Kontrakty Medyczne

Kategorie

Konkurs Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych Nr 8/KO/KBK/2014

Ogłoszenie z dnia 04.07.2014 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych


Treść ogłoszenia:

strona 1

strona 2

strona 3

 

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Wzór umowy (świadczenia pielęgniarskie)

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku