Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Ortopedii i TraumatologiiKierownik Kliniki:

dr hab. n. med. Marek Bielecki
Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Joanna Smalkowska

Telefon: (85) 831 8282
Faks: (85) 831 8623

e-mail: ortopamb@o2.pl, klinika.ortopedii@umwb.edu.pl


 • dr Michał Nowacki
 • dr Marek Bielecki
 • dr Maciej Dołżyński
 • lek. Jerzy Januszko
 • lek. Zdzisław Koryszewski
 • lek. Paweł Świątkiewicz
 • lek. Bogdan Zonenberg
 • lek. Jerzy Wojnar
 • lek. Rafał Skowroński
 • lek. Marcin Rutka
 • lek. Marta Karpik
 • lek. Andrzej Purwin
 • lek. Paweł Żebrowski
 • lek. Sebastian Wysocki
 • lek. Emilian Sadocha
 • lek. Wojciech Przystupa
 • lek. Łukasz Bienias
 • lek. Bartosz Cukierman
 • lek. Jakub Szklaruk
 • lek. Kamil Fiedorczuk
 • lek. Krzysztof Koryszewski
 • lek. Saddam Af. Sammoudi

 • Jolanta Ewa Krawczyk - pielęgniarka oddziałowa
 • Krystyna Bakun
 • Walentyna Bokauszyn
 • Lidia Charytonowicz
 • Mirosława Dziekońska
 • Anna Grzywa
 • Monika Kendra
 • Agnieszka Komło
 • Katarzyna Kowalewska
 • Iwona Kulikowska
 • Maria Lewczuk
 • Bożena Lewończuk
 • Grażyna Maliszewska
 • Marta Łotowska
 • Dorota Łupińska
 • Katarzyna Mejsak
 • Henryka Perek
 • Renata Płońska
 • Agnieszka Rękawek
 • Małgorzata Sołtan
 • Krystyna Stepaniuk
 • Ewa Ściepko
 • Urszula Treter
 • Marta Truskolaska
 • Maria Walicka
 • Marianna Wilkiel
 • Marta Wińska
 • Justyna Żukowska

 • Wojciech Kiercul - gipsiarz


 Baza kliniczna


Dwie nowoczesne klimatyzowane i w pełni wyposażone sale operacyjne z laminarnym przepływem powietrza

Sala operacyjna tzw. "brudna"

Komputerowy system nawigacji operacyjnej

Dwie sale opatrunkowe

Gipsownia

Pracownia mikrochirurgii

Klimatyzowana sala seminaryjna wyposażona w komplet nowoczesnych urządzeń audiowizualnych, terminal komputerowy, terminal cyfrowy rtg.

60 łóżek klinicznych w 1 i 2 osobowych salach chorych wyposażonych we własne węzły sanitarne

Własna sieć komputerowa z bazą danych chorych leczonych w Klinice.Przykliniczna Poradnia Ortopedyczna


rejestracja telefoniczna tel. (85) 746 8494, osobista

dwa gabinety lekarskie

sala zabiegowa

gipsownia                                          

Działalność terapeutyczna


traumatologia narządu ruchu

   - osteosynteza stabilna

   - gwoździowanie śródszpikowe

   - stabilizatory zewnętrzne

replantacje kończyn

chirurgia chrząstki stawowej

   - przeszczepy komórek macierzystych

   - przeszczepy autogenne i heterogenne

endoprotezoplastyki stawów

   - połowicze biodra

   - całkowite (cementowe i bezcementowe) biodra

   - jednoprzedziałowe kolana

   - całkowite (związane i niezwiązane) kolana

   - tumorprotezy

   - endoprotezy barku częściowe i całkowite

   - endoprotezoplastyki stawów rąk

   - endoprotezoplastyki rewizyjne

chirurgia kręgosłupa

   - odbarczenia kanału kręgowego

   - stablizacje transpedikularne i płytkowe

   - wertebroplastyki

   - leczenie operacyjne dyskopatii i mielopatii

   - przezskórna dyscektomia


chirurgia artroskopowa

   - stawu ramiennego

   - stawu kolanowego

chirurgia nerwów obwodowych

   - pierwotna

   - wtórna

   - rekonstrukcyjna

chirurgia ręki

mikrochirurgia

   - wolne płaty

   - płaty uszypułowane

   - płaty złożone

leczenie nowotworów narządu ruchu

   - pierwotnych

   - przerzutowychDziałalność naukowa


 1. Badania eksperymentalne regeneracji nerwów obwodowych
  Wpływ miejscowych czynników przyśpieszających regenerację nerwów (czynniki wzrostowe nabłoniaka Guerin jako stymulatory regenercji nerwów)
 2. Bezpośrednia nerwowo - mięśniowa neurotyzacja odnerwionych brzuśców mięśniowych jako metoda rekonstrukcji uszkodzeń nerwów w okolicy połączenia nerwu z mięśniem.
 3. Pomostowanie ubytków pni nerwowych mrożonymi własnopochodnymi przeszczepami mięśni szkieletowych - alternatywa pomostowania niewielkich ubytków nerwów.
 4. Uszypułowana wyspa mięśniowa jako modyfikacja bezpośredniej neurotyzacji nerwowo - mięśniowej w reinerwacji porażonych mięśni szkieletowych.
 5. Badania nad regeneracją nerwów obwodowych naprawianych techniką tubulizacji oraz metodą koniec do boku.
 6. Badania eksperymentalne porównawcze systemów stabilizacji transpedicularnej kręgosłupa: Socon, Omega, Bialstab.
 7. Badania eksperymentalne nad biomechaniką uszkodzeń stawu skokowego
  w rozległych złamaniach kostek
  w urazach z uszkodzeniem więzozrostu strzałkowo - piszczelowego.
 8. Analiza procesów gojenia się ścięgien i czynniki wpływające na gojenie się ścięgien mięśni zginaczy palców (rola pochewki ścięgnistej w procesach gojenia)
 9. Badania eksperymentalne porównawcze różnych metod rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
  Przeszczep 1/3 środkowej więzadła rzepki
  Dwukanałowa trzy i czteropęczkowe rekonstrukcje przeszczepem ze ścięgna mięśnia półścięgnistego
 10. Doświadczalna rekonstrukcja uszkodzeń chrząstki stawowej metodą przeczepów autologicznych płatów okostnowych z jednoczesnym wypełnieniem ubytku kostnego wszczepem porowatym "Vitalium".
 11. Zaprojektowanie i wprowadzenie do praktyki klinicznej stabilizatora transpedicularnego BIALSTAB
 12. Rekonstrukcja ubytków chrząstki za pomocą komórek macierzystych.Działalność dydaktyczna


Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UM w Białymstoku:

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

orthopedics and traumatology


Wydział Nauk o Zdrowiu - Oddział Fizjoterapii studnia licencjackie

podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii

zaopatrzenie ortopedyczne


Wydział Nauk o Zdrowiu - Oddział Fizjoterapii studnia uzupełniające magisterskie

protetyka i ortotyka

kliniczne podstawy i fizjoterapia w traumatologii


Wydział Nauk o Zdrowiu - Oddział Ratownictwa Medycznego

traumatologia narządu ruchu


Kursy podyplomowe CMKP:

specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii:

 1. Wprowadzenie do specjalizacji w ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 23-27.01.2012.
 2. Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna – 06-10.02.2012.
 3. Artroza, alloplastyki stawów – 11-15.06.2012.
 4. Chirurgia kolana – 24-28.09.2012.


Formularze zgłoszeniowe oraz dokładne informacje na stronie CMKP. 

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać faksem nr (85) 746 86 23


Staże podyplomowe i specjalizacyjne


Redakcja czasopisma Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki "Polish Hand Surgery"

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku