Klinika Hematologii z certyfikatem opublikował: rz

Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku otrzymała we wtorek (12 września) certyfikat Programu „W trosce o pacjenta”.

To wyróżnienie to sygnał dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, że w tym ośrodku mogą liczyć na kompleksową pomoc i wsparcie.

Zanim Klinika Hematologii otrzymała certyfikat, musiała rozpocząć specjalny program edukacyjny. Od 2014 roku dwie pielęgniarki z tej kliniki, uczestniczyły w cyklicznych spotkaniach edukacyjnych, podczas których pogłębiły wiedzę na temat przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) oraz zasad postępowania w przypadku tej choroby. Następnie wiedzą i doświadczeniem dzieliły się z pacjentami podczas indywidualnych i grupowych spotkań. Uczyły ich oraz rodziny, jak żyć z tym rodzajem nowotworu, informowały o terapii, ale też o tym jak ważne jest regularne przyjmowanie leków, a także wizyty
u lekarza.

Przewlekła białaczka szpikowa to nowotwór krwi. Choroba przez lata była uznawana za śmiertelną. W ostatnich latach, kiedy pojawiła się nowa grupa leków, stała się chorobą przewlekłą. Pacjent, który bowiem przyjmuje właściwe leki, dba o swoje zdrowie, regularnie zgłasza się do szpitala czy poradni na badanie krwi i szpiku, jest w stanie normalnie żyć, aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym czy społecznym.

- Ten certyfikat to uznanie naszej pracy i profesjonalnej opieki nad pacjentami z przewlekłą białaczką szpikową – mówi dr hab. Jarosław Piszcz, zastępca kierownika Kliniki Hematologii w USK. – Ten dokument, to także potwierdzenie pewnej drogi, którą jako klinika przeszliśmy. Nasze pielęgniarki przeszły odpowiednie szkolenie, a swoją wiedzę codziennie dzielą się z pacjentami z chorymi na PBSz. Dlaczego to takie ważne? Pacjent często ma ograniczony kontakt z personelem medycznym. Nie zawsze w czasie wizyty lekarskiej jest czas, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Zresztą często te pytania, które nurtują chorych, nie pojawiają się w czasie wizyty, ale przychodzą do głowy w domu, przed snem czy rano po obudzeniu. Nasi pacjenci mają podane numery telefonu do pielęgniarek, mogą w każdym momencie zadzwonić i wypytać o to, co ich nurtuje. Poradzić się, czy trzeba zgłosić się do lekarza, czy można spać spokojnie. Dzięki temu nie czują się osamotnieni w chorobie.

Pacjenci przyznają, że często dla nich wiadomość o nowotworze jest dramatem i wyrokiem. Czują się pogubieni. I wtedy mogą zadzwonić do takiej pielęgniarki.

- Najczęściej pytają o dietę, o różnego rodzaju używki, o suplementy diety, czy mogą przyjmować – mówi Anna Sulima-Dolina, pielęgniarka z Kliniki Hematologii, opiekująca się pacjentami z przewlekłą białaczką szpikową. – Pytają o to, o co zapomnieli zapytać w gabinecie lekarskim. Często pełnimy też role przekaźnika pomiędzy lekarzem, a pacjentem. Pracuję w klinice, więc każdego dnia mogę porozmawiać z lekarzem o danym problemie, skonsultować problem i szybko przekazać informację dla pacjenta. Raz w roku organizujemy też spotkanie grupowe. Przy herbatce nasi pacjenci i ich rodziny mogą porozmawiać o chorobie, wymienić się doświadczeniami. Uczestniczymy też w warsztatach  psychologicznych, tak by umieć rozmawiać zarówno z chorymi jak i ich rodzinami, by umieć doradzić i wesprzeć. Zawsze mówię moim pacjentom, że są gorsze choroby, nieuleczalne. A w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej są leki, trwają ciągle prace nad nowymi preparatami. Mówię im, że przy prawidłowym postępowaniu z tą chorobą można normalnie żyć. Daję im nadzieję.

Białostocka Klinika jest 15 w kraju wyróżnioną certyfikatem. O taki dokument stara się kolejnych 7.

- Ten program bardzo ułatwia życie pacjentom z PBSz – mówi dr hab. Joanna Góra-Tybor, kierownik klinik chorób układu krwiotwórczego Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, sekretarz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, która również ma nadzór nad programem.

- Pacjenci z chorobą nowotworową wiedzą, że zawsze może na kogoś liczyć. Nie mam wątpliwości, że taka wyedukowana pielęgniarka jest lepsza niż „dr Gogle”, jest bardziej kompetentna.

Certyfikat przyznawany jest przez radę specjalistów złożoną z przedstawicieli środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego i pacjentów.

Przewlekła białaczka szpikowa stanowi 25 proc. wszystkich białaczek u dorosłych. Średni wiek pacjentów to 45-55 lat, częściej na tę chorobę mężczyźni niż kobiety.