ŚRODKI UNIJNE I ZEWNĘTRZNE

Nowa Perspektywa UE 2014 – 2020 – nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw i samorządów