Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

 


Kierownik Kliniki:


prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

e-mail: slawek_dobrzycki@yahoo.com
Z-ca Kierownika Kliniki: prof. dr hab. n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska

Z-ca Kierownika Kliniki ds. hemodynamiki: dr n. med. Paweł Kralisz

Adres:15-276 Białystok
ul. M.Skłodowskiej-Curie 24a 
Sekretariat

mgr inż. Agata Wasilewska

mgr Małgorzata Kuropatwa

mgr Edyta Tarasiewicz

Telefony: (85) 831 8496,

Faks: (85) 831 8828;

e-mail: kki@umb.edu.pl

Gabinet lekarski: (85) 831 8534, (85) 831 80 323 (85) 831 80 099

Dyżurka pielęgniarska: (85) 831 8538

  

 • dr hab. n. med. Marcin Kożuch
 • dr n. med. Artur Dubicki
 • dr n. med. Marcin Kożuch 
 • dr n. med. Łukasz Stachurski
 • dr n. med. Urszula Matys 
 • dr n. med. Przemysław Prokopczuk
 • dr n. med. Magdalena Róg-Makal
 • dr n. med. Ewa Sitniewska
 • dr n. med. Łukasz Stachurski
 • dr n. med. Małgorzata Zalewska-Adamiec 
 • lek. med. Kamil Gugała
 • lek. med. Kinga Kempisty
 • lek. med. Karol Kochański 
 • lek. med. Łukasz Kuźma
 • dr n. med. Dominika Musiałowska
 • lek. med. Grzegorz Mężyński 
 • dr n. med. Konrad Nowak
 • lek. med. Maciej Południewski
 • lek. med. Dawid Wróblewski
 • lek. med. Szymon Pogorzelski
 • lek. med. Bartosz Sosnowski
 • lek. med. Dawid Wróblewski
 • lek. med. Konrad Dobrzycki
 • lek. Marcin Zaniewski

Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK: 
 • mgr pedagogiki Teresa Skiepko - pielęgniarka oddziałowa, specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • mgr pielęgniarstwa Barbara Bura - zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • Bożena Ancypo - specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • mgr pielęgniarstwa Marzena Awruk - specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • mgr pedagogiki Dorota Bortniczuk - specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • mgr pedagogiki Ewa Bykowska - specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • mgr pielęgniarstwa Katarzyna Janowicz
 • mgr Urszula Dylewska
 • mgr pielęgniarstwa Bożena Gabor
 • mgr pielęgniarstwa Paulina Gil
 • mgr pielęgniarstwa Anna Gołębiewska
 • lic. pielęgniarstwa Gabriela Kozioł
 • mgr pielęgniarstwa Monika Karpiuk
 • mgr pielgniarstwa Justzna Konik
 • mgr pielęgniarstwa Ewa Kozłowska
 • mgr pielęgniarstwa Anna Królikowska - specjalizacja anestezjologia i intensywna opieka
 • mgr pielęgniarstwa Aneta Łapińska - specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • mgr pielęgniarstwa Agnieszka Ponurkiewicz - specjalizacja anestezjologiczna i intensywna opieka
 • mgr pedagogiki Izabela Próchniak
 • Krystyna Rość
 • lic. pielęgniarstwa Agnieszka Rutkowska
 • lic. pielęgniarstwa Joanna Sanik
 • lic. Anna Tarasiuk
 • mgr pielęgniarstwa Małgorzata Tołoczko
 • lic. pielęgniarstwa Iwona Madej
 • Bożena Sutuła
 • lic. rat. medycznego Sylwia Lewandowska 
Pracownia Hemodynamiki:
Irena
Turek - pielęgniarka koordynująca, specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • mgr pielęgniarstwa Agata Brzostowska specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • Krystyna Duszczenko, specjalzacja pelegniarstwo zachowawcze
 • mgr pielęgniarstwa Magdalena Gawełko specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • mgr. pielęgniarstwa Katarzyna Jurgielaniec
 • lic. pielęgniarstwa Anna Lenczewska, specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze
 • lic. pielęgniarstwa Ewa Lewonowska
 • mgr. pielęgniarstwa Agnieszka Oniszczuk
 • mgr pielęgniarstwa Katarzyna Turosińska, specjalizacja pielęgniarstwo ratunkow

mgr Maria Jamiołkowska - koordynator zespołu
st. tech. Elżbieta Chwiećko
st. tech. Krzysztof Gawełko
st. tech. Robert Łupiński
st. tech. Witold Talibski
st. tech. Marek Zaniewski
st. tech. Łukasz Urban


Działalność kliniczna

Klinika Kardiologii Inwazyjnej jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem referencyjnym

świadczącym usługi z zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Głównym kierunkiem działalności klinicznej jest choroba wieńcowa. Klinika jest ośrodkiem posiadających jedno z największych doświadczeń w zakresie rotablacji w Polsce. Poza inwazyjną diagnostyką (koronarografia, IVUS, FFR) i interwencyjnym leczeniem pacjentów z chorobą wieńcową działalność kliniczna skupia się wokół leczenia miażdżycy obwodowej (miażdżyca tętnicy szyjnych, podobojczykowych, nerkowych) oraz chorób strukturalnych serca (przezskórne leczenia wad wrodzonych i nabytych serca).

 

 

Działalność dydaktyczna i naukowa

Klinika szkoli z zakresu rotablacji kardiologów interwencyjnych z Polski i zagranicy. W Klinice prowadzona jest działalność dydaktyczna ze studentami UMB wydziału lekarskiego, elektroradiologii, ratownictwa medycznego oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii i chorób wewnętrznych. Przy Klinice od wielu lat funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe oraz prowadzone są studia doktoranckie. Działalność naukowa Kliniki skupia się wokół oceny skuteczności i bezpieczeństwa metod interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej, prowadzone są badania dotyczące zaburzeń reperfuzji mięśnia sercowego w zawale serca oraz zagadnień dotyczących nefrokardiologii.

 

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku