Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Urologii
Kierownik Kliniki


prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz

Z-ca Kierownika Kliniki: dr. n.med. Jacek Kudelski


Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok

Sekretariat- Maria Wiall

Telefon/Faks: 
(85) 831 8624, (85) 831 8286

 

Pokój lekarski

Telefon: (85) 831 8289

e-mail: urologia@umwb.edu.pl

  

 • prof. dr hab. Barbara Darewicz
 • dr n. med. Jan Guszcz
 • dr n.med. Jacek Kudelski
 • dr n. med. Eugeniusz Malczyk
 • dr n.med. Tadeusz Werel
 • lek. med. Jacek Karaszewski
 • lek. med. Grzegorz Młynarczyk
 • lek. med. Adam Nowiński
 • lek. med. Paweł Wołyniec
 • lek. med. Łukasz Tararuj

 • Jolanta Łapińska - pielęgniarka oddziałowa
 • Olimpia Osmólska - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Beata Andruk
 • Danuta Buławicka
 • Urszula Czechowicz
 • Anetta Dobrowolska
 • Anna Drobiszewska
 • Helena Kossakowska
 • Leonarda Kościukiewicz
 • Anna Kurszel
 • Renata Lewko
 • Magdalena Murawa
 • Wanda Późniewska
 • Urszula Surowiec
 • Lucyna Tymińska
 • Małgorzata Wysocka

 Działalność kliniczna


diagnostyka i leczenie operacyjne zaburzeń erekcji, niepłodności męskiej,

wszczepianie protez prąciowych i protezy jądra,

leczenie operacyjne choroby Peyronie,

leczenie operacyjne skrzywienia prącia,

diagnostyka i leczenie niepłodności męskiej,

radykalne leczenie operacyjne raka stercza, pęcherza moczowego i nerki,

wczesna diagnostyka raka gruczołu krokowego (biopsja stercza),

operacyjne i endoskopowe (przezcewkowe) leczenie przerostu

 gruczołu krokowego

operacyjne i nieoperacyjne (PCNL, URS, ESWL) leczenie kamicy układu moczowego

zabiegi na męskich narządach płciowych (leczenie wodniaka jądra, torbieli jądra i najądrza, guzów jądra, żylaków powrózka nasiennego, stulejki, krótkiego wędzidełka)

endoskopowe leczenie zwężeń cewki moczowej

operacje naprawcze wad układu moczowo-płciowego.Działalność dydaktyczna


szkolenie studentów Wydziału Lekarskiego, Stomatologii, Wydziału Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego w zakresie urologii

szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie urologii

szkolenie lekarzy na II st. specjalizacji z urologii.


Działalność naukowa


Prowadzone projekty badawcze:

równowaga oxydacyjno-redukcyjna i proteolityczno-antyproteolityczna w nowotworach układu moczowego

ocena izoenzymów A i B N-acetylo-beta-D-heksozoaminidazy w nowotorze nerki metodą izoelektroogniskowania

kolagen osłonki białawej ciał jamistych prącia w chorobie Peyronie,

analiza zakażeń układu moczowego u pacjentów poddawanych zabiegom urologicznym.


Główne osiągnięcia w ciągu ostatnich 5 lat:


zastosowanie technik mikrochirurgicznych w urologii,

przeprowadzenie pierwszej w Polsce udanej mikrochirurgicznej replantacji prącia,

wdrożenie oryginalnej metody chirurgicznego leczenia choroby Peyronie.


 • Karaszewski J., Darewicz B., Kudelski J., Werel T., Wołyniec P.: Złamanie prącia z towarzyszącym urazem cewki moczowej - opis przypadku. Seksuologia Polska 2015; 13(2)
  Karaszewski J., Darewicz B.: Choroba Peyroniego - możliwości farmakoterapii miejscowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2016; 46(1): 97-100
  Gołąbek T., Darewicz B., Borawska M., Markiewicz R., Socha K.,Kudelski J.: Lead concentration in the bladder tissue and blood of patients with bladder cancer. Scand.J.Urol.Nephrol.,2009;43(6):461-470
 • Darewicz B.,Skrodzka M.,Kudelski J.: Problemy urologiczne kobiet okresu pomenopauzalnego.Prz. Menopauzal.,2008;4:175-183
 • Darewicz B.,Skrodzka M., Kudelski J.,Malczyk E.: Zespół przetrwałego pobudzenia seksualnego. Seksuologia Polska, 2007;5(1): 9-12
 • Darewicz B., Kudelski J., Chlabicz M.,Skrodzka M.: Zaburzenia erekcji - algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.Standardy Medyczne,2007;4(5):534-540
 • Malczyk E., Pawlak D., Kudelski J.,Darewicz B., Buczko W., Chlabicz M.: Metabolizm tryptofanu u chorych na raka pęcherza moczowego. Urologia Polska, 2007; 60 supl.(1):83-84
 • Szajda S., Darewicz B., Kudelski J., Werel T., Zwierz K., Skrzydlewski Z., Gabrylewski W.: Ocena przydatności badania aktywności nowotworowego prokoagulanta (CP) w diagnostyce onkologicznej układu moczowego.Polski Merkuriusz Lekarski.2005;19(112):596-599
 • Szajda S., Darewicz B., Kudelski J., Chlabicz M., Domel T., Chabielska E., Skrzydlewski Z.: Aktywność nowotworowego prokoagulanta i katepsyny D w surowicy chorych na raka pęcherza moczowego.Polski Merkuriusz Lekarski.2005;(108):651-653
 • Darewicz J., , Darewicz B., Gałek L., Kudelski J., Badri B.M.A.: Surgical treatment of Peyronie's disease by the intracavernosal plaque excision method: a new surgical technique. European Urology, 2004;45(1):77-81
 • Szajda S., Darewicz B., Werel T., Chlabicz M., Skrzydlewski Z. Chabielska E.: Wybrane markery nowotworowe w diagnostyce raka gruczołu krokowego. Współczesna Onkologia, 2003;7(10):738-40
 • Darewicz B., Domel T., Gorzel M., ., Kudelski J., Szajda S., Chlabicz M., Konopko M.: Aktywność prokoagulanta nowotworowego (CP) w przypadkach raka nerki. Współczesna Onkologia, 2003;7(7):466-9
 • Darewicz B., Gałek L., Gorzel M., Domel T., Kudelski J., Szajda S., Skrzydlewski Z.: Przydatność prokoagulanta nowotworowego (CP) do wykrywania raka nerki i raka pęcherza moczowego. Współczesna Onkologia, 2003;7(6):401-3
 • Darewicz B., Kudelski J., Szynaka B., Nowak H.F., Darewicz J.: Ultrastructure of the Tunica albuginea in congenital penile curvature. J.Urol. 2001;166(5):1766-8
 • Darewicz B, Gałek L, Darewicz J, Kudelski J, Malczyk E: Successful microsurgical replantation of an amputated penis. Int. Urol. Nephrol.,2001;33(2):385-6.
Gałek L, Darewicz B, Kudelski J, Werel T, Darewicz J: Microsurgical replantation of sexual organs in three patients. Scand. J. Urol. Nephrol.,2002,36(1):14-7.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku