Odwiedziny

Odwiedziny

 


 

 

 

 

Osoby odwiedzające powinny zostawić ubranie w szatni. Szatnia znajduje się przy głównym wejściu do szpitala, jest czynna w godz. 7-18 i jest bezpłatna. Prosimy, by jednocześnie chorego odwiedzały maksymalnie dwie osoby.

 

Odwiedzających, którzy mają infekcje lub inne problemy zdrowotne (biegunki, zmiany skórne, podwyższoną temperaturę itp.) bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin. Spowodować one mogą zagrożenie epidemiologiczne dla osób leczonych w klinikach.

 

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

Odwiedziny codziennie w godz. 14-18

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Odwiedziny codziennie w godz. 13-14 i 18-19. Uwaga: maksymalnie 2 osoby do jednego chorego

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Odwiedziny codziennie w godz. 10-20

Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 14-19, w weekendy i w święta w godz. 11-13

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 13-16, w weekendy i w święta w godz.  11-13

II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 14-17, w weekendy i w święta w godz. 11-14

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Odwiedziny codziennie w godz. 11-19

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Odwiedziny codziennie w godz. 11-18

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Odwiedziny codziennie w godz. 12-14 i 17-19

Odwiedziny codziennie w godz. 12-14 i 17-19

Klinika Ginekologii i ginekologii onkologicznej

Odwiedziny codziennie w godz. 11-19

Klinika Hematologii

Odwiedziny codziennie w godz. 11-18

Klinika Kardiochirurgii

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 13-18, w weekendy i w święta w godz. 9-17

Klinika Kardiologii Inwazyjnej

Odwiedziny codziennie w godz. 11-13 i 13.30 -19

Klinika Kardiologii

Odwiedziny codziennie w godz. 11-19

Klinika Neurochirurgii

Odwiedziny codziennie w godz. 10-18

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Odwiedziny codziennie w godz. 11-19

Klinika Neurologii i Oddział Udarowy

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 13-17, w weekendy i w święta w godz. 11-16

Klinika Okulistyki

Odwiedziny codziennie w godz. 11-19

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Odwiedziny w dni powszednie 14-16, w weekendy i w święta w godz. 11-13

Klinika Otolaryngologii

Brak ograniczeń

Klinka Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

Brak ograniczeń

Klinika Perinatologii i Położnictwa

Odwiedziny codziennie w godz. 11-13 i 16-18

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Odwiedziny codziennie w godz. 12-14 i 16-18

Klinika Urologii

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 14-20, w weekendy i w święta w godz. 11 - 14.

Szpitalny Oddział Ratunkowym z Pododdziałem Intensywnej Terapii 

Odwiedziny codziennie w godz. 12-13 i 17-18

Odwiedziny w innych godzinach mogą się odbywać po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego pod warunkiem, że nie zakłócą one toku planowanych badań i zabiegów przy chorym oraz ustalonego porządku pracy kliniki. Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjenta, może być wprowadzony okresowy zakaz odwiedzin pacjentów w szpitalu. 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku