Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Reumatologii i Chorób WewnętrznychKierownik/Lekarz Kierujący Kliniką

Prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

 


Z-ca Kierownika/Lekarza Kierujacego Kliniką: dr n. med. Izabela Domysławska


Adres:

ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Selretariat: Elżbieta Raszkiewicz

Telefony: (85) 831 8482, 831 8618
Faks: (85) 831 8606
e-mail: reum@umb.edu.pl


 • prof. dr hab. Piotr A. Klimiuk
 • prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka 
 • dr n. med. Izabela Domysławska
 • dr n. med. Ewa Gindźieńska-Sieśkiewicz
 • dr n. med. Elżbieta Muklewicz
 • dr n. med. Karol Kita 
 • dr n. med. Agnieszka Sulik
 • dr n. med. Justyna Fryc justyna.fryc@umb.edu.pl
 • lek. Justyna Morawska
 • lek. Agnieszka Klimowicz - rezydent
 • lek. Małgorzata Radkiewicz - rezydent
 • lek. Angelika Sawczuk - rezydent

 • mgr Anna Kosior - pielęgniarka oddziałowa
 • mgr Barbara Ołtarzewska - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Monika Boczarow
 • Anna Borowik
 • Dorota Chmielewska
 • mgr Sylwia Trubowicz
 • Bogumiła Eliaszuk
 • Beata Filińska
 • Eugenia Gorbacz
 • Irena Rejent
 • mgr Sara Szendler
 • mgr Anna Szerenos
 • Krystyna Tołoczko
 • Irena Trofimiuk
 • Bożena Walczuk

dr n. med. Justyna Chwiećko
dr n. med. Joanna Rojewska
mgr Grażyna KaraszewskaDziałalność kliniczna


nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń reumatycznych i układowych chorób tkanki łącznej ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego powikłań narządowych w przebiegu twardziny układowej;

kwalifikacja chorych i prowadzenie programów terapeutycznych leczenia biologicznego w układowych schorzeniach tkanki łącznej;

diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych

badania kapilaroskopowe;

badania usg narządu ruchu;

analiza obecnosci autoprzeciwciał w oparciu o technikę ELISA i immunofluorescencji pośredniej.


Klinika jest jedną z trzech placówek o profilu reumatologicznym w województwie podlaskim, jedyną jednostką wyspecjalizowaną w diagnostyce i leczeniu schorzeń układu tkanki łącznej takich jak:

toczeń rumieniowaty układowy,

twardzina układowa,

zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe,

szeregu tzw. martwiczych zapaleń naczyń.


Są tu kierowani pacjenci z całego województwa z rozpoznanymi układowymi chorobami tkanki łącznej lub ich podejrzeniem.


Laboratorium

Laboratorium o profilu immunologicznym wykonuje badania metodą ELISA immunoflorescencji pośredniej Western blot.

Wykaz aktualnie wykonywanych badań zamieszony jest na stronie internetowej USK

Laboratorium tel. (85) 746 84 90Stosowane techniki badawcze


badania kapilaroskopowe,

analiza stężeń mediatorów zapalenia w oparciu o technikę ELISA,

analiza obecności autoprzeciwciał w oparciu o technikę ELISA i immunofluorescencji pośredniej,

badanie immunoelektroforetyczne białek surowicy krwi i innych płynów ustrojowych,

cytologiczna ocena materiału pobranego drogą płukania oskrzelowo-pęcherzykowego.Działalność dydaktyczna

Kształcenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMwB z zakresu reumatologii i chorób wewnętrznych.

Kształcenie podyplomowe lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i reumatologii.

Prowadzenie prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMwB.Najważniejsze osiągnięcia


Wprowadzenie do rutynowej praktyki ogólnoświatowych standardów leczenia i monitorowania terapii układowych chorób tkanki łącznej.

Udział w opracowaniu polskich standardów diagnostyczno - terapeutycznych i europejskich rekomendacji leczenia twardziny układowej.

Opisanie odmiennych profili stężeń cytokin w poszczególnych histologicznych postaciach reumatoidalnego zapalenia stawów.

Opracowanie zastosowania badań kapilaro skopowych do oceny zmian morfologicznych typu vasculitis w chorobach reumatycznych.
 1. Piotr A.Klimiuk, Stanislaw Sierakowski, Izabela Domyslawska, Justyna Chwiecko "Effect of Repeated Infliximab Therapy on Serum Matrix Metalloproteinases and Tissue Inhibitors of Metalloproteinases in Patients with Rheumatoid Arthritis". Journal of Rheumatology 2004; 31: 238-242. Impact Factor - 2,987
 2. Otylia Kowal-Bielecka, Oliver Distler, Krzysztof Kowal, Zenon Siergiejko, Justyna Chwiećko, Agnieszka Sulik, Renate E. Gay, Anna Bodzenta Łukaszyk, Steffen Gay, Stanisław Sierakowski " Elevated levels of leukotriene B4 and leukotriene E4 in bronchoalveolar lavage fluid from patients with scleroderma lung disease." Arthritis and Rheumatism 2003, 48: 1639-1646. Impact Factor - 7,379
 3. Piotr A.Klimiuk, Stanislaw Sierakowski, Robert Latosiewicz, Jacek P.Cylwik, Bohdan Cylwik, Jan Skowronski, Justyna Chwiecko "Circulating Tumour Necrosis Factor and Soluble Tumour Necrosis Factor Receptors in Patients with Different Patterns of Rheumatoid Synovitis". Annals of the Rheumatic Diseases 2003; 62: 472-475. Impact Factor - 3,593
 4. Piotr A.Klimiuk, Stanislaw Sierakowski, Robert Latosiewicz, Jacek P.Cylwik, Bohdan Cylwik, Jan Skowronski, Justyna Chwiecko "Interleukin-6, Soluble Interleukin-2 Receptor and Soluble Interleukin-6 Receptor in the Sera of Patients with Different Histological Patterns of Rheumatoid Synovitis". Clinical and Experimental Rheumatology 2003; 21: 63-69. Impact Factor - 1,284
 5. Abbe N.Vallejo, Hongyu Yang, Piotr A.Klimiuk, Cornelia M.Weyand, Jörg J.Goronzy "Synoviocyte-Mediated Expansion of Inflammatory T Cells in Rheumatoid Synovitis Is Dependent on CD47-Thrombospondin 1 Interaction". Journal of Immunology 2003; 171: 1732-1740. Impact Factor - 7,014
 6. Piotr A.Klimiuk, Stanislaw Sierakowski, Robert Latosiewicz, Bohdan Cylwik, Jan Skowronski, Justyna Chwiecko "Serum Matrix Metalloproteinases and Tissue Inhibitors of Metalloproteinases in Different Histological Variants of Rheumatoid Synovitis". Rheumatology (Oxford) 2002; 41: 78-87. Impact Factor - 3,251
 7. Piotr A.Klimiuk, Stanislaw Sierakowski, Robert Latosiewicz, Jacek P.Cylwik, Bohdan Cylwik, Jan Skowronski, Justyna Chwiecko "Soluble Adhesion Molecules (ICAM-1, VCAM-1, and E-selectin) and Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in Patients with Distinct Variants of Rheumatoid Synovitis". Annals of the Rheumatic Diseases 2002; 61: 804-809. Impact Factor - 3,593
 8. Otylia Kowal-Bielecka, Oliver Distler, Michel Neidhart, Peter Kunzler, Janine Rethage, Michael Nawrath, Anna Carossino, Thomas Pap, Ulf Muller-Ladner, Beat A. Michel, Stanislaw Sierakowski, Marco Matucci-Cerinic, Renate E. Gay, Steffen Gay. "Evidence of 5-lipoxygenase overexpression in the skin of patients with systemic sclerosis: a newly identified pathway to skin inflammation in systemic sclerosis." Arthritis and Rheumatism 2001; 44: 1865-1875. Impact Factor - 7,389
 9. Oliver Distler, Thomas Pap, Otylia Kowal-Bielecka, Rotraud Meyringer, Serena Guiducci, Michael Landthaler, Jurgen Scholmerich, Beat A. Michel, Renate E. Gay, Marco Matucci-Cerinic, Steffen Gay, Ulf Muller-Ladner.
  "Overexpression of monocyte chemoattractant protein 1 in systemic sclerosis: role of platelet-derived growth factor and effects on monocyte chemotaxis and collagen synthesis." Arthritis and Rheumatism 2001; 44: 2665-2678. Impact Factor - 7,389

10. Piotr A.Klimiuk, Stanislaw Sierakowski, Robert Latosiewicz, Bohdan Cylwik, Jan Skowronski, Justyna Chwiecko "Serum Cytokines in Different Histological Variants of Rheumatoid Arthritis". Journal of Rheumatology 2001; 28: 1211-1217. Impact Factor - 2,591


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku