Kontrakty Medyczne

Kategorie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 10/KO/KBK/2014

Ogłoszenie z dnia 29.08.2014 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych


Treść ogłoszenia:

strona 1

strona 2

 

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku