeszkoleniem użytkowników

(nr sprawy 12/2019)

2019-01-31

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 15/2019)

2019-02-12

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

zapytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

(nr sprawy 13/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-02-18

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(nr sprawy 1/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-02-22

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów nadnerkowych

(nr sprawy 16/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-02-22

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadó medycznych niebezpiecznych na okres 4 miesięcy
(nr sprawy 19/2019)

2019-02-28

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofertPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 17/2019)

2019-03-06

treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz oferty

zapytania

zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe na sprzęt medyczny do zakładu medycyny nuklearnej

(nr sprawy 21/2019)

2019-03-07

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego do ablacji serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 04/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-03-08

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy rczaczkowska@poczta-usk.pl

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów na okres 12 misięcy

(nr sprawy 26/2019)

2019-03-08

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

(nr sprawy 14/2019)

2019-03-11

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

Zapytania

informacja z otwarcia


 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca

(nr sprawy 24/2019)

2019-03-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania i zmiana  terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 27/2019)

2019-03-14

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia

 

 

Przetarg nieograniczony na dokończenie budynku E1 przy ul. Żurawiej
(nr sprawy 28/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-03-20

Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzór
Dokumentacja projektowa (Załacznik do SIWZ) poniżej:

- architektura

- drogi

- informacja wizualna

- instalacje elektryczne i teletechniczne

- instalacje sanitarne

- istniejący budynek E

- kalkulacja efektywności inwestycji

- konstrukcja

- mała architektura

- mapy poinwentaryzacyjne

- sieci zewnętrzne

- technologia

- wnętrza

- zagospodarowanie terenu

- zieleń

- przedmiary

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej


Program Funkcjonalno-Użytkowy - zamieszczony 18.04.2019r.


Jednocześnie Zamawiający inofrmuje, że zgodnie z odpowiedziami na pytania wykonawców z dnia 18.04.2019r. Zamawiający udostępni żądaną w zapytaniach dokumentację do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Administracja USKwB,  Zespół Inwestycyjny, V piętro, pokój nr 36, w godzinach pracy działu, tj. 7:30 – 15:05.

Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem: 85 831 88 58 w celu ustalenia terminu zapoznania się z ww. dokumentacją!

Uwaga: ww. dokumenty mają jedynie charakter pomocniczy przy sporządzaniu oferty w niniejszym postępowaniu.

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w  Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 06/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-03-22

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy rczaczkowska@poczta-usk.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów wszczepialnych do operacji naczyniowych

(nr sprawy 20/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-03-25

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 23/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-03-26

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę soczewek i akcesoriów do wykonywania zabiegów chirurgicznych okulistycznych

(nr sprawy 29/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-03-26

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na rozbudowę, przebudowę modernizację spalarni odpadów medycznych

(nr sprawy 30/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-03-27

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 22/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-03-28

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę soczewek na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 31/2019)

2019-03-11

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania

Zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do chemioterapii dootrzewnowej

(nr sprawy 34/2019)

2019-03-12

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 


Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych

(nr sprawy 35/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-04-18

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls

 


Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

(nr sprawy 33/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-04-19

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę leków 

(nr sprawy 36/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-04-19

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xlsPrzetarg nieograniczony na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej

(nr sprawy 32/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-04-19

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls


Przetarg nieograniczony dostawę narzędzi do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 07/SZ/2019)

2019-05-17

treść ogłoszenia

SIWZ

Przedłuzenie terminu składania ofert - Zmiana ogłoszenia

Zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 39/2019)

2019-05-23

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów wszczepialnych do operacji naczyniowych

(nr sprawy 38/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-05-28

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls


Przetarg nieograniczony dostawę filmów, błon i odczynników do Zakładu Radiologii USK w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej- Curie 24a oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku przy ul. Żurawia 14 na okres 12 miesięcy
(nr sprawy 05/SZ/2019)

2019-05-30

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę leku z programu lekowego 

(nr sprawy 40/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-06-03

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls


Przetarg nieograniczony na dostawę szczepionki przeciw grypie

(nr sprawy 41/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-06-05

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls


Przetarg nieograniczony dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji do Centralnej Sterylizatorni, Działu Zapatrzenia i Apteki na okres 12 miesięcy
(nr sprawy 08/SZ/2019)

2019-06-06

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania

nformacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii OiT "A"

(nr sprawy 43/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA

2019-06-10

UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:

- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej

- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls 

Ostatnia aktualizacja: 2019-06-17


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku