Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika OkulistykiKierownik Kliniki:


prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

e-mail: mariakzo@umwb.edu.plZastępca ordynatora: dr hab. n. med. Ewa Proniewska-Skrętek

 

Adres:
ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

 

Sekretariat: Halina Stankiewicz

Telefony: (85) 831 8372, (85) 831 8628

Faks: (85) 831 8546

Dyżurka lekarska: (85) 831 8309

Dyżurka pielęgniarska: (85) 831 8371

Pokój asystentów: (85) 831 8438

Lekarz dyżurny: (85) 831 8146

Pielęgniarka oddziałowa: (85) 831 8468

  

   dr hab. n. med. Renata Zalewska


   dr hab. n. med. Iwona Obuchowska


   dr n. med. Joanna Konopińska


   dr n med. Diana Dmuchowska


   dr n. med. Paweł Kraśnicki


   dr n. med. Małgorzata Wojnar


   dr n. med. Andrzej Mikitadr n. med. Agnieszka Budnik   lek. med. Ewa Godlewska


 

 

dr n. med. Bożydar Tomaszewski
Rezydenci:


lek. Aleksandra Bujalska

lek. Weronika Dobrzyńska

 • lek. Łukasz Lisowski
 • lek. Małgorzata Rembińska
 • lek. Emil Saeed
 • lek. Łukasz Stawowski
 • lek. Ewa Żukowska
 • lek. Marta Deniziak
 • lek. Bartosz Potrzebowski
 • lek. Michał Stawowy


 • mgr Urszula Karna-Matyjaszek - pielęgniarka oddziałowa
 • mgr Małgorzata Grabek - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Elżbieta Darowska
 • Halina Garbuz
 • Maria Iwona Gibowicz
 • Krystyna Grygoruk
 • Iwona Halicka
 • Agnieszka Korolczuk
 • Joanna Majerowska
 • Cecylia Mandryk
 • mgr. Danuta Prymka
 • mgr. Alicja Wodecka-Paszko
 • mgr. Patrycja Tymosiak
 • mgr. Aneta Pietuszko
 • Maria Tarasewicz
 • Blok operacyjny:
 • mgr Jolanta Lubicz - instrumentariuszka
 • Plg Maria Łukaszewicz - instrumentariuszka


 • Kamil ŚwiderskiŚwiadczenia medyczne diagnostyczne


Badanie ostrości widzenia do dali i do bliży (zautomatyzowane tablice Snellena, EDTRS),

Biomikroskopia odcinka przedniego oczu (lampa szczelinowa),

Ultrasonobiomikroskopia odcinka przedniego (UBM),

Mikroskopia lustrzana do oceny stanu morfologicznego rogówki,

Pachymetria z opcją optometryczną (ocena grubości rogówki),

Topografia rogówki,

Oftalmoskopia dna ocznego (metodami bezpośrednimi i pośrednimi: soczewki Volka, trójlustro Goldmana),

Ocena widzenia obuocznego,

Tonometria (automatyczna bezdotykowa, tonometria Pascala, aplanacyjna Goldmanna, impresyjna Schiotza),

Gonioskopia,

Komputerowa perymetria statyczna (pole widzenia),

Optyczna koherentna tomografia siatkówki (OCT), z opcją HRT i modułem oceny przedniego odcinka gałki ocznej,

Angiografia fluoresceinowa siatkówki,

Badania elektrofizjologiczne siatkówki i nerwu wzrokowego (wzrokowe potencjały wywołane, elektroretinografia multifokalna, elektrookulografia),

Badania ultrasonograficzne w projekcji A i B (diagnostyka przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, jak: zmiany w ciele szklistym, odwarstwienie siatkówki, retinopatia cukrzycowa, guzy gałki ocznej, ciała obce, itp.),

Kolorowa ultrasonografia typu Color- i Power-Doppler, sondą o wysokiej częstotliwości 12-14 MHz (ocena zaburzeń przepływu krwi w łożysku naczyniowym gałki ocznej i oczodołu),

Kompleksowa diagnostyka zaburzeń ocznych w chorobach tarczycy: egzoftalmometria (ocena wytrzeszczu); ultrasonografia ocznych mięśni motorycznych (ocena i pomiar grubości tych mięśni); badanie ort optyczne; ocena dwojenia i zakresu ruchomości gałek ocznych (ekran Hessa, krzyż Maddoxa).

Autokeratometria i keratometria ręczna metodą Javala.

Refraktometria subiektywna (cylindry skrzyżowane Jacksona, tablice ETDRS) i obiektywna (autorefraktometria, skiaskopia).

Biopsja diagnostyczna ciała szklistego.

Testy diagnostyczne w zespole suchego oka.Świadczenia medyczne terapeutyczne


Zabiegi laserowe w leczeniu jaskry: trabekuloplastyka fotodysruptywna (Nd:YAG); trabekuloplastyka koagulacyjna (Argon); irydotomia (Nd:YAG/Argon); irydoplastyka obwodowa (Argon); fotomydriaza (Argon); goniotomia (Nd:YAG).

Zabiegi laserowe w leczeniu retinopatii cukrzycowej (Argon).

Zabiegi laserowe w leczeniu chorób obturacyjnych naczyń siatkówki (zatory, zakrzepy).

Zabiegi laserowe w leczeniu zaćmy wtórnej (Nd:YAG).

Operacyjne leczenie jaskry: irydektomia przypodstawna; trabekulektomia z irydektomią; zabiegi filtrujące niepenetrujące z zastosowaniem implantów; zabiegi setonowe (ExPress, zastawka Ahmeda); zabiegi cyklodestrukcyjne (krio- i diatermoterapia).

Chirurgiczne leczenie zaćmy: fakoemulsyfikacja (metoda małego cięcia) z dotorebkowym wszczepieniem miękkiej soczewki zwijalnej; fakoemulsyfikacja zaćmy podwichniętej z dotorebkową implantacją pierścienia fiksującego i wszczepieniem sztucznej soczewki zwijalnej; fakoemulsyfikacja zaćmy powikłanej (np. pozapalnej ze zrostami tylnymi, z PEX, z wąską źrenicą, pourazowej, itp.); tradycyjna metoda zewnątrztorebkowa z wszczepieniem sztucznej soczewki z PMMA (przejrzałe zaćmy brunatne i czarne); usuwanie soczewek podwichniętych z zastosowaniem witrektomii przedniej i z przeztwardówkową fiksacją sztucznej soczewki; lensektomia z wykorzystaniem witrektomii, z transskleralnym podszyciem soczewki.

Wszczepy wtórne w oczach afakijnych: implantacja tylnokomorowej soczewki fiksowanej transskleralnie (z witrektomią przednią); implantacja tylnokomorowa dorobkowa; implantacja dotorebkowa (przy zachowanych warunkach anatomicznych); implantacja soczewki przedniokomorowej.


Plastyka tęczówki i przedniego odcinka oka.

Wieloproceduralne zabiegi łączone: fakotrabekulektomia; zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy z operacją przeciwjaskrową; fakoemulsyfikacja zaćmy z witrektomią.

Operacyjne leczenie odwarstwienia siatkówki: zewnątrztwardówkowe plomby silikonowe z punkcją płynu podsiatkówkowego i kriopeksją okolicy otworu siatkówkowego; opasanie gałki ocznej opaską lub gąbką silikonową w oczach afakijnych i przy rozległych odwarstwieniach siatkówki.

Chirurgia witreoretinalna: witrektomia "pars plana" (odwarstwienia, krwotoki do ciała szklistego, zapalenia wnętrza gałki ocznej, itp.); peeling ILM i błon nasiatkówkowych, w przebiegu otworów prawdziwych i rzekomych siatkówki; operacje usunięcia soczewek naturalnych i sztucznych, zwichniętych do ciała szklistego; usuwanie ciał obcych wewnątrzgałkowych.

Zabiegi na mięśniach zewnątrzgałkowych: operacje zeza (wszystkie rodzaje zabiegów); operacje oczopląsu.

Operacje plastyczne powiek i spojówki, obejmujące leczenie takich zmian, jak: opadnięcie powiek (różnymi metodami, zależnie od zaawansowania dysfunkcji); podwinięcie i odwinięcie powiek; zmiany nowotworowe powiek z przeszczepami skóry; drobne zmiany powiek i spojówek (gradówka, brodawka, skrzydlik, kępki żółte, nieprawidłowy wzrost rzęs, itp.).

Operacje usunięcia gałki ocznej z przystosowaniem kikutów mięśniowych do wtórnego protezowania.

Chirurgiczne leczenie guzów oczodołu z lokalizacją przednią, w tym plastyka oczodołu.

Operacje, wykonywane we współpracy z neurochirurgami: chirurgiczne leczenie guzów szczytu oczodołu; endoskopowe operacje odbarczenia nerwu wzrokowego po urazach oczodołu i w oftalmopatii tarczycowej; chirurgiczne odbarczanie oczodołu w przebiegu oftalmopatii tarczycowej; punkcja diagnostyczna guzów pozagałkowych z użyciem neuronawigacji.

Operacje, wykonywane we współpracy z laryngologami: endoskopowe leczenie niedrożności dróg łzowych (zespolenie nosowo-łzowe).

Operacje, wykonywane we współpracy z chirurgami szczękowymi: plastyka dna oczodołu w zespole blow-out.

Antybiotykoterapia doszklistkowa w leczeniu zapaleń błony naczyniowej i wnętrza gałki ocznej.

Terapia fotodynamiczna w chorobach plamki siatkówki.

Podaż czynników anty-VEGF do ciała szklistego w leczeniu schorzeń neowaskularnych siatkówki.

Kriopeksja twardówki i rogówki.

Chirurgiczne zaopatrywanie ran rogówki, spojówki, twardówki i powiek, usuwanie ciał obcych z rogówki i przedniego odcinka gałki ocznej.

Usuwanie wewnątrzgałkowych ciał obcych magnetycznych.

Leczenie zachowawcze wszystkich chorób gałki ocznej i nerwu wzrokowego, oczodołu i innych struktur aparatu ochronnego oka.

Leczenie pryzmatami zezów porażennych i dwojenia u dorosłych.Działalność dydaktyczna


Wykłady, prelekcje i zajęcia praktyczne z okulistyki dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego UMB.

Wykłady, prelekcje i zajęcia praktyczne z okulistyki dla studentów IV roku Wydziału Stomatologii UMB.

Wykłady, prelekcje i zajęcia praktyczne z okulistyki dla studentów anglojęzycznych V i VI roku Wydziału Lekarskiego UMB.

Wykłady, prelekcje i zajęcia praktyczne z okulistyki dla studentów anglojęzycznych IV roku Wydziału Stomatologii UMB.

Wykłady, prelekcje i zajęcia praktyczne dla słuchaczy Wydziału Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego UMB.

Zajęcia fakultatywne dla studentów, zainteresowanych okulistyką.

Prowadzenie staży specjalizacyjnych z okulistyki w ramach rezydentury, w ramach Studium Doktoranckiego oraz dla lekarzy, zatrudnionych w innych ośrodkach - z zakresu wymaganego do egzaminu specjalizacyjnego.

Wykłady i możliwość odbywania staży w ramach szkolenia lekarzy rodzinnych z zakresu podstaw okulistyki.

Kursy podstawowe w ramach CMKP dla lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki (Onkologia Okulistyczna, Neurookulistyka) oraz współpraca w prowadzeniu kursów doszkalających z innymi klinikami/zakładami (Endokrynologia, Zakład Medycyny Nuklearnej, Zakład Medycyny Rodzinnej).

Organizacja spotkań naukowych z prezentacją najnowszej literatury światowej (wszystkie poniedziałki, g. 1230, sala dydaktyczna Kliniki) oraz dokonań własnych i kazuistyki (druga środa każdego miesiąca, g. 1800, sala dydaktyczna Kliniki).

Organizacja naukowa posiedzeń i konferencji Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (co dwa miesiące w pierwszy czwartek, g. 1100, informacja o programie naukowo-szkoleniowym i o miejscu spotkania przekazywana okulistom w formie pisemnej).

Prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Okulistyki UMB (odpowiedzialna dr n. med. Małgorzata Wojnar).Działalność naukowa


Neurookulistyka:

Urazowa i nieurazowa neuropatia nerwu wzrokowego.

Urazy nerwów motorycznych.

Zmiany elektrofizjologiczne w chorobach neurodegeneracyjnych.

Zaburzenia oczne w krwotokach podpajęczynówkowych mózgu.

Diagnostyka i leczenie zaburzeń nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego.

Onkologia okulistyczna:

Badania genetyczne pierwotnych czerniaków błony naczyniowej.

Diagnostyka dopplerowska guzów błony naczyniowej.

Jaskra:

Genetyczne uwarunkowania jaskry.

Zespół rzekomego złuszczania torebki przedniej soczewki (PEX) a jaskra – diagnostyka molekularna i leczenie.

Jaskra a krótkowzroczność.

Ocena metryczna odcinka przedniego po fakoemulsyfikacjach zaćmy u pacjentów z jaskrą.

Orbitopatia tarczycowa:

Diagnostyka i monitoring leczenia pacjentów z chorobą Gravesa.

Jaskra i nadciśnienie oczne w przebiegu oftalmopatii endokrynnej.

Retinopatia cukrzycowa:

Badania dopplerowskie przepływów krwi w naczyniach nerwu wzrokowego i siatkówki u chorych z cukrzycą.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem:

Zaburzenia przepływu krwi w naczyniach pozagałkowych.

Wpływ chorób sercowo-naczyniowych.
 1. Chorąży M, Drozdowski W, Sherkawey N, Mariak Z. Asymptomatic visual field disturbances in multiple sclerosis patients without a history of optic neuritis. = Bezobjawowe zaburzenia pola widzenia u chorych na stwardnienie rozsiane bez przebytego pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego. Neurologia i Neurochirurgia Polska2007; T. 41 no 3, s. 223-228
 2. Bryl-Przybylska A, Obuchowska I, Proniewska-Skrętek E, Mariak Z. Czynniki ryzyka i efekty operacyjnego leczenia pierwotnego odwarstwienia siatkówki. (Risk factors and results of surgical management of primary retinal detachment.) Mag. Lek. Okul2007; nr 1, s. 12-18
 3. Mariak Z, Rakowski G, Krejza J. Neuroprotekcyjne oddziaływanie estrogenów na struktury ośrodkowego układu nerwowego. (Neuroprotective effect of oestrogen on the central nervous system.). Prz. Lek.2007; 64 (12), s. 1028-1030
 4. Zalewska R, Proniewska-Skrętek E, Mariak Z, Pepiński W, Skawrońska M, Janica J. Niestabilność mikrosatelitarna w zmianach nowotworowych powiek. (Microsatellite instability in malignant eyelids lesions.) Okulistyka2007; R. 10 nr 1 (I), s. 18-20
 5. Kraśnicki P, Proniewska-Skrętek E, Mariak Z. Retinopatia cukrzycowa a choroby układu sercowo-naczyniowego w przebiegu cukrzycy typu 2. (Diabetic retinopathy and cardiovascular diseases in the course of type 2 diabetes.) Terapia2007; R. 15 nr 3(190), s. 43-47
 6. Wojnar M, Ustymowicz A, Zalewska R, Cylwik U, Mariak Z, Andrzejewska-Buczko J. Rola badania dopplerowskiego we wczesnych stadiach zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. (Role of the Doppler examination in early stages of age-related macular degeneration.) Okulistyka2007; 10 (3), s. 45-48
 7. Proniewska-Skrętek E, Zalewska R, Kraśnicki P, Zarzycka B, Zarzycki W, Mariak Z, Górska M. Wpływ ciąży na progresję retinopatii cukrzycowej. (The influence of pregnancy on progression of diabetic retinopathy.) Klinika Oczna2007; T. 109 nr 7- 9, s. 308-311
 8. Markowska E, Mariak Z, Obuchowska I, Bryl-Przybylska A. Wyniki operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w zależności od wielkości cięcia rogówkowego. (The results of cataract extraction surgery according to corneal incision size.) Mag. Lek. Okul2007; nr 1, s. 5-8
 9. Obuchowska I, Bryl-Przybylska A, Mariak Z. Występowanie i mechanizmy patogenetyczne surowiczego odłączenia naczyniówki po operacjach usunięcia zaćmy. (The incidence and pathological mechanisms of serous choroidal detachment after cataract extraction surgery.) Mag. Lek. Okul2007; nr 1, s. 9-11
 10. 10.  Proniewska-Skrętek E, Zalewska R, Ustymowicz A, Kraśnicki P, Mariak Z. Zastosowanie kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej do oceny skuteczności brachyterapii u pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej. (An application of Color Doppler ultrasonography in evaluate of brachytherapy in patients with uveal melanomas.) Klinika Oczna2007; T. 109 nr 4-6, s. 187-190
 11. 11.  Obuchowska I , Mariak Z, Bryl-Przybylska A. , Napora K. J. Cataract in adults younger than 60 years. Pol. J. Environ. Stud.2008; 17 (1A), s. 17-21
 12. 12.  Obuchowska I, Mariak Z, Budrowski R. , Mariak Z. Changes in the visual system 6 months after subarachnoid hemorrhage connected with rupture of aneurysm of the base of the brain. Pol. J. Environ. Stud.2008; 17 (1A), s. 110-114
 13. 13.  Kraśnicki P, Proniewska-Skrętek E, Mariak Z. Cukrzycowy obrzęk plamki - problem interdyscyplinarny. (Diabetic macular edema - an interdisciplinary problem.) Terapia2008; 16 (3), s. 24-28
 14. 14.  Zalewska R, Komaszyło K, Proniewska-Skrętek E, Reszeć J, Mariak Z. Ekspresja receptora Fas w aksonach nerwu wzrokowego. (Fas receptor expression in the optic nerve axons.) Okulistyka2008; 11 (1), s. 73-74
 15. 15.  Sieśkiewicz A, Różańska-Kudelska M, Obuchowska I, Rogowski M. Endoskopowa dacryocystorhinostomia u pacjentów z pozaworeczkowym typem niedrożności dróg łzowych.(Endoscopic dacryocystorhinostomy in patients with postsaccal stenosis of lacrimal duet.) Otolaryngol. Pol.2008; 57 (3), s. 326-329
 16. 16.  Obuchowska I, Sieśkiewicz A, Mariak Z, Rogowski M. Endoskopowa dacryocystorhinostomia w leczeniu nabytej niedrożności przewodu nosowo-łzowego. Część II. Analiza materiału klinicznego. (Endoscopic dacryocystorhinostomy in the treatment of acquired nasolacrimal duct obstruction. Part II. Clinical materiale analysis.) Okulistyka2008; 11 (3), s. 26-28
 17. 17.  Sieśkiewicz A, Obuchowska I, Rogowski M, Mariak Z. Endoskopowa dacryocystorhinostomia w leczniu nabytej niedrożności przewodu nosowo-łzowego. Część I. Technika operacyjna. (Endoscopic dacryocystorhinostomy in the treatment of acquired nasolacrimal duct obstruction. Part I. Surgical technique.) Okulistyka2008; 11 (3), s. 23-25
 18. 18.  Łysoń T, Sieśkiewicz A, Mariak Z, Bryl A, Mariak Z, Rogowski M. Endoskopowe usunięcie guza zatoki klinowej wchodzącego do szczytu oczodołu. (Endoscopic resection of sphenoid sinus compressing the optic nerve.) Klin. Oczna2008; 110 (4-6), s. 193-195
 19. 19.  Obuchowska I, Sieśkiewicz A, Mariak Z, Rogowski M. Flora bakteryjna woreczka łzowego i jamy nosowej u pacjentów z nabytą niedrożnością przewodu nosowo-łzowego operowanych metodą endoskopowej dacryocystorhinostomii. (Bacterial flora of the lacrimal sac and the nose in patients with acquired nasolacrimal duct obstruction undergoing endoscopic dacryocystorhinostomy.) Okulistyka2008; 11 (3), s. 32-34
 20. 20.  Bryl-Przybylska A, Obuchowska I, Godlewska E, Cylwik U, Mariak Z. Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością. 1. Przepływ krwi w tętnicy ocznej w powiązaniu z długością gałki ocznej. (Quality of the blood flow parameters in eye arteries in patients with different stages of myopia. 1. Blood flow parameters in the ophthalmic artery depending on the length of the eye.) Mag. Lek. Okul.2008; (1), s. 18-23
 21. 21.  Bryl-Przybylska A, Obuchowska I, Godlewska E, Cylwik U, Mariak Z. Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością. 2. Przepływ krwi w tętnicy środkowej siatkówki w powiązaniu z długością gałki ocznej. (Quality of the blood flow parameters in eye arteries in patients with different stages of myopia. 2. Blood flow parameters in the central retinal artery depending on the length of the eye.) Mag. Lek. Okul.2008; (1), s. 24-29
 22. 22.  Bryl-Przybylska A, Obuchowska I, Godlewska E, Cylwik U, Mariak Z. Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością. 3. Przepływ krwi w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich w powiązaniu z długością gałki ocznej. (Quality of the blood flow parameters in eye arteries in patients with different stages of myopia. 3 Blood flow parameters in the short posterior ciliary arteries depending on the length of the eye.) Mag. Lek. Okul.2008; (1), s. 30-35
 23. 23.  Napora KJ, Obuchowska I, Bryl-Przybylska A, Mariak Z. Jaskra jako problem diagnostyczny u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem. (Glaucoma as a diagnostic problem in patients with age-related macular degeneration.) Okulistyka2008; 11 (1), s. 75-77
 24. 24.  Obuchowska I, Napora KJ, Mariak Z. Meningioma of the olfactory groove. Pol. J. Environ. Stud.2008; 17 (1A), s. 178-182
 25. 25.  Napora KJ, Obuchowska I, Mariak Z. Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - opis przypadku. (Giant cell arteritis - case report.) Klin. Oczna2008; 110 (1-3), s. 78-81
 26. 26.  Obuchowska I, Napora KJ, Mariak Z. Pars planitis - obraz kliniczny i leczenie. (Pars planitis - clinical picture and treatment.) Okulistyka2008; 11 (2), s. 47-50
 27. 27.  Bryl-Przybylska A, Mariak Z. Półpasiec oczny - przebieg kliniczny, powikłania i leczenie. (Herpes zoster ophthalmicus - clinical features, complications and treatment.) Lekarz2008; 5, s. 30-35
 28. 28.  Proniewska-Skrętek E, Kraśnicki P, Zalewska R, Mariak Z. Prognostic factors in choroidal melanoma. Pol. J. Environ. Stud.2008; 17 (1A), s. 128-131
 29. 29.  Kraśnicki P, Proniewska-Skrętek E, Mariak Z. Retinopatia cukrzycowa a choroba sercowo-naczyniowa w przebiegu cukrzycy typu 2. W: Problemy kardiologiczne w cukrzycy, pod red. prof. Idy Kinalskiej i prof. Danuty Pupek-Musialik. Poznań: Wydawnictwo Medyczne Termedia, 2008
 30. 30.  Zalewska R, Zalewski B, Reszeć J, Mariak Z, Zimnoch L, Proniewska-Skrętek E. The expressions of Fas and caspase-3 in human glucomatous opic nerve axons. Med. Sci. Monitor2008; 14 (2), s. 274-278
 31. 31.  Napora KJ, Obuchowska I, Mariak Z. Wpływ zespołu pseudoeksfoliacji na rozwój zaćmy. (The influence of the pseudoexfoliation syndrome on cataract development.) Klin. Oczna2008; 110 (1-3), s. 98-101
 32. 32.  Bryl-Przybylska A, Obuchowska I, Mariak Z, Napora K. Wyniki fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z cukrzycą typu II i bez cukrzycy. (Results of phacoemulsification in patients with and without diabetes mellitus type II.) Mag. Lek. Okul.2008; (2), s. 107-111
 33. 33.  Bryl-Przybylska A, Mariak Z, Komaszyło K, Obuchowska I, Napora KJ. Wyniki fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z jaskrą prostą otwartego kąta. (Results of phacoemulsification in patients with primary open-angle glaucoma.) Mag. Lek. Okul2009, 4, s. 249-253
 34. 34.  Obuchowska I, Mariak Z. Zaburzenia pola widzenia w druzach tarczy nerwu wzrokowego. (Visual field defects in the optic disc drusen.) Klin. Oczna2008; 8, s. 357-360
 35. 35.  Obuchowska I, Napora KJ, Konopińska J, Mariak Z. Zapalenie pośredniej części błony naczyniowej w przebiegu stwardnienia rozsianego - opis przypadku. (Intermediate uveitis in the multiple sclerosis course - case report.) Okulistyka2008; 11 (2), s. 52-56
 36. 36.  Napora KJ. , Obuchowska I, Żywalewski R, Sidorowicz A, Bryl-Przybylska A, Mariak Z. Zapalenie wnętrza gałki ocznej jako powikłanie urazów spowodowanych ciałami obcymi wewnątrzgałkowymi. (Endophthalmitis as a complication of ocular injuries caused by intraocular foreign bodies.) Okulistyka2008; 11 (2), s. 39-43
 37. 37.  Konopińska J, Obuchowska I, Mariak Z. Zastosowanie ultrabiomikroskopii wysokiej częstotliwości w diagnostyce wybranych chorób oka. (High-frequency ultrasound biomicroscopy use in selected ophthalmologic diseases diagnostics.) Okulistyka2008; 11 (4), s. 57-61
 38. 38.  Kraśnicki P, Proniewska-Skrętek E, Mariak Z, Dubicki A, Mężyński G, Dobrzycki S. Zator tętnicy środkowej siatkówki jako powikłanie przezskórnej angioplastyki wieńcowej - opis przypadku. (Embolic central retinal artery occlusion as a complication of percutaneous coronary angioplasty - case report.) Klin. Oczna2008; 110 (1-3), s. 64-66
 39. 39.  Napora KJ, Obuchowska I, Bryl-Przybylska A, Mariak Z. Zespół Devica. (Devic's syndrome.) Okulistyka2008; 11 (3), s. 61-64
 40. 40.  Obuchowska I, Bryl-Przybylska A, Mariak Z. Zmętnienia soczewki u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji. (Types of lens opacity in patients with pseudoexfoliation syndrome.) Mag. Lek. Okul.2008; (3), s. 182-186
 41. 41.  Ustymowicz A, Mariak Ze, Obuchowska I, Mariak Z, Kochanowicz J. Blood flow disturbances in the central retinal artery in patients with traumatic optic neuropathy. Med. Sci. Monit.2009; 15, 7, s. CR366-371
 42. 42.  Napora KJ, Obuchowska I, Sidorowicz A, Mariak Z. Charakterystyka ciał obcych wnikających do wnętrza gałki i oczodołu powodujących u pacjenta przenikający uraz narządu wzroku. (Intracular and intraorbital foreign bodies characteristics in patients with penetrating ocular injury.) Klin. Oczna2009; 111, 10-12, s. 307-312
 43. 43.  Napora KJ. , Obuchowska I, Konopińska J, Mariak Z. Czynniki ryzyka rozwoju wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. (Risk factors for exudative age-related macular degeneration development.) Mag. Lek. Okul.2009; 3, 5, s. 247-252
 44. 44.  Obuchowska I, Mariak Z. Najnowsze światowe standardy w diagnostyce stwardnienia rozsianego. (The latest world standards in the diagnosis of multiple sclerosis.) Klin. Oczna2009; 111, 1-3, s. 70-74
 45. 45.  Obuchowska I, Mariak Z. Porażenie międzyjądrowe mięśni zewnątrzgałkowych - przyczyny, objawy i postępowanie. (Internuclear ophthalmoplegia - causes, symptoms and management.) Klin. Oczna2009; 111, (4-6), s. 165-167
 46. 46.  Obuchowska I, Mariak Z. Porażenie międzyjądrowe mięśni zewnątrzgałkowych w przebiegu stwardnienia rozsianego i urazu głowy. Opis 2 przypadków. (Internuclear ophthalmoplegia in course of multiple sclerosis and head trauma. Presentation of 2 cases.) Klin. Oczna2009; 111, (4-6), s. 156-159
 47. 47.  Obuchowska I, Napora KJ, Sidorowicz A, Mariak Z. Późne powikłania po urazach przenikających narządu wzroku spowodowanych wniknięciem ciał obcych do wnętrza gałki i oczodołu. (Late complications after penetrating ocular injuries caused by intraocular and intraorbital foreign bodies.) Klin. Oczna2009; 111, 10-12, s. 313-318
 48. 48.  Obuchowska I, Mariak Z. Refrakcja i długość gałki ocznej u pacjentow z druzami tarczy nerwu wzrokowego. (Refraction and the axial length of the eyeball in patients with the optic disc drusen.) Klin. Oczna2009; 111, 1-3, s. 33-36
 49. 49.  Obuchowska I, Mariak Z. Tylna niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego związana z zabiegiem operacyjnym - patogeneza i charakterystyka kliniczna. (Perioperative posterior ischemic optic neuropathy - pathogenesis and clinical characteristics.). Klin. Oczna2009; 111, 10-12, s. 375-377
 50. 50.  Konopińska J, Obuchowska I, Godlewska E, Napora KJ, Mariak Z. Zakrzep żyły środkowej siatkówki u 26-letniej kobiety - opis przypadku. (Central retinal vein occlusion in a 26-years-old female patient - case report.) Mag. Lek. Okul.2009; 3, 4, s. 231-236
 51. 51.  Napora KJ, Obuchowska I, Łysoń T, Sieśkiewicz A, Bień M, Mariak Z, Mariak Ze. Zastosowanie nowoczesnych technik neurochirurgicznych podczas usuwania ciał obcych z oczodołu - opis dwóch przypadków. (Modern neurosurgical techniques to remove intraorbital foreign bodies - report of two cases.) Klin. Oczna2009; 111, 7-9, s. 240-245
 52. 52.  Sidorowicz A, Obuchowska I, Mariak Z. Zespół suchego oka w chorobach reumatoidalnych. (Dry eye syndrome in rheumatoid diseases.) Mag. Lek. Okul.2009; 3, 5, s. 253-257Godziny przyjęć Pracowni Angiograficznej.


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku