Poradnie USK w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 15A

Poradnia Kardiologiczna


  


Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku
                         ul. Waszyngtona 15 A                             
Poradnia Kardiologiczna -pok. 2005, 2007, 2008, 2010, I piętro 
tel. 85 831 85 67

Ramowy

harmonogram pracy

poradni.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8 00-15 00

8 00-18 00

8 00-15 00

8 00-15 00

8 00-15 00


Lekarze udzielający świadczeń w poradni:

prof. dr hab. n. med. Bożena Teresa Sobkowicz
dr hab. n. med. Karol Kamiński
dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
dr hab. n. med. Małgorzata Knapp
dr hab. n. med. Anna Lisowska
dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
dr n. med. Małgorzata Chlabicz
dr n. med. Bogusław Poniatowski
dr n. med. Jolanta Prokop
dr n. med. Robert Sawicki
lek. med. Marta Grabowska
lek. med. Agnieszka Krajewska
lek. med. Marcin Witkowski
lek. med. Marta Burak
lek. med. Anna Szpakowicz
lek. med. Anna Gil
lek. med. Elżbieta Młodawska
lek. med. Paulina Łopotowska
lek. med. Marta Kamińska
lek. med. Izabela Kiluk
lek. med. Ewelina Kazimierczuk
lek. med. Przemysław Świecki

Pielęgniarka:
mgr Małgorzata Żmiejko


Technicy medyczni:
Anna Jakubowska
Anna Południewska

Uwaga: Badania EKG  wykonywane są w pokoju 2017 i 2007
Badania metodą HOLTERA RR

pok. 2007, I piętro

tel. 85 831 85 69


7 30-9 30

7 30-9 30

7 30-9 30

7 30-9 30

7 30-9 30

                             Testy wysiłkowe - Klinika Kardiologii USK - IV piętro                                 

Rejestracja: godz. od  7 30 do 9 30  pok. 2007,

I piętro, tel. 85 831 85 69 w godz. od 9 30 do 14 00,

Klinika Kardiologii - IV piętro USK, tel. 85 831 84 10


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku