Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Kierownik Kliniki:


dr hab. n. med. Szczepański Marek

e-mail: szczepanski5@gazeta.pl

 

Zastępca Kierownika Kliniki

dr n. med. Elżbieta Kulikowska

e-mail: ekulikowska@wp.plAdres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok


Sekretariat:

mgr Marta Leszczyńska

telefon: (85) 831 84 98

fax: (85) 831 86 63

e-mail: neonatologia@poczta-usk.pl


Telefony

Kierownik Kliniki: (85) 831 86 33

Zastępca Kierownika Kliniki: (85) 831 80 50

Dyżurka lekarzy: (85) 831 80 44, (85) 831 80 48, (85) 831 80 49, 661 920 253

Oddziałowa: (85) 831 84 63

Oddział Noworodków Donoszonych: (85) 831 80 53

Oddział Patologii Noworodka: (85) 831 80 46

Oddział Wcześniaków: (85) 831 84 66

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka: (85) 831 82 90

 

 • lek. Barbara Juchnicka (e-mail: bjuchnicka@wp.pl)
 • lek. Joanna Szamatowicz
 • lek. Agnieszka Szczygieł-Górecka
 • lek. Edyta Bielska
 • lek. Ewa Sawicka

  • mgr Dorota Andryszuk - położna oddziałowa
  • Regina Monach - zastępca położnej oddziałowej
  • dr n.o.zdr. Barbara Bebko CDL - zastępca położnej oddziałowej
  • lic. Monika Bagińska
  • Jolanta Bagnowska
  • mgr Agnieszka Bielecka
   lic. Bożena Błażewicz
  • Magdalena Bokłaho
  • Agnieszka Brzozowska
  • mgr Justyna Brzozowska
  • lic. Maryla Brzozowska
  • lic. Natalia Chomontowska
  • mgr Katarzyna Chrzanowska
  • Elżbieta Czołpińska
  • mgr Julita Czurak
   lic. Urszula Daniluk
  • mgr Katarzyna Frąszczak
  • Alina Galicka
  • Dorota German
  • Monika Gumowska
   Maria Iwanowicz
  • mgr Anna Janczewska
  • Beata Jarocka
   mgr Emilia Kieżel
  • Alicja Klej-Pleskowicz
  • mgr Dorota Klimczuk
  • Halina Klimiuk
  • lic. Mariola Kobylińska
  • Lucyna Kochanowska
  • lic. Urszula Komarnicka
  • mgr Sylwia Kononczuk
  • mgr Ewa Korcz
  • mgr Magdalena Kozioł
  • lic. Dorota Krahel
  • dr n. med. Katarzyna Krajewska-Ferishah
  • lic. Anna Krukowska
  • mgr Magdalena Kulmaczewska
  • lic. Anna Kurowska
  • mgr Alicja Lenczewska
  • Jolanta Litwińczuk
  • lic. Anna Łęczycka
  • mgr Agnieszka Łupińska
  • Beata Łupińska
  • Halina Monach
  • lic. Aneta Mossakowska
  • lic. Joanna Nazarko
  • mgr Agnieszka Niedźwieź
  • mgr Justyna Onopa
  • mgr Agata Ostasz
  • lic. Urszula Pietrowska
  • mgr Elżbieta Radziszewska
  • mgr Marta Ratkiewicz
  • lic. Agnieszka Rogowska
  • lic. Katarzyna Sołomianko
  • Dorota Staniszewska
  • mgr Paulina Szypcio
  • lic. Monika Tomiło
  • Katarzyna Turyk
  • mgr Magdalena Urban
  • lic. Alina Wiazowska
  • mgr Katarzyna Łaziuk
   mgr Edyta Rećko

Profil działalności klinicznej


diagnostyka i leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie z małą (LBW), bardzo małą (VLBW), ekstremalnie małą (ELBW) i niewiarygodnie małą urodzinową masą ciała (ILBW)
diagnozowanie i leczenie zaburzeń metabolicznych okresu noworodkowego
diagnozowanie i leczenie zakażeń okołoporodowych u noworodków
diagnozowanie wad wrodzonych i opieka pooperacyjna po chirurgicznej korekcji wady
diagnozowanie i monitorowanie zaburzeń czynnościowych okresu noworodkowegoW codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne, stosowane na świecie procedury, aparaturę i sprzęt. Stosujemy:


różnorodne metody wentylacji mechanicznej (w tym również wentylację oscylacyjną) i wsparcia oddechowego (nCPAP)
leczenie tlenkiem azotu
leczenie surfaktantem
profilaktykę zakażenia wirusem RSV u noworodków urodzonych przedwcześnie
monitorowanie echokardiograficzne układu krążenia
monitorowanie ultrasonograficzne
kinezyterapię oddechową
prowadzimy wczesną stymulację rozwojową
promujemy wczesne kontakty matka-dziecko w tym m.in. „kangurowanie”.Działalność dydaktyczna


nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarski - rok V i VI w zakresie neonatologii
nauczanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, położnictwo (studia Io i IIo stacjonarne i niestacjonarne), pielęgniarstwo (studia Io stacjonarne), ratownictwo medyczne (studia Io stacjonarne i niestacjonarne), dietetyka (studia Io stacjonarne) w zakresie neonatologii m.in.: fizjologia noworodka donoszonego i urodzonego przedwcześnie, żywienia noworodków w różnych stanach klinicznych, postępowania resuscytacyjnego w stanach zagrożenia życia
szkolenie lekarzy odbywających staż podyplomowy oraz specjalizujących się z zakresu pediatrii i neonatologii
Działalność naukowo-badawcza


badania funkcji komórek śródbłonka żyły pępowinowej w warunkach stanu zapalnego (stres oksydacyjny), zaburzeń metabolicznych (hiperglikemia), pod wpływem leków (aminoglikozydy) i substancji aktywnych biologicznie

analizie wpływu czynników środowiska OITN (m.in. hałas, światło, wibracje) na homeostazę noworodka

badaniach pokarmu kobiecego

ocena morfologii i funkcji płytek krwi u noworodków urodzonych o czasie oraz urodzonych przedwcześnie

diagnostyka i leczenie powikłań zaburzeń homeostazy węglowodanowej u noworodków urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą

analiza efektywności stosowania erytropoetyny u noworodków urodzonych przedwcześnie

 1. Szczepański M. Wnuczko K. Ocena wpływu insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 na ekspresję cząsteczek adhezyjnych PECAM-1 i ICAM-1 na powierzchni komórek śródbłonka żyły pępowinowej. Pol. Merkuriusz Lek. 2008; 24(141): 202-205.
 2. Szczepański M., Kamianowska M. The illumination intensity in the neonatal intensive care unit. Arch. Perinat. Med. 2008; 14(2): 47-50.
 3. Szczepański M., Kamianowska M. Evaluation of noise in the neonatal intensive care unit. Arch. Perinat. Med. 2008; 14(4): 37-40.
 4. Wasiluk A., Mantur M., Szczepański M., Matowicka-Karna J., Kemona H., Warda J. Platelet-derived microparticles and platelet count in preterm newborns. Fetal Diag. Ther. 2008; 23(2): 149-152.
 5. Wasiluk A., Mantur M., Szczepański M., Kemona H., Baran E., Kemona-Chętnik I. The effect of gestational age on platelet surface expression of CD62P in preterm newborns. Platelets. 2008; 19(3): 236-238.
 6. Wnuczko K., Szczepański M. Wpływ insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 na ekspresję cząsteczek adhezyjnych PECAM-1 i ICAM-1 na powierzchni komórek śródbłonka naczyń żylnych pępowiny indukowanych czynnikiem martwicy nowotworu alfa oraz hiperglikemią. Wiad Lek. 2008; 61(4-6): 119-125.
 7. Wasiluk A., Osada J., Dąbrowska M., Szczepański M., Jasińska E. Does prematurity affect platelet indices? Adv. Med. Sci. 2009; 54(2): 253-255.
 8. Wasiluk A., Ratomski K., Wnuczko K., Żak J., Szczepański M., Wysocka J., Jasińska E.A. Expression of FasR, Fas-L and Bcl-2 in CD4+ and CD8+ subpopulations of T lymphocytes in the cord blood of healthy full-term newborns, is gender of influence? Adv. Med. Sci. 2009; 54(2): 253-255.
 9. Łuczaj W., Zapora E., Szczepański M., Wnuczko K., Skrzydlewska   E. Polyphenols action against oxidative stress formation in endothelial cells. Acta Pol Pharm - Drug Research. 2009; 66(6): 617-624.
 10. Wasiluk A., Mantur M., Kemona H., Szczepański M., Jasińska E., Milewski R. Thrombopoiesis in small for gestational age newborns. Platelets. 2009; 20(7): 520-524.
 11. Kamianowska M., Szczepański M., Nowicka M.. Wstępna analiza wpływu wczesnych problemów w karmieniu piersią oraz wiedzy matek z zakresu laktacji na sposób żywienia dzieci w okresie pierwszych 6 tygodni życia. Przegl. Ped. 2009; 39(1): 11-16.
 12. Kamianowska M., Szczepański M., Andryszuk D., Kamianowski G., Milewski R. Analiza wpływu czynników okołoporodowych oraz wiedzy matek z zakresu laktacji na sposób żywienia niemowląt. Pediatr. Pol. 2010; 85(1): 25-34.
 13. Carbonell-Estrany X., Simoes E.A., Dagan R., Hall C.B., Harris B., Hultquist M., Connor E.M., Losonsky G.A., and for the Motavizumab Study Group, Szczepański M. Motavizumab for prophylaxis of respiratory syncytial virus in high-risk children: a noninferiority trial. Pediatrics. 2010; 125(1): e35-e51.
 14. Porowska H., Paszkiewicz-Gadek A., Wosek J., Wnuczko K., Rusak M., Szczepański M. Expression of MUC1 mucin in human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). Folia Histochem. Cytobiol. 2010; 48(3): 417-424.
 15. Feltes T.F., Sondheimer H.M., Tulloh R.M.R., Harris B.S., Jensen K.M., Losonsky G.A., Griffin P., [et al], Szczepański. A randomized controlled trial of motavizumab Versus palivizumab for the prophylaxis of serious respiratory syncytial virus disease in children with hemodynamically significant congenital heart disease. Pediatr. Research. 2011, 70(2): 186-191.
 16. Kamianowska M., Szczepański M., Bebko B. Dobre praktyki w zakresie karmienia wcześniaków mlekiem matki w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UM w Białymstoku. Standardy Med. 2011,8(1): 16-22.
 17. Kamianowska M., Szczepański M., Skrzydlewska E. Effects erythropoietin on ICAM-1 (CD54) and PECAM-1 (CD31) expression on human umbilical vein endothelial cells subjected to oxidative stress induced by TNF-α. Cell Biochem Funct. 2011, 29(6): 437-441.
 18. Szczepański M., Kamianowska M., Kamianowski G. Effects of fluorides on apoptosis and activation of human umbilical vein endothelial cells. Oral Dis. 2011, 1-5.
 19. Borysewicz-Sańczyk H., Szczepański M. Mechanizmy ochronnego działania erytropoetyny w komórkach. Pol Merkuriusz Lek. 2011, 30(17): 56-6.
 20. Karwowski W., Naumnik B., Szczepański M., Myśliwiec M. The mechanism of vascular calcification - a systematic review. Med. Sci. Monitor. 2012; 18(1): RA1-RA11.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku