Zamówienia publiczne

Przetargi ogłoszone


W dniu 12.04.2018r. Dział Zamówień Publicznych został przeniesiony do nowej lokalizacji, tj. budynek A, piętro V, pokój nr 44.

 

 


 

 


W celu przesyłania dokumentów drogą elektroniczną należy przejść do aplikacji pod adresem:

 

https://jedz.uskwb.pl/70


Pełna instrukcja przsyłania plików znajduje się w zakładce "elektroniczne przesyłanie dokumentów"PRZETARGI 2017r.

 

Przetarg nieograniczony na dostawę wszczepów i elementów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej USK w Białymstoku (nr sprawy 26/SZ/2016)

2017-01-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert58

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie Badania Technicznego Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego w Budynku Głównym Szpitala oraz w Bloku Diagnostyczno – Laboratoryjnym "M" ul. M.C Skłodowskiej 24A
2017-01-17

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę tkanin

(nr sprawy 4/2017)

2017-02-01

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie ofertowe dotyczące czyszczenia zbiorników pralniczych

2017-02-02

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę koncentratów do hemodializ

2017-02-07

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie ofertowe na stałą konserwacje agregatów prądotwórczych

2017-02-13

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i roztworów obsługowych oraz zakup oprogramowania do oceny skriningowych badań prenatalnych do ZDB USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a.

2017-02-15

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 3/2017)

2017-02-15

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do operacji metodami klasycznymi i wewnątrznaczyniowymi w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku (nr sprawy 03/SZ/2017)

2017-02-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

omyłka pisarska
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 4 miesięcy

(nr sprawy 5/2017)

2017-02-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych do Kliniki Neurochirurgii USK w Białymstoku ( nr sprawy 07/SZ/2017)

2017-02-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 8/2017)

2017-03-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Angiografii RTG w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 09/SZ/2017)

2017-03-08

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do chirurgii serca

(nr sprawy 9/2017)

2017-03-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania i modyfikacja SIWZ

modyfikacja 2 SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do diagnostyki boreliozy metodą WESTERN BLOT oraz dostawę materiałów zużywalnych do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

2017-03-21

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów wykorzystywanych w ramach podstawowej chirurgii okulistycznej w Klinice Okulistyki (nr sprawy 35/SZ/2016)

2017-03-21

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz  z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku

(nr sprawy 17/2017)

2017-03-21

treść ogłoszenia

SIWZ

PFU - Załącznik nr 6

modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania

zmiana terminu

SIWZ po zmianach

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

zapytania 2

zmiana terminu 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

prośba o udzielenie informacji

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług transprtu sanitarnego pacjentów i materiałów medycznych oraz usług transportu dostawczego w USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a (nr sprawy 34/SZ/16).

2017-03-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu endoskopowego j.u. do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK  w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a (nrsprawy 04/SZ/2017).

2017-03-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania 2
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę zastawek TAVI i stentgraftów na okres 2 miesięcy

(nr sprawy 18/2017)

2017-03-28

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 11/2017)

2017-04-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

treść ogłoszenia - opublikowane

zapytania

modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
treść ogłoszenia 2 - opublikowane

informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert- sprostowanie

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych.

(nr sprawy 06/SZ/2017)

2017-04-08

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu niezbędnych do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej  (nr sprawy 01/SZ/2017)

2017-04-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę druków i ksiąg rejestrowych na okres 12 miesięcy

(nr sprawy 6/2017)

2017-04-19

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ
zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku - ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy

(nr sprawy 23/2017)

2017-04-21

treść ogłoszenia

 

Zapytanie o cenę na dostawę odczynników materiałów biurowych  (nr sprawy 7/2017)

2017-04-24

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę gazików do dezynfekcji skóry

(nr sprawy 24/2017)

2017-04-26

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
zapytania2

informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie o cenę na dostawę środków czystościowych (nr sprawy 19/2017)

2017-04-28

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i produktów leczniczych

(nr sprawy 22/2017)

2017-05-04

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ - Pakiet 2

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę procesorów dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku.

(nr sprawy 14/SZ/2017)

2017-05-11

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 8 pakietach do USK Białystok ul. Żurawia 14.

(nr sprawy17/SZ/17).

2016-05-19

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków na terapię w programie lekowym bezinterferonowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

(nr sprawy 26/2017)

2017-05-19

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku w okresie do 31.10.2017r
(nr sprawy 16/SZ/2017)

2017-05-25

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego
(nr sprawy 14/2017)

2017-05-31

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu

zmiana ogłoszenia

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
(nr sprawy 28/2017)

2017-05-31

treść ogłoszenia

SIWZ

załączniki
zapytania 1

zapytania 2
zmieniony załącznik nr 1

zmieniony załącznik nr 2

zmieniony załącznik nr 3

zmieniony załącznik nr 5

zmieniony załącznik nr 6

zmieniony załącznik nr 8

plany pięter

strefy pożarowe

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę wideoduodenoskopu z insuflatorem dwutlenku węgla
(nr sprawy 21/2017)

2017-05-31

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług transportowych pacjentów dializowanych w Ośrodku Dializ USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 11/SZ/2017).

2017-06-01

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych
(nr sprawy 13/2017)

2017-06-01

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych
(nr sprawy 20/2017)

2017-06-02

treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz cenowy
zapytania

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

sprostowanie i zmiana terminu sładania ofert
informacja dotyczą pakietu nr 1

zmiana ogłoszenia 2

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę isprzętu medycznego do leczenia raka płuca

(nr sprawy 27/2017)

2017-06-02

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków

(nr sprawy 32/2017)

2017-06-09

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 02/SZ/2017)

2017-06-14

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
nformacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku
(nr sprawy 12/SZ/2017)

2017-06-21

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
przedłużenie terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leku Sofosbuvir+Ledipasvir

(nr sprawy 30/2017)

2017-06-30

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zapytania 2

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów

(nr sprawy 10/2017)

2017-07-03

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 25/2017)

2017-07-07

treść ogłoszenia (07.07.2017r.)

SIWZ (07.07.2017r.)

zmiana terminu składania ofert (08.08.2017r.)

modyfikacja SIWZ (09.08.2017r.)

zapytania (09.08.2017r)

modyfikacja SIWZ 2 (09.08/.2017r.)

zmiana ogłoszenia (10.08.2017r)

zapytania 2 (11.08.2017r.)

modyfikacja SIWZ 3 (11.08.2017r.)

zmiana terminu składania ofert 2 (17.08.2017r.)
zapytania i wyjaśnienia SIWZ (18.08.2017r.)

zmiana ogłoszenia 2 (21.08.2017r.)
informacja z otwarcia ofert  (25.08.2017r.)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leku Ruxolitinibum

(nr sprawy 37/2017)

2017-07-17

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę energii

nej do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 29/2017)

2017-07-21

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki do SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zapytania

zmiana ogłoszenia

zapytania 2
nformacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 36/2017)

2017-07-26

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatora do metod ELISA , dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej. podłoz do posiewów w kierunku Mycobacterium spp., róznicowania szczepów wraz z lekoopornoscią prątków, zestawów do wykrywania GDH /Toksyny do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

(nr sprawy 19/SZ/2017)

2017-07-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej

(nr sprawy 38/2017)

2017-07-28

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki do SIWZ

 

Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 4 m-cy

(nr sprawy 34/2017)

2017-07-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

zmiana terminu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia 2
zapytania

modyfikacja SIWZ- Nowy Załącznik nr 1.1

modyfikacja SIWZ- Nowy Załącznik nr 2

zmiana terminu składania ofert 3

zmiana ogłoszenia 3

zmiana terminu składania ofert 4

zmiana ogłoszenia 4

modyfikacja SWIZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Angiografii RTG w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a na okres 6 miesięcy.

  (nr sprawy 20/SZ/2017)

2017-07-31

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca

(nr sprawy 39/2017)

2017-07-31

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i leków recepturowych

(nr sprawy 40/2017)

2017-08-01

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej

(nr sprawy 41/2017)

2017-08-18

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki do SIWZ

zapytania

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania 2
zmiana terminu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia 2

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę tkanin na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 33/2017)

2017-08-22

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentów do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 25/SZ/2017)

2017-08-24

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy
(nr sprawy 44/2017)

2017-08-25

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia 2
zapytania oraz modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  stymulatorów, kardiowerterów i elektrod do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 26/SZ/2017)

2017-08-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 48/2017)

2017-09-06

treść ogłoszenia

SIWZ

uzasadnienie 100% ceny

załaczniki do SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i wyrobów medycznych

(nr sprawy 49/2017)

2017-09-07

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

sprostowanie i zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia cz. 2
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 43/2017)

2017-09-08

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 51/2017)

2017-09-11

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 54/2017)

2017-09-15

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 55/2017)

2017-09-15

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów wszczepialnych do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 52/2017)

2017-09-19

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zapytania cz. 2

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  implantów do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 27/SZ/2017)

2017-09-19

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

Uwaga zmiana adresu e-mail na zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl

 

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych

(nr sprawy 56/2017)

2017-09-25

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

sprostowanie i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku
(nr sprawy 28/SZ/2017)

2017-09-25

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

nformacja z otwarcia ofert

nformacja z otwarcia ofert -sprostowanie

Uwaga zmiana adresu e-mail na zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 58/2017)

2017-09-26

treść ogłoszenia (26.09.2017r.)

SIWZ (26.09.2017r.)

modyfikacja SIWZ (06.10.2017r)

zapytania oraz zmiana terminu składania ofert (06.10.2017r)

modyfikacja SIWZ (09.10.2017r)

zmiana ogłoszenia (10.10.2017r)

sprostowanie treści zapytań (12.10.2017r)

informacja z otwarcia ofert (16.10.2017r)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę filmów, błon i odczynników do Zakładu Radiologii USK w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej- Curie 24a oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku przy ul. Żurawia 14  USK w Białymstoku
(nr sprawy 23/SZ/2017)

2017-09-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej, analizatora do badań koagulologicznych  , dostawa odczynników do dzierzawionej paltformy imunochemiczno-biochemicznej oraz dostawa materiałów zuzywalnych do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

(nr sprawy 21/SZ/2017)

2017-10-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz  z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku

(nr sprawy 57/2017)

2017-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

PFU

modyfikacja SIWZ

informacja o wpłynięciu odwołania 1

informacja o wpłynięciu odwołania 2

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

rzuty pomieszczeń autocad

zapytania

zmiana terminu składania ofet 2

zmiana ogłoszenia 2

zmiana terminu składania ofet 3

modyfikacja SIWZ
zmiana terminu składania ofet 4
zmiana ogłoszenia 4
zapytania 2

informacja o omyłce

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do OIT na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 61/2017)

2017-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

zapytania

załącznik do zapytań

informacja z otwarcia ofert


 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych

(nr sprawy 63/2017)

2017-10-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej

(nr sprawy 64/2017)

2017-10-06

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki do SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych w ramach wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych

(nr sprawy 60/2017)

2017-10-09

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi endoskopowych

(nr sprawy 62/2017)

2017-10-10

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zapytania

zmiana ogłoszenia

Sprostowanie, zmiana terminu składania ofert (27.10.2017r)

zmiana ogłoszenia (30.10.2017r)

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 59/2017)

2017-10-11

treść ogłoszenia

SIWZ

Sprostowanie treści SIWZ

zmiana ogłoszenia

zapytania

zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu - Program Leczenia Niepłodności

(nr sprawy 50/2017)

2017-10-12

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki: nr 1 i nr 1.1-1.8 do SIWZ

Sprostowanie treści SIWZ
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert (20.10.2017r)

Załaczniki nr 1.1-1.8 do SIWZ poprawiony (20.10.2017r)
Sprostowanie (23.10.2017r)

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do kontrapulsacji i systemu elektrofizjologicznego

(nr sprawy 65/2017)

2017-10-13

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

Zapytania cz. 2

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu USG z kolorowym dopplerem

(nr sprawy 67/2017)

2017-10-13

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania i zmiana terminu składania ofert

Załącznik 1.1 z dn. 20.10.2017r.

Sprostowanie

zmiana ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia 2

Zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii

(nr sprawy 69/2017)

2017-10-13

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 


Przetarg nieograniczony na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 71/2017)

2017-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert 2

zapytania

zmiana ogłoszenia2

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 73/2017)

2017-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

treść ogłoszenia - opublikowana

SIWZ aktualne i uzupełnione na dzień 18.10.2017r.

zmiana terminu składania ofert

zapytania

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę bronchoskopów, aparatu USG i cytometru przepływowego (nr sprawy 70/2017)

2017-10-18

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

Zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 2

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę nożyczek witrektomijnych (nr sprawy 72/2017)

2017-10-18

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania 

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków na okres 18 miesięcy

(nr sprawy 55/2017)

2017-10-19

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 75/2017)

2017-10-19

treść ogłoszenia (19.10.2017r.)

SIWZ (19.10.2017r.)

zapytania i zmiana terminu składania ofert (25.10.2017r.)

zmiana ogłoszenia (25.10.2017r.)

informacja z otwarcia ofert (30.10.2017r.)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ

(nr sprawy 29/SZ/2017)

2017-10-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania 1

zapytania 2 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia 2

modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 42/2017)

2017-10-24

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów

(nr sprawy 66/2017)

2017-10-24

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

zapytania oraz zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do Kliniki Kardiologii

(nr sprawy 74/2017)

2017-10-24

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania 1

zapytania 2

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i mat.zuzywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul.Żurawia14 okres 24 miesięcy.

(nr sprawy 30/SZ/2017)

2017-10-26

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

Zapytania i  druga zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do mycia i dezynfekcji na okres 12 miesięcy

(nr sprawy 45/2017)

2017-10-31

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zapytania

informacja z otwarcia ofert

sprostowanie informacji z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej dla aparatów PrismaFlex

(nr sprawy 76/2017)

2017-11-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy

(nr sprawy 77/2017)

2017-11-07

treść ogłoszenia

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

zapytania

zapytania cz. 2
zapytania cz. 3 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę wózków i stabilizatorów w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 79/2017)

2017-11-16

treść ogłoszenia (16.11.2017r.)

SIWZ (16.11.2017r.)

zmiana ogłoszenia (22.11.2017r.)

wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert (22.11.2017r.)

wyjaśnienia SIWZ (23.11.2017r.)

informacja z otwarcia ofert (29.11.2017r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników,roztworów obsługowych i mat.zuż. wraz z dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania hormonów,markerównowotworowych i białek specyficznych na 12 miesięcy do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej USK w Białymstoku.

(nr sprawy 22/SZ/2017)

2017-11-17

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
opublikowana zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów zywnościowych w 4 pakietach.

(nr sprawy 33/SZ/2017)

2017-11-17

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych do Kliniki Okulistyki

(nr sprawy 78/2017)

2017-11-22

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych

(nr sprawy 80/2017)

2017-11-23

treść ogłoszenia

SIWZ

sprostowanie

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego

(nr sprawy 83/2017)

2017-11-23

treść ogłoszenia

SIWZ

wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ

 

 

Przetarg nieograniczony na usługi transportu sanitarnego na rzecz USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy 31/SZ/2017)

2017-11-24

treść ogłoszenia

SIWZ

wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ
zmiana ogłoszenia

opublikowana zmiana ogłoszenia 

modyfikacja treści SIWZ 2
zmiana ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 84/2017)

2017-12-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Dostawa mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego (nr oprawy 86/2017)

2017-12-07

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Przetarg nieograniczony na remont i modernizację pomieszczeń w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej

(nr sprawy 89/2017)

2017-12-14

treść ogłoszenia

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę stałego serwisu eksploatycajnego oprogramowania KS-ASW, KS-FKW, KS-ESM

2017-12-14

(nr sprawy 81/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca

(nr sprawy 90/2017)

2017-12-15

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia  ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę świadczenia dostępu do systemu usług terminalowych

2017-12-15

(nr sprawy 91/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie osłon radiologicznych

2017-12-18

(nr sprawy 93/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki 1.1 - 1.3

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi

2017-12-18

(nr sprawy 88/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

modyfikacja SIWZ

zmiana ogłoszenia 2

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3
informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatora do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych, analizatora do badań moczu z testami paskowymi, analizatora immunologicznego ELISA do badań w kierunku Borrelia i analizatora do OB do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia14 okres 24 miesięcy.

(nr sprawy 34/SZ/2017)

2017-12-19

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

2017-12-19

(nr sprawy 82/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii

2017-12-21

(nr sprawy 92/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

sprostowanie SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych

2017-12-21

(nr sprawy 85/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

zawiadomienie o wniesieniu odwołania

zapytania

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych

2017-12-27

(nr sprawy 94/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania i zmiana terminu składania ofert

ogłoszeine o zmianie ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego

(nr sprawy 95/2017)

2017-12-29

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ (11.01.2018r.)

Załączniki nr 5 do SIWZ poprawiony (11.01.2018r.)

informacja z otwarcia ofert

 

PRZETARGI 2018r.


Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 1/2018)

2018-01-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Kliniki Rehabilitacji USK w Białymstoku

(nr sprawy 2/2018)

2018-01-05

treść ogłoszenia

SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Dokumentacja sanitarna
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę koncentratów do hemodializ

2018-01-11

(nr sprawy 32/SZ/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja o omyłce

sprostowanie ogłoszenia

zapytania do SIWZ

sprostowanie ogłoszenia opublikowane

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Zakładu Radiologii na okres 3 miesięcy

2018-01-11

(nr sprawy 3/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmiana ogłoszenia

sprostowanie treści SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

2018-01-16

(nr sprawy 4/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę immunoglobuliny anty-D

2018-01-17

(nr sprawy 5/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnosciowych w 2 pakietach

2018-01-18

(nr sprawy 01/SZ/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 6/2018)

2018-01-25

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 8/2018)

2018-01-26

treść ogłoszenia

SIWZ

sprostowanie SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawa automatycznego analizatora do prążków oligoklonalnych w PMR na 12 miesięcy do ZDB USK w Białymstoku.

(nr sprawy02/SZ/2018)

2018-02-01

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert2

zmiana ogłoszenia2

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych noży mikrochirurgicznychi akcesoriów do operacji jaskry

(nr sprawy 14/2018)

2018-02-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania oraz zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi endoskopowych

(nr sprawy 17/2018)

2018-02-08

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu

(nr sprawy 9/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-02-13

treść ogłoszenia (13.02.2018r)

SIWZ (13.02.2018r)

sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r)
sprostowanie treści SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert (15.03.2018r.)

zapytania (16.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (19.03.2018r.)

informacja z otwarcia ofert (23.03.2018r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę platformy elektrochirurgicznej

(nr sprawy 10/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-02-13

treść ogłoszenia (13.02.2018r)

SIWZ (13.02.2018r.)

sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r.)

sprostowanie treści SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert (15.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (19.03.2018r.)

informacja z otwarcia ofert (23.03.2018r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę platformy elektrochirurgicznej hybrydowej

(nr sprawy 11/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-02-13

treść ogłoszenia (13.02.2018r.)

SIWZ (13.02.2018r.)

sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r.)

sprostowanie treści SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert (15.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (19.03.2018r.)

informacja z otwarcia ofert (23.03.2018r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów

(nr sprawy 12/2018) - dofinansowanie UE/MZ

Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44

2018-02-13

treść ogłoszenia (13.02.2018r.)

SIWZ (13.02.2018r.)

zapytania oraz sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r.)

zawiadomienie o wniesieniu odwołania (26.02.2018r.)

odpowiedź na odwołanie (09.03.2018r.)

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (09.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (13.03.2018r.)

zapytania, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert 2 (27.03.2018r)

zmiana ogłoszenia (29.03.2018r.)

informacja z otwarcia ofert (12.04.2018r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

(nr sprawy 16/2018)

2018-02-14

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej

(nr sprawy 7/2018)

Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44

2018-02-15

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert 3

zmiana ogłoszenia 3

sprostowanie modyfikacji SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 4

informacja z otwarcia ofert (poprawione na dzień 24.04.2018r)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii

(nr sprawy 20/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-02-22

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert (30.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (30.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (opublikowane)
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego

(nr sprawy 18/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-02-27

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (05.03.2018r.)

Załączniki nr 5 do SIWZ poprawiony (05.03.2018r.)

zmiana ogłoszenia (05.03.2018r.)

zapytania (05.03.2018r.)

informacja z otwarcia ofert (08.03.2018r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów zużywalnych do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy

(nr sprawy 21/2018)

2018-03-05

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ i zmiaana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia1

zmiana termiu składania ofert1
zapytania (16.04.2018r.)

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

(nr sprawy 25/2018)

2018-03-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania 

zapytania cz. 2, modyfikacja SIWZ i zmiaana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych

(nr sprawy 24/2018)

2018-03-16

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zapytania cz. 2

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do operacji naczyniowych i kardiochirurgicznych

(nr sprawy 28/2018)

2018-03-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń endoskopowych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 29/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-03-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

zapytania cz. 2 i zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia 2

zapytania cz. 3 i zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego

(nr sprawy 30/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-03-21

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania (27.03.2018r.)
informacja z otwarcia ofert (30.03.2018r.)


Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznegosprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik

USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A

(nr sprawy 13/2018)

2018-03-22

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana termninu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia 2

zmiana termninu składania ofert 3

zmiana ogłoszenia 3

zmiana termninu składania ofert 4

zmiana ogłoszenia 4

zmiana termninu składania ofert 5

zmiana ogłoszenia 5

zmiana termninu składania ofert 6

zmiana ogłoszenia 6

zmiana termninu składania ofert 7

zmiana ogłoszenia 7
zapytania

zmiana ogłoszenia 8
modyfikacja treści zapytań i zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę bielizny barierowej na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 15/2018)

2018-03-22

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów poprocesowych

(nr sprawy 23/2018)

Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44

2018-03-23

treść ogłoszenia

SIWZ

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych , analizatora immunologicznego Elisa  do badań w kierunku Borrelia i analizatora do OB. na okres 24 miesiecy do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia 14.

(nr sprawy 06/SZ/2018)

2018-03-28

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury do ZLDK i ZDH

(nr sprawy 26/2018)

Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44

2018-03-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

2018-03-30

(nr sprawy 34/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia (12.04.2018r.)

zapytania (12.04.2018 r.)
Załączniki nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 5 poprawiony (12.04.2018r.)

informacja z otwarcia ofert


 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa oraz Kliniki Okulistyki

2018-03-30

(nr sprawy 32/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia (13.04.2018r.)

zapytania (13.04.2018 r.)

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

2018-04-04

(nr sprawy 33/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana termninu składania ofert

zapytania
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku
(nr sprawy 05/SZ/2018)

2018-04-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do posiadanych aparatów do hemodializ w Osrodku Dializ I Kliniki Nefrologii USK w Białymstoku ul. Żurawia 14.
(nr sprawy 04/SZ/2018)

2018-04-09

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana termninu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
(nr sprawy 44/2018)

2018-04-09

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia 2

II zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3

zapytania i modyfikacja SIWZ

sprostowanie do zapytań z dn. 23.05.2018r.
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę cyfrowego aparatu RTG z funkcją radiografii i fluoroskopii

(nr sprawy 31/2018)

2018-04-10

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

II zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia II

zapytania

III zmiana terminu składania ofert

zapytania cz. 2

zmiana ogłoszenia III

sprostowanie do zapytań z dn. 07.06.2018r.

IV zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia IV

V zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia V

VI zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia VI

informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń endoskopowych do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej

(nr sprawy 41/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-10

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

II zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia II

zapytania

zmiana ogłoszenia III

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu narzędzi i kardiomonitorów do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej

(nr sprawy 42/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-10

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 45/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-10

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiału eksloatacyjnego niezbędnego do realizacji zadan centralnej sterylizatorni i Dezynfektorni USK w Białymstoku
(nr sprawy 07/SZ/2018)

2018-04-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę gwoździ śródszpikowych

(nr sprawy 43/2018)

2018-04-16

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę macierzy dyskowej obsługującej system szpitalny

(nr sprawy 37/2018)

2018-04-17

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów i kardiowerterów do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku
(nr sprawy 08/SZ/2018)

2018-04-19

treść ogłoszenia

treść ogł

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usgługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 36 m-cy

(nr sprawy 27/2018)

2018-04-20

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

wzór JEDZ do postepowania 27/2018

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

klauzula informacyjna z art.13 RODOPrzetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii

(nr sprawy 40/2018)

2018-04-20

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

wzór JEDZ do postepowania 40/2018

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

klauzula informacyjna z art.13 RODO

 

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia medycznego do USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14

(nr sprawy 35/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-04-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

wzór JEDZ do postepowania 35/2018

zmiana ogłoszenia II

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia III

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia IV

zapytania cz. 2

V zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia V

VI zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia VI

informacja o unieważnieniu postępowania


 

Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe na sprzęt medyczny na okres 36 m-cy

(nr sprawy 38/2018)

2018-04-23

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
wzór JEDZ do postepowania 38/2018

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

klauzula informacyjna z art.13 RODO

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i materiałów wszczepialnych

(nr sprawy 39/2018)

2018-04-23

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

wzór JEDZ do postepowania 39/2018

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

klauzula informacyjna z art.13 RODO

 

Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe aparatów do hemodializ na okres 36 miesiecy w Ośrodku Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy 03/SZ/2018)

2018-04-24

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku
(nr sprawy 09/SZ/2018)

2018-04-27

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na usługę żywienia pacjentów hospitalizowanych w klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
(nr sprawy 49/2018)

2018-05-17

treść ogłoszenia

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów poprocesowych

(nr sprawy 50/2018)

2018-05-23

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postepowania 50/2018

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Klinki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 53/2018)

2018-05-23

treść ogłoszenia

SIWZ

PFU
wzór oświadczenia do postepowania 53/2018

zapytania

informcja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych

(nr sprawy 51/2018)

2018-06-01

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 51/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert cz. 2

zmiana ogłoszenia 2

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert cz. 3

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z dn. 13.07.2018r.
zmiana ogłoszenia

informcja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 56/2018)

2018-06-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 56/2018

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów odczynnikowych do Laboratorium Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 10/SZ/2018)

2018-06-06

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 10/SZ/2018

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia II

zmiana terminu składania ofert II

Zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych

(nr sprawy 54/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 54/2018

modyfikacja SIWZ
zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę akcesoriów i sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek  do operacji okulistycznych (sprawa nr 55/2018)

2018-06-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 55/2018

zapytania

Zapyatania II i zmian terminu składabnia ofert

zmiana ogloszenia

informacja z otwarcia ofertPrzetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 10 pakietach do USK w Białymstoku ul. Żurawia 14
(nr sprawy 11/SZ/2018)

2018-06-13

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 11/SZ/2018 - załącznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do dzierżawionych analizatorów w ZDB USK w Białymstoku w 3 pakietach.
(nr sprawy 12/SZ/2018)

2018-06-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 12/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 58/2018)

2018-06-19

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 58/2018

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zapytania cz. 2
zmiana ogloszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej

(nr sprawy 57/2018)

2018-06-20

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 57/2018

zapytania
sprostowanie i zmiana terminu

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę druków i ksiąg rejestrowych

(nr sprawy 52/2018)

2018-06-21

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 52/2018

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu II

zmiana ogłoszenia II

modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczzynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatora do izolacji, amplifikacji, detekcji do testów ilosciowych HCV,HBV,HIV na okres 24 miesięcy do ZDL USKwB ul.Żurawia 14.

(nr sprawy 15/SZ/2018)

2018-07-03

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 15/SZ/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej

(nr sprawy 62/2018)

2018-07-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 62/2018

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do Pododdziału Ginekologii Onkologicznej z Chemioterpaią

(nr sprawy 60/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 60/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych w klinikach szpitala analizatorów parametrów krytycznych
(nr sprawy 17/SZ/2018)

2018-07-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 17/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania cz. 1
zapytania cz.2
zmiana ogloszenia
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzetu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku
(nr sprawy 18/SZ/2018)

2018-07-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 18/SZ/2018 - załącznik nr 3

zmiana ogloszenia

zapytania
zmiana ogloszenia

nformacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę pomp insulinowych

(nr sprawy 66/2018)

2018-07-13

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oswiadczenia do postępowania 66/2018

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu

zapytania i modyfikacja SIWZ

Zmiana terminu

zmiana ogloszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych

(nr sprawy 65/2018)

2018-07-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 60/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do sterylizacji

(nr sprawy 64/2018)

2018-07-16

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 64/2018

zmiana oglszenia

zapytania i zmian terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu ultrasonograficznego

(nr sprawy 61/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 61/2018

zapytania (10.08.2018r)

informacja z otwarcia ofert (23.08.2018r.)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę fotela zabiegowego

(nr sprawy 63/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 63/2018

zapytania (09.08.2018r)

informacja z otwarcia ofert (23.08.2018r.)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę myjni automatycznej

(nr sprawy 67/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 67/2018

zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 2
III zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3

informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do operacji okulistycznych

(nr sprawy 69/2018)

2018-07-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych

(nr sprawy 72/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-07-30

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 72/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

(nr sprawy 70/2018)

2018-07-31

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 70/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Klinki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 73/2018)

2018-07-31

treść ogłoszenia

SIWZ

PFU
wzór oświadczenia do postępowania 73/2018

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogloszenia II

Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składana ofert II

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę protez głosowych do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 19/SZ/2018)

2018-08-02

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 19/SZ/2018 - załącznik nr 3A i 3B
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH

(nr sprawy 59/2018)

2018-08-06

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 70/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych

(nr sprawy 77/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-09

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 77/2018
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej

(nr sprawy 76/2018) 

2018-08-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 76/2018
zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu do zabiegów elektroterapii serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 20/SZ/2018)

2018-08-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 20/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

(nr sprawy 68/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-08-14

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 68/2018

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (12.09.2018r.)

SIWZ poprawiona na dzień 12.09.2018r.

wzór oświadczenia do postępowania 68/2018 (12.09.2018r.)
UWAGA: POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przetarg nieograniczony na dostawę videogastroskopu diagnostycznego do Pracowni Endoskopowej Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 21/SZ/2018)

2018-08-14

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia (jedz) do postepowania 21/SZ/2018 - załącznik nr 3

zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana terminiu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

(nr sprawy 79/2018)

2018-08-20

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 79/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych na okres 24 miesięcy do Ośrodka Dializ USK ul. Żurawia 14

(nr sprawy 14/SZ/2018)

2018-08-20

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 14/SZ/2018

zapytania i informacja wyjaśnająca zapis SIWZ

zapytania 2
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę elastografu do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 22/SZ/2018)

2018-09-03

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia (jedz) do postepowania 22/SZ/2018 - załącznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy
(nr sprawy 85/2018)

2018-09-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postepowania 85/2018 - załącznik nr 3

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 78/2018)

2018-09-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 78/2018

sprostowanie treści SIWZ

zmiana terminiu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (19.09.2018r.)

SIWZ poprawiona na dzień 19.09.2018r.

zmiana ogłoszenia II

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (24.09.2018r.)

zmiana ogłoszenia III

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i wyrobów medycznych

(nr sprawy 86/2018)

2018-09-11

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 86/2018

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z dn. 03.10.2018r.

zmiana ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leku Glecaprecir/Pibrentasvis

(nr sprawy 89/2018)

2018-09-18

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 89/2018

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy do ZDB

(nr sprawy 80/2018)

2018-09-19

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 80/2018

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i materiałów zużywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 24/SZ/2018)

2018-09-21

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 24/SZ/2018

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów

(nr sprawy 97/2018)

2018-09-24

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 97/2018

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych

(nr sprawy 95/2018) - dofinansowanie UE/MZ

2018-09-24

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 95/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych

(nr sprawy 75/2018)

2018-09-25

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 75/2018


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 2 miesięcy do ZDB

(nr sprawy 98/2018)

2018-09-25

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 98/2018

zmiana terminiu składania i otwarcia ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 25/SZ/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 25/SZ/2018

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii na okres 6 miesięcy

(nr sprawy 100/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 100/2018

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 96/2018)

2018-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 96/2018

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych

(nr sprawy 90/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 90/2018

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 102/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 90/2018

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie podziemnego łącznika oraz zabezpieczenie elewacji i dachu w nowobudowanym budynku przy ul. Żurawiej 14

(nr sprawy 107/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

załączniki nr 6 - 8 do SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 107/2018

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych

(nr sprawy 105/2018)

2018-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 105/2018

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

(nr sprawy 84/2018)

2018-10-09

treść ogłoszenia

SIWZ

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

(nr sprawy 106/2018)

2018-10-10

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 106/2018

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

(nr sprawy 104/2018)

2018-10-11

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór JEDZ do postępowania 104/2018

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 36 miesięcy

(nr sprawy 74/2018)

2018-10-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 74/2018

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 71/2018)

2018-10-12

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 71/2018


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

(nr sprawy 101/2018)

2018-10-15

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 101/2018

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stau kolanowego

(nr sprawy 112/2018)

2018-10-15

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia do postępowania 101/2018

 

Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatora, pompy infuzyjnej i kardiomonitora do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

(nr sprawy 27/SZ/2018)

2018-10-15

treść ogłoszenia

SIWZ

wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 27/SZ/2018

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-15

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku