Poradnie USK w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 15A

Poradnia Chirurgii Naczyń i Transplantacji

 


 

Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku,

ul. Waszyngtona 15 A,
Poradnia Chirurgii Naczyń - pok. 1023, parter, 

tel. (85) 831 85 77

Ramowy harmonogram pracy poradni.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8 30-14 30 8 30 -18 00 8 30-14 30 8 30-14 30 8 00-14 30

Lekarze przyjmujący w poradni:

dr n. med. Roman Ostapowicz
dr n. med. Jerzy Głowiński
dr n. med. Radosław Łapiński
dr n. med. Adam Płoński
dr n. med. Michał Chlabicz
dr n. med. Andrzej Guzowski
lek. med. Arkadiusz Woźniak

Pielęgniarki:

Wiesława Biedrzycka
mgr Emilia Burzyńska - pielegniarka
Irena Nikiciuk - pielegniarka
Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku