Kliniki i Oddziały USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny

Ordynator: dr n. med. Ewa Róża Wasilewska- specjalista pediatrii i chorób zakaźnych

Email: ewa.roza@gmail.comAdres:
ul. Żurawia 14
15-354 Białystok

Sekretariat:

Telefony: pokój kierowniaka:  (85) 74 09 499

               pokój asystentów :    (85) 74 09 502 (496)

               dyżurki pielęgniarek:   (85) 74 09 556 (497)

Faks: (85)

e-mail: 


 Dr n. med. Ewa Róża Wasilewska

lek. med. Teresa Cierebiej, starszy asystent

lek. med. Małgorzata Targońska, starszy asystent

lek. med. Grażyna Rudzińska, starszy asystent

lek. med. Katarzyna Krawczuk, starszy asystent

dr n. med. Anna Romanowska - starszy asystent

Janina Szerakowska - pielęgniarka oddziałowa

Lila Nikitiuk- zastępca pielęgniarki oddziałowej

Ewa Drągowska - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Danuta Górska- starsza pielęgniarka

Elżbieta Grądzka- starsza pielęgniarka

Grażyna Konopko- starsza pielęgniarka

Barbara Kotuk – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Wioleta Kotuk- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Barbara Maksymiuk- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Irena Maksymiuk- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Elżbieta Marchela - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Anna Markiewicz- starsza pielęgniarka

Anna Sadowska- licencjat pielęgniarstwa

Jolanta Szerakowska - starsza pielegniarka

Bogumiła Struk- licencjat pielęgniarstwa

Halina Tofiluk-Nos- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniartwa

Ewa Zybko- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Grażyna Ajvazi,

Lucyna Czyżewska

Joanna Dakowicz

Celina Dudkiewicz


Przemysław Chilimończyk
Działalność lecznicza

Leczenie dzieci od 2 miesiąca życia do 18 lat chorych na zakażenia uogólnione  i infekcje zlokalizowane w układzie nerwowym (neuroinfekcje), układzie pokarmowym, wątrobie, układzie moczowym, układzie oddechowym i skórze.

Profil leczonych chorób obejmuje schorzenia zakaźne, odzwierzęce i pasożytnicze.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku