Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Pododdział Ginekologii Onkologicznej z Chemioterapią


Koordynator oddziału: dr hab. n. med. Paweł Knapp 

Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

15-276 Białystok

Sekretariat: Helena Sokólska

telefon (85) 831 83 46
oddział tel. (85) 831 80 23


prof. dr hab. n. med. Piotr Knapp - starszy asystent
dr Maria Janucik- Gacuta - asystent
lek. Wiktor Bortnik - asystent
lek. Piotr Sitnik - asystent

dr n. o zd. Agnieszka Wojno - położna oddziałowa
Monika Abramowicz - położna
mgr Joanna Borowska - położna
mgr Marta Chomontowska-Dziuba - położna
Katarzyna Dziekońska - położna
Beata Krasowska - położna
Elżbieta Kotuk - położna
mgr Nadia Łukasik - położna
mgr Martyna Sarosiek - położna
mgr Edyta Szoka - położna
mgr Emilia Wajszczuk - położna
mgr Wanda Wojtulewicz - położna


Profil działalności klinicznej


Pododdział Ginekologii Onkologicznej z Chemioterapią powstał na początku 2018 roku. Został wydzielony ze struktur Kliniki Ginekologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Praca pododdziału koncentruje się na operacyjnym leczeniu nowotworów żeńskich narządów płciowych w oparciu o najnowsze standardy i osiągnięcia medycyny w zakresie leczenia onkologicznego. Wykonujemy zabiegi z dostępu laparoskopowego, pochwowego i brzusznego. Pacjentki zgłaszające się na oddział mogą liczyć na kompleksową opieką: na miejscu wykonywane są zabiegi diagnostyczne z pobraniem wycinków do badania histologicznego, wykonywane jest diagnostyka obrazowa oraz laboratoryjna, określa się rozpoznanie i zaawansowanie choroby oraz ustala się plan leczenia. W pododdziale podawana jest również chemioterapia (przed lub po leczeniu operacyjnym). Pacjentami opiekuje się zespół lekarzy specjalizujących się w ginekologii onkologicznej i dedykowany zespół pielęgniarski, przygotowany do opieki nad takimi chorymi.

Koordynatorem pracy Pododdziału Ginekologii Onkologicznej jest dr hab. Paweł Knapp, konsultant wojewódzki ds. ginekologii onkologicznej, a jednocześnie pierwszy Polak wybrany do Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO). ESGO - to organizacja skupiająca ponad 2,5 tys. lekarzy i naukowców z 30 krajów, a jego najważniejszą rolą jest wyznaczanie standardów leczenia onkologicznego w Europie.

Dr hab. Paweł Knapp posiada tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwo i ginekologia oraz ginekologia onkologiczna. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a doświadczenie kliniczne zdobywał w prestiżowych ośrodkach medycznych na całym świecie m.in. w University of California, Irvine w Stanach Zjednoczonych (u prof. Roberta  Bristow’a),  Memorial Sloan-Kattering Cancer Center w Nowym Jorku (prof. Dennis Chi), w klinice Charite w Berlinie, w Hadassah Medical Center w Izraelu, a także na uniwersytetach w Niemczech, Szwecji, Francji, Czechach i Kalifornii.

 

Działalność kliniczna

W oddziale wykonuje się operacyjne leczenie:

Nowotwory jajników: operacje ultraradykalne (tzw. operacje cytoredukcyjne) łącznie z rozszerzeniem procedur o zabiegi na przewodzie pokarmowym, układzie moczowym i w obrębie całej jamy brzusznej w przypadku zaawansowanej choroby nowotworowej.

Nowotwory szyjki macicy: radykalne wycięcie macicy, TMMR, z wycięciem węzłów chłonnych miednicznych i okołoaortalnych, proste wycięcie macicy, konizacja szyjki macicy.

Nowotwory trzonu macicy: wycięcie macicy z przydatkami z określeniem dalszego zakresu operacji (wycięcie węzłów chłonnych miedniczych i/lub okołoaortalnych) na podstawie badania śródoperacyjnego.

Nowotwory sromu: proste i radykalne wycięcie sromu, wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych, biopsja węzła wartowniczego.

Operacyjne leczenie wznowy nowotworów ginekologicznych: zabiegi w obrębie miednicy mniejszej, narządów jamy brzusznej, egzenteracja miednicy mniejszej.

Operacyjne leczenie niezłośliwych nowotworów kobiecych narządów rodnych.

Operacje profilaktyczne usunięcia jajników u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka onkologicznego (np. zdiagnozowane mutacje genów).

Jest to jedyne miejsce na Podlasiu, gdzie wykonuje również zabiegi w celu ochrony / zachowania płodności (onco-fertility) u pacjentek i pacjentów zakwalifikowanych do wielospecjalistycznego leczenia onkologicznego

Na oddziale wykonywane są także badania genetyczne NGS (sekwencjonowanie genomowe)  w przypadku nowotworów ginekologicznych i raka gruczołu piersiowego.

W pododdziale prowadzona jest również chemioterapia zarówno klasyczna jak i dootrzewnowa, a w najbliższej przyszłości planowane jest wdrożenie wysokospecjalistycznych procedur z zakresu chemioterapii termicznej.

Przy Pododdziale Ginekologii Onkologicznej działa również Stowarzyszenie Eurydyki.  Zrzesza ono kobiety po operacjach ginekologiczno-onkologicznych. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc Paniom potrzebującym wsparcia przed, w trakcie i po leczeniu nowotworów ginekologicznych.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia Eurydyki – tutaj
Poniżej pamiątkowe zdjęcie pracowników Pododdziału, Stowarzyszenia Eurydyki i Przyjaciół z okazji Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku