Poradnie USK w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 15A

Poradnia Endokrynologiczna


Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku 

                       ul. Waszyngtona 15 A                             
Poradnia Endokrynologiczna - pok. 2032, I piętro,
tel. (85) 831 85 48.    

Ramowy harmonogram pracy poradni.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8 00-14 00 8 00-18 00 8 00-14 00 8 00-14 00 8 00-14 00

Lekarze przyjmujący w poradni:

prof. dr hab. Irina Kowalska
prof. dr hab. Małgorzata Szelachowska
dr hab. n. med. Anna Popławska-Kita
dr hab. Beata Telejko
dr n. med. Danuta Jakubczyk
dr n. med. Katarzyna Siewko
dr n. med. Agnieszka Adamska
Pielęgniarka:
mgr Barbara Pawluczuk - pielegniarka
Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku