Kontrakty Medyczne

Kategorie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 11/KO/KBK/2014

Ogłoszenie z dnia 02.09.2014

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Treść ogłoszenia:

strona 1

strona 2

 

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

 

Zapytania do konkursu:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

zapytanie nr 3

 

Odpowiedzi na zapytania

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku