Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Neurologii i Oddział Udarowy


Kierownik Kliniki:


dr hab. n. med. Jan Kochanowicz


 

Z-ca Kierownika Kliniki:


dr hab. n. med. Alina Kułakowska

 

 


 

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Beata Halina Jarocka

Telefon: (85) 831 8326

e-mail:neurosek@umb.edu.pl

Gabinet EMG: (85) 831 8425, 831 8326

Gabinet EEG: (85) 831 8325

Starszy technik Halina Baniel

 • dr n. med. Helena Borowik
 • dr n. med. Monika Chorąży
 • dr n. med. Joanna Tarasiuk
 • dr n. med. Robert Pogorzelski
 • dr n. med. Alicja Smolińska
 • lek. Katarzyna Kapica-Topczewska
 • lek. Ewa Puziuk
 • lek. Karolina Giedrojć-Krutul
 • lek. Dominika Jakubowicz-Lachowska
 • lek. Agata Zajkowska
 • Rezydenci
 • lek. Justyna Czerniawska
 • lek. Karolina Kamińska
 • lek. Zofia Kukowska-Krzysiak
 • lek. Natalia Radczenko
 • lek. Anna Supronik
 • lek. Magdalena Sawczuk
 • lek. Monika Grudzińska
 • Dr. n. med. Dorota Maria Halicka - Specjalista Psycholog Kliniczny
 • mgr Anna Mrozowska - Logopeda

 • mgr pielęgniarstwa Barbara Kulikowska - pielęgniarka oddziałowa
 • mgr pielęgniarstwa Katarzyna Salachowska - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • mgr pielęgniarstwa Katarzyna Bajda
 • mgr pielęgniarstwa Mirosława Bombalska
 • mgr pielęgniarstwa Tamara Borowik
 • mgr pielęgniarstwa Anna Brzostowska
 • pielęgniarka Lidia Brzozowska
 • mgr pielęgniarstwa Urszula Czech
 • mgr pielęgniarstwa Dorota Bychowska
 • mgr pielęgniarstwa Helena Dołęgowska
 • mgr pielęgniarstwa Izabela Niewińska
 • mgr pielęgniarstwa Beata Bogusława Mickiewicz
 • mgr pielęgniarstwa Ewelina Olszewska
 • pielęgniarka Agnieszka Borowska
 • pielęgniarka Renata Kilim
 • pielęgniarka Teresa Garbowska
 • pielęgniarka Anna Herman
 • mgr pielęgniarstwa Monika Jarmińska
 • pielęgniarka Anna Jaśkowska
 • mgr pielęgniarstwa Katarzyna Kulesza
 • pielęgniarka Bożena Malinowska
 • mgr pielęgniarstwa Marlena Marcinkiewicz
 • pielęgniarka Irena Masłowska
 • mgr pielęgniarstwa Małgorzata Modzelewska
 • Barbara Rogutska
 • mgr pielęgniarstwa Elżbieta Skowrońska
 • pielęgniarka Wiesława Świątkowska
 • mgr pielęgniarstwa Magdalena Tomaszczyk
 • pielęgniarka Anna Wołos
 • pielęgniarka Monika Żendzian


Profil działalności klinicznej


diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób naczyniowych mózgu,

diagnostyka i terapia chorób obwodowego układu nerwowego,

diagnostyka i leczenie SM,

diagnostyka neuropsychologiczna w chorobach neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń otępiennych,

diagnostyka i leczenie padaczki,

diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi i przewlekłymi chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mięśni: udary mózgu, padaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, bóle głowy, zespoły bólowe kręgosłupa, choroba Alzheimera itp.,

diagnostyka neurofizjologiczna zaburzeń układu nerwowego - badania Video-elektroencefalograficzne, elektromiograficzne i elektroneurograficzne,

kuracja dystonii ogniskowych (kręczu karku, kurczu powiek), toksyna botulinowa,

leczenie immunomodulujące w stwardnieniu rozsianym (Interferonem beta / Glatiramer),

leczenie fibrynolityczne w udarach niedokrwiennych mózgu.Stosowane techniki badawcze


Elektrofizjologiczna diagnostyka chorób nerwowo-mięśniowych (ocena mięśni za pomocą elektromiografii oraz obwodowego układu nerwowego za pomocą elektroneurografii)

Badania Video-elektroencefalograficzne

Ultrasonografia dopplerowska

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowegoDziałalność dydaktyczna


zajęcia z neurologii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego AMB

zajęcia fakultatywne dla studentów medycyny AMB

zajęcia z neurologii dla studentów anglojęzycznych IV roku Wydziału Lekarskiego AMB

zajęcia z neurologii dla studentów Kierunku Pielęgniarstwa Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB (studia zaoczne magisterskie, studia dzienne licencjackie)

zajęcia z neurologii dla studentów Kierunku Ratownictwa Medycznego Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB

zajęcia z neurologii dla studentów Kierunku Fizjoterapii Wydziału Lekarskiego AMB

prowadzenie specjalizacji w zakresie neurologii

szkolenie podyplomowe lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalności w zakresie neurologii

szkolenie podyplomowe lekarzy neurologów w ramach posiedzeń Polskiego Towarzystwa NeurologicznegoTematyka naukowo-badawcza


Zastosowanie metod elektrofizjologicznych (elektromiografii i elektroneurografii, Video-elektroencefalografii) w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego

Zachowanie (znaczenie poznawcze i diagnostyczne) odpowiedzi późnych mięśni na stymulację bodźcem elektrycznym (fala F, odruch H)

Zaburzenia poznawcze w chorobach układu nerwowego

Patogeneza i leczenie chorób naczyniowych mózgu

Farmakoterapia stwardnienia rozsianego

Zastosowanie metod neuroobrazowych (SPECT) w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego
 1. Kułakowska A., Zajkowska J.M., Ciccarelli N.J., Mroczko B., Drozdowski W., Bucki R.. Depletion of plasma gelsolin in patients with tick-borne encephalitis and Lyme neuroborreliosis.Neurodegener. Dis. 2011; 8 (5), 375 - 380.
 2. Pogorzelski R., Kułakowska A., Halicka D., Drozdowski W., Przegl. Lek. 2011; 68 (5), 269 - 273.
 3. Chorąży M., Leśniewicz R., Posmyk R., Halicka D., Zalewska A., Wincewicz-Pietrzykowska A., Chorąży K., Drozdowski W., The naturalhistory of Möbius syndrome in a 32-year-old man.Neurol. Neurochir. Pol. 2011; 45 (1), 74 - 79.
 4. Mantur M., Łukaszewicz-Zając M., Mroczko B., Kułakowska A., Ganslandt O., Kemona H., Szmitkowski M., Drozdowski W., Zimmermann R., Kornhuber J., Lewczuk P., Cerebrospinal fluid leakage--reliablediagnosticmethods.ClinChimActa. 2011, 12; 412, (11-12), 837 - 40.
 5. Tarasów E., Kułakowska A., Łukasiewicz A., Kapica-Topczewska K., Korneluk-Sadzyńska K.,Brzozowska J.,Drozdowski W.,Moyamoya disease: Diagnostic imaging.Pol. J. Radiol. 2011; 76, 1, 73-79.
 6. Bucki R., Byfield F.J., Kułakowska A., McCormick M.E., Drozdowski W., Namiot Z., Hartung T., Janmey P.A.: Extracellular gelsolin binds lipoteichoic acid and modulates cellular response to proinflammatory bacterial wall components. J. Immunol. 2008, 181 (7), 4936 - 4944.
 7. Kułakowska A., Drozdowski W., Sadzyński A., Bucki R., Janmey P.A.: Gelsolin concentration in cerebrospinal fluid from patients with multiple sclerosis and other neurological disorders. Eur. J. Neur. 2008, 15 (6), 584 - 588.
 8. Kułakowska A., Ciccarelli N.J., Wen Q., Mroczko B., Drozdowski W., Szmitkowski M., Janmey P.A., Bucki R.: Hypogelsolinemia, a disorder of the extracellular actin scavenger system in patients with multiple sclerosis. BMC Neur. 2010, 10, 107 - 114.
 9. Kułakowska A., Żendzian-Piotrowska M., Baranowski M., Konończuk T., Drozdowski W., Górski J., Bucki R.: Intrathecal increase of sphingosine 1 -phosphate at early stage multiple sclerosis. Neurosc.Lett. 2010, 477, 149 - 152.
  • Kobayashi A., Członkowska A., Ahmed N., Romanowicz S., Glonek M., Nyka W.M., Opala G., Wahlgren N., Drozdowski W.: Intravenous recombinant tissue plasminogen activator for acute stroke in Poland: an analysis based on the safe implementation of thrombolysis in stroke (SITS) registry. Acta Neur. Scand. 2010, 122, 4, 229 - 236.
 10. Bucki R., Kułakowska A., Byfield F.J., Żendzian-Piotrowska M., Baranowski M., Marzec M., Winer J.P., Ciccarelli N.J., Górski J., Drozdowski W., Bittman R., Jammey P.A.: Plasma gelsolin modulates cellular response to sphingosine 1-phosphate. Am. J. Physiol.-Cell Physiol. 2010, 299, C1516 - C1523.
 11. Kułakowska A., Bartosik-Psujek H., Hożejowski R., Mitosek-Szewczyk K., Drozdowski W., Stelmasiak W.: Wybrane aspekty epidemiologiczne stwardnienia rozsianego w Polsce - wieloośrodkowe badania pilotażowe. Neur. Neurochir. Pol. 2010, 44, 5, 443 - 452.
 12. Rzewnicki I., Pyd E., Drozdowski W., Othman J.: Aspekty otoneurologiczne wczesnych postaci stwardnienia rozsianego (SM). Otolaryng. Pol. 2007, 61, 5, 822 - 826.
 13. Chorąży M., Drozdowski W., Sherkawey N., Mariak Z.: Bezobjawowe zaburzenia pola widzenia u chorych na stwardnienie rozsiane bez przebytego pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego.Neur. Neurochir. Pol. 2007, 41, 3, 223 - 228.
 14. Pogorzelski R., Kułakowska A., Sadzyński A., Halicka D., Drozdowski W.: Zespół połowiczego zaniedbywania jamy ustnej. Aktual. Neur. 2007, 7 (4), 277 - 281.
 15. Targoński A., Zajkowska J., Chorąży M., Pancewicz S., Drozdowski W.: Ocena zaników mózgowych u chorych po przebytym kzm w połączeniu z oceną zapisu EEG - doniesienie wstępne.Przegl. Epidemiol.2008, 62 (supl. 1), 125 - 132.
 16. Kułakowska A., Pogorzelski R., Drozdowski W.: Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego z początkowymi objawami wskazującymi na opryszczkowe zapalenie mózgu. Pol. Merk. Lek. 2008, 24 (139), 30 - 33.
 17. Kułakowska A., Kapica-Topczewska K., Halicka D., Drozdowski W.: Zaburzenia snu i ich wpływ na ciągłość uwagi w chorobie Parkinsona. Pol. Merk. Lek. 2008, 24 (140), 109 - 112.
 18. Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Drozdowski W., Gołębiewska A., Kondzior D.: Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną. Doniesienie wstępne. Probl. Pielęg. 2009, 17, 3, 178 - 183
 19. Drozdowski W., Mazurkiewicz-Bełdzińska M., Bosak M., Chmielewska B., Halczuk I., Rejdak K., Steinborn B., Służewski W., Niedzielska K., Ryglewicz D., Czuczwar S.J.: Zastosowanie klasycznych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu uogólnionych i częściowych napadów padaczkowych - wnioski z badań SANAD i VIPe. Neur. Dypl. 2009, 4, 4, 9 - 13.
 20. Syta-Krzyżanowska A., Chorąży M., Drozdowski W.: Charakterystyka etiologiczna udarów mózgu leczonych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku z analizą czynników ryzyka. Akt. Neur. 2010, 10, 1, 26 - 30.
 21. Kułakowska A., Tarasiuk J., Korneluk-Sadzyńska A., Brodowicz B., Drozdowski W.: Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z chorobą Parkinsona zamieszkujących w rejonie Bialegostoku. Pol. Merk. Lek. 2010, 29, 172, 5 - 9.
 22. Snarska K., Bachórzewska-Gajewska H., Kapica-Topczewska K., Drozdowski W.: Czynniki ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu wśród pacjentów Kliniki Neurologii. W: Pielęgniarstwo w neurologii i neurochirurgii - wybrane zagadnienia, (red. Skrzypek-Czerko M., Ślusarz R.), Bydgoszcz, Wyd. Nauk. Uniwersytetu M. Kopernika 2009, 133 - 140.
 23. Rolka H., Krajewska-Kułak E., Drozdowski W., Kułak W., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalewska B. Ocena jakości życia i stopnia akceptacji choroby u chorych z migreną. W: Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - wybrane zagadnienia.Wrocław : Wydawnictwo A&A OPTIMED, 2010, 156 - 164.
 24. Kułakowska A., Halicka D., Kapica-Topczewska K., Sadzyński A., Drozdowski W.: Zaburzenia poznawczo-behawioralne po zatruciu tlenkiem węgla - opis przypadku. Aktual. Neur. 2007, 7 (4), 254 - 258.
 25. Borowik H., Kułakowska A., Drozdowski W., Dubicki A., Kraśnicki P.: Przejściowe zaburzenia widzenia korowe jako powikłanie po koronarografii - opis przypadku. Pol. Merk. Lek. 2008, 24 (143), 430 - 432.
 26. Kapica-Topczewska K., Tarasiuk J., Kułakowska A., Drozdowski W.: Przypadek choroby Pompego efektywnie leczony kwaśną alfa-glukozydazą.Neur. Neurochir. Pol. 2008, 42 (4), 353 - 357.
 27. Kułakowska A., Pogorzelski R., Drozdowski W.: Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego z początkowymi objawami wskazującymi na opryszczkowe zapalenie mózgu. Pol. Merk. Lek. 2008, 24 (139), 30 - 33.
 28. Kułakowska A., Kapica-Topczewska K., Borowik H., Drozdowski W.: Choroba moyamoya jako rzadka przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu - opis przypadku. Pol. Merk. Lek. 2009, 27, 160, 334 - 337.
 29. Tarasiuk J., Kułakowska A., Drozdowski W.: Współwystępowanie nerwiakowłókniakowatości typu 1. i glejaka skrzyżowania nerwów wzrokowych - opis przypadku. Akt. Neur. 2010, 10, 1, 55 - 59.
 30. Drozdowski W.: Neuroplastyczność - nadzieja w terapii chorób układu nerwowego. Neur. Prakt. 2007, 7, 4, 9 - 15.
 31. Drozdowski W.: Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego. Przegl. Epidemiol. 2008, 62 (supl. 1), 30 - 38.
 32. Kapica-Topczewska K., Snarska K., Bachórzewska-Gajewska H., Drozdowski W.: Cukrzyca a udar niedokrwienny mózgu - czy można uniknąć tego powikłania? Terapia 2009, 17 (4), 57 - 60.
 33. Snarska K., Kapica-Topczewska K., Sawicka J., Drozdowski W., Bachórzewska-Gajewska H.: Cukrzyca jako czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu.Endokrynol. Otył. Zab. Prz. Mat. 2010, 6, 2, 93 - 100.
 34. Tarasiuk J., Kułakowska A., Drozdowski W.: Krwotok śródmózgowy - czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie. Probl. Med. Rodz. 2010, 12, 2, 45 - 49.
 35. Zajkowska J.M., Kułakowska A., Tarasiuk J., Pancewicz S.A., Drozdowski W.: Neuropatie obwodowe w przebiegu boreliozy z Lyme.Pol. Merk. Lek. 2010, 29, 170, 115 - 118.
 36. Drozdowski W.: Neuroplastyczność - znaczenie w terapii chorób układu nerwowego. Terapia 2010, nr spec. 17 - 22.
 37. Kapica-Topczewska K., Snarska K., Bachórzewska-Gajewska H., Drozdowski W.: Powikłania neurologiczne cukrzycy. Terapia 2010, 3, 56 - 61.
 38. Drozdowski W. - Neurosarkoidoza - problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Pol. Przegl. Neur. 2010, 6, supl. A, 57 - 58.
 39. Drozdowski W., Zajkowska J.: Neuroborelioza - postępowanie w świetle aktualnego stanu wiedzy. Neur. Prakt. 2010, 10, 3 (54), 8 - 13.


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku