Kontrakty Medyczne

Kategorie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 9/KO/KBK/2014

Ogłoszenie z dnia 14.08.2014 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 9/KO/KBK/2014 podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych


Ogłoszenie

 

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Zał. nr 1 do umowy

Zał. nr 3 do umowy

 

Przedłużenie składania zapytań

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku