Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański (e-mial: plauda@umwb.edu.pl);plauda@poczta-usk.plZ-ca Kierownika Kliniki:

dr n. med. Jerzy Przepieść e-mail: jerzype@op.pl


Adres:

ul. M. Skłodowskiej -Curie 24A
15-276 Białystok


Telefony:

Kierownik Kliniki   85 831 8336

Sekretariat: Agnieszka Cisz  85 831 8345,

Laboratorium: mgr Grażyna Morawiec 85 831 8352

Faks: (85) 831 8735

e-mail: uterus@umb.edu.pl, klinper@umb.edu.pl


Oddział patologii ciąży:

85 831 84 75 - dyżurka lekarska 

85 831 81 07 - położna oddziałowa 

85 831 82 63 - dyżurka położnych

Oddział położniczy

85 831 82 62 - dyżurka lekarska 

85 831 82 65 - dyżurka położnych

Blok porodowy

85 831 80 56 dyżurka lekarska 

85 831 83 48 położna oddziałowa 

85 831 83 56 dyżurka położnych


Prof. dr hab. Waldemar Kuczyński mail: kuczynski@umb.edu.pl

Dr n. med. Piotr Sitnik mail: HAP.Sitnik@interia.pl

Lek. med. Wiktor Bortnik mail: wbs@wp.pl

Lek. med. Rafał Zadykowicz email:zadykowicz.rafal@gmail.com

dr hab. Mariusz Z. Skotnicki - mail: mariusz.z.skotnicki@gmail.com, tel. 85 831 81 07
dr hab. Adam Lemancewicz - mail: lemanc@interia.pl, tel. 85 831 85 08
dr n. med. Sławomir Redźko - mail: redzkosl@umb.edu.pl, tel. 85 831 85 08
dr n. med. Paweł Kuć - mail: pawel.kuc@umb.edu.pl, tel. 85 831 84 62
dr n. med. Mariusz Święc - mail: gynecja@op.pl
dr n. med. Ewa Gacuta - mail: suunyeve@wp.pl
lek. med. Renata Posmyk - genetyk kliniczny - mail: rposmyk@gmail.com
mgr Monika Dzienis- psycholog

Zespół położnych - Patologia ciąży
Bożena Romatowska - położna oddziałowa
Emilia Gromacka
mgr położnictwa Agnieszka Krysiuk
Małgorzata Kujawa
lic. poł. Małgorzata Mogilewska
Małgorzata Minko
Małgorzata Mousa
Jolanta Poniatowska
mgr położnictwa Paulina Szydłowska
Małgorzata Uljanowska - specjalista
Halina Walentynowicz
mgr położnictwa Dorota Wardzińska
Alicja Zubrycka
mgr położnictwa Marta Rupińska
Zespół położnych - Blok porodowy
Krystyna Lautsch - położna oddziałowa
Barbara Kalinowska - zastępca położnej oddziałowej
mgr położnictwa Małgorzata Bancerek
mgr położnictwa Justyna Bura

Poł. Małgorzata Ostrzygało

Mgr poł. Julia Borysewicz

Mgr poł. Agnieszka Kurzyna

Poł. Dominika Żamojduk

Jolanta Daszuta
Bożena Falkowska
mgr pielęgniarstwa Anna Grabowiecka
Bożena Jurek
mgr położnictwa Iwona Ladzińska
Zofia Makar
Elżbieta Muśko
mgr położnictwa Monika Sidorczuk
mgr położnictwa Elżbieta Wasilko
mgr połoznictwa Ewa Dobrzyń
Na zastępstwie:
mgr położnictwa Ewa Dobrzyń
Zespół położnych - Położnictwo
mgr pielęgniarstwa Grażyna Jędruszko
mgr położnictwa Martyna Chojnowska
mgr położnictwa Magdalena Bartoszuk
mgr położnictwa Justyna Szyluk
Walentyna Daniluk
mgr położnictwa Katarzyna Downarowicz
Mirosława Dzięgielewska
Wiesława Godlewska
Joanna Kitlarz
mgr położnictwa Maryla Malinowska
Beata Łukianiuk
Teresa Nowik
mgr położnictwa Agnieszka Perec-Oksztul
mgr pielęgniarstwa Małgorzata Szafrańska
mgr położnictwa Justyna Kulmaczewska


 

Świadczenia medyczne:


Ośrodek III stopnia referncyjności w zakresie perinatologii dla regionu północno-wschodniej Polski

Kierownik Kliniki pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie perinatologii oraz funkcję

> wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego


Działalność kliniczna:

komputerowa diagnostyka wykrywania zagrożeń płodu;

prowadzenie ciąży i opieka nad ciężarnymi z cukrzycą (współpraca z Kliniką Endokrynologii);

diagnostyczne badania prenatalne (współpraca z Kliniką Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej);

prekursor w technikach dopplerowskich w perinatologii w regionie północno-wschodnim.
Działalność dydaktyczna:


zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko- i angielskojęzycznych kierunku lekarskiego;

zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku fizjoterapia;

poszerzenie praktyki studenckiej o zakres operacyjno-zabiegowy;

kursy zespołowe i indywidualne w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

studenckie Koło Naukowe przy Klinice Perinatologii;

prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie perinatologii (akredytacja CMKP).


Działalność naukowa

pracowników Kliniki obejmuje badania w zakresie:

porodu przedwczesnego;

diagnostyki stanu płodu;

cukrzycy ciążowej,

nadciśnienia indukowanego ciążą;

mikromacierzowego profilowania autoprzeciwciał w osoczu kobiet z płodowym Zespołem Downa;

makromacierzowego profilowania czynników zapalnych w osoczu kobiet z porodem przedwczesnym;

makromacierzowego profilowania czynników angiogennych u kobiet z preeklampsją;

analizy sfingolipidów w łożysku i osoczu kobiet z porodem przedwczesnym przy użyciu tandemowej spektrometrii mas (współpraca z Zakładem Fizjologii Lekarskiej UMB);

analizy metabolomicznej w osoczu i w moczu kobiet z porodem przedwczesnym przy użyciu tandemowej spektrometrii mas (współpraca z Samodzielną Pracownią Analizy Leków UMB);

analizy mikromacierzowej mikroRNA u kobiet z endometriozą.


                                                        Ważniejsze publikacje
Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku