Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych opublikował:

Treść ogłoszenia:

- strona 1

- strona 2

 

Szczegółowe warunki

Wzór umowy