Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Kardiochirurgii 


Kierownik Kliniki:


prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle - kardiochirurg


Z- ca Kierownika Kliniki: lek. med. Krzysztof Matlak- kardiochirurg


Adres:
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

e-mail: kardiochirurgia@wp.pl

kardiochirurgia@umb.edu.pl


Sekretariat: Jolanta Grygoruk

Telefony:

Sekretariat:  tel.  (85) 831 8464,
Faks: (85) 831 8630

Pokój asystentów: (85) 831 8322

Oddział: (85) 831 8241

OIT C: (85) 831 8344


Lekarze Kliniki Kardiochirurgii i Oddziału Intensywnej Terapii C


prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle - kardiochirurg

dr n. med. Krzysztof Matlak             - kardiochirurg

dr n. med. Jan Borzymowski            - kardiochirurg

lek. med. Marek Frank                    - kardiochirurg

lek. med.  Anna Lejko                     -  kardiochirurg

lek. med.  Robert Trzciński              -  kardiochirurg

dr n. med.  Adrian Stankiewicz         -  w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii

lek. med. Maciej Mitrosz                   -  w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii

lek. med. Arkadiusz Niedźwiecki       -  w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii                


dr n. med. Janina Lewkowicz            -  specjalizacja - choroby wewnętrzne                      


dr n. med. Grzegorz Juszczyk           -  anestezjolog

dr n. med. Piotr Jakubów                  -  anestezjolog

dr n. med. Mirosław Dubowski           -  anestezjolog

lek. med. Mariusz Cydzik                   -  anestezjolog

lek. med. Przemysław Jasiewicz        -  anestezjolog

lek. med. Adam Sewastianowicz        - anestezjologmgr Maciej Dąbrowski - Starszy Technik Fizjoterapii
mgr Barbara Milewska - Rejestratorka Medyczna
mgr Elżbieta Jurczuk - Statystyk Medyczny

                                    

Pielęgniarki - Klinika Kardiochirurgii:

mgr Elżbieta Tomaszewska - pielęgniarka oddziałowa, specjalizacja chirurgiczna;

mgr Elżbieta Popławska - zastępca pielęgniarki oddziałowej;

Beata Borkułak;

mgr Mirosława Ciereszko – specjalizacja chirurgiczna;

Aniela Czaban;

Milena Kinga Dudzińska;

Małgorzata Drozdowska – specjalizacja chirurgiczna;

mgr Katarzyna Komarnicka;

mgr Monika Korzeniecka, specjalizacja chirurgiczna

licencjat pielęgniarstwa Krystyna Koptewicz;

mgr Justyna Kossakowska;

licencjat pielęgniarstwa Justyna Kruszewska – specjalizacja chirurgiczna;

licencjat pielęgniarstwa Halina Kozłowska – specjalizacja zachowawcza;

licencjat pielęgniarstwa Iwona Łebkowska, specjalizacja chirurgiczna;

Dorota Muśko – specjalizacja chirurgiczna;

mgr Jolanta Jaroszewicz;

Marta Jastrzębska;

mgr Anna Sac;

licencjat pielęgniarstwa Anna Stypułkowska – specjalizacja chirurgiczna;

licencjat pielęgniarstwa Anna Tarasiuk -  specjalizacja chirurgiczna;

Pielęgniarki - Oddział Intensywnej Terapii C:

mgr Beata Zielińska - pielęgniarka oddziałowa, specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

Ewa Bagińska - zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

mgr Anna Białous;

mgr Eugenia Polech;

mgr Marzena Pacewicz;

Krystyna Wiszniewska;

Barbara Ausztol;

Andrzej Kulaszewicz;

Joanna Chmur;

mgr Agnieszka Chmielewska;

mgr Paulina Cichocka;

Emilia Bielicka;

Agnieszka Aleszczyk;

mgr Magda Czokajło;

Joanna Wojciulik;

Magdalena Kotowska;

Tomasz Laszkiewicz;

Szymon Komar

mgr Wioleta Marzena Kulikowska;

mgr Ewa Gawkowska


Blok operacyjny - pielęgniarki anestezjologiczne:

mgr Ewa Bagrowska - specjalizacja anestezjologia i intensywa terapia

mgr Katarzyna Baranowska – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

Joanna Konończuk – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

mgr Anna Mioduszewska

Małgorzata Motowicka – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

mgr Monika Ostrowska – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

Małgorzata Waszczeniuk

Blok operacyjny - pielęgniarki operacyjne:

mgr Paulina Falkowska - pielęgniarka oddziałowa ds. pielęgniarstwa operacyjnego

mgr  Agnieszka Krętowska-Sciepuk - z-ca pielęgniarki oddziałowej ds. pielęgniarstwa operacyjnego

mgr Teresa Radziwońska

mgr Paula Milewska

mgr Bożena Rodzianko

mgr Katarzyna Janowska-Sidun

Małgorzata Turska

Jolanta Izabela Okrągła

Blok operacyjny – perfuzjonistki :

mgr Kataryzna Czudzinowicz – kierownik zespołu perfuzjonistów

mgr inż. Iwona Dmitruk

mgr Marta Modzelewska

Agata Murawska

Monika Puchalska – Wisko

Małgorzata Sawicka

Eliza Simonik

Sterylizacja:

Fiodorow Krystyna

Franciszkowicz IwonaDziałalność kliniczna

Klinika, jako jedyna w makroregionie, wykonuje operacje:

pomostowania naczyń wieńcowych (by-passy) w tym zabiegi z minidostępu (MIDCAB);

chirurgiczne leczenie wad wrodzonych i nabytych serca (głównie wad zastawkowych, wszczepienie sztucznych protez zastawek, wszczepienie biologicznych protez zastawek, a szczególnie bezstentowych zastawek aortalnych

plastyka zastawki mitralnej i aortalnej z minitorakotomii

klinika jako jedna z nielicznych w Polsce specjalizuje się w leczeniu powikłań zawału serca ze szczególnym uwzględnieniem chirurgicznej rekonstrukcji lewej komory

operacje tętniaków aorty wstępującej i łuku

operacje przezcewnikowego wszczepiania zastawki aortalnej TAVI z dostępu przez tętnicę udową lub  koniuszek serca

ablacja migotania przedsionków

w klinice wykonuje się pełną diagnostykę echokardiograficzną wad serca we własnej pracowni.Działalność dydaktyczna


kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego , oraz  studentów  Wydziału Lekarskiego – grupa anglojęzyczna UMB.

kursy podyplomowe doskonalące do specjalizacji dla kardiologów, kardiochirurgów oraz anestezjologów.Tematyka naukowo-badawcza

Ocena bezpośrednia i odległa wyników chirurgicznego leczenia ostrych i przewlekłych powikłań zawału serca: pęknięcie serca, pęknięcie przegrody międzykomorowej, ostra niedomykalność mitralna, pozawałowy tętniak lewej komory.

Ocena nowych parametrów układu hemostazy w grupie pacjentów ze stabilną dławicą piersiową przed i po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych.

Przebudowa mięśnia przedsionków serca u chorych z migotaniem przedsionków

Zastosowanie echokardiografii kontrastowej dla poprawy jakości obrazowania u chorych w pierwszych dobach po operacjach kardiochirurgicznych leczonych w Oddziale Pooperacyjnym.

Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej - polski rejestr niedokrwiennej niedomykalności mitralnej - PIMAR.

Ocena patomechanizmu odpowiedzialnego za trombocytopenię po przezcewnikowej implantacji zastawek aortalnych(TAVI).
Najważniejsze publikacje:

 • Sobkowicz B., Hirnle T., Dobrzycki S., Frank M., Sawicki : Intraoperative echocardiographic assessment of the severe isolated ostial stenosis of left main coronary artery before and after surgical patch angioplasty. Europen Jurnal of Echocardiography 2005; vol 6: 280.
 • Hirnle T., Sobkowicz B., Hirnle G.: Chirurgiczna rekonstrukcja pozawałowo uszkodzonej lewej komory serca. Polski Merkuriusz Lekarski , 2005,19:199-202.
 • Lisowski P., Hirnle T., Adamczuk A., Lisowska A., Sobkowicz B., Nadlewski S., Górny J.: Perforacja tętniaka zatoki Valsalvy powikłana infekcyjnym zapaleniem wsierdzia – trudności diagnostyczne. Kardiologia Polska 2006; 64: 77 - 9.
 • Hirnle T., Stachurski A., Gozdzik W., Pelczar M., Wachnik J., Hirnle G., Milczarska J., Kustrzycki W.: Effect of aprotynin on selected parameters of coagulation and drainage blood loss after  cardiac operations in patients without coagulation  disorders. Polski Merkuriusz Lekarski 2006; 20: 543 – 6.
 • Hirnle T., Kordecki K., Poniatowski B., Koronkiewicz A., Juszczyk G., Oleksza P., Trzciński R., Adamczuk A., Panek B.: Leczenie hybrydowe pęknięcia luku aorty ekstraa natomicznym przeszczepieniem tętnic dogłowowych bez krążenia pozaustrojowego, z równoczesnym wszczepieniem stentgraftu łuku. Kardiologia Polska 2007; 65: 1354-57.
 • Dmitruk Sobiecka I., Hirnle T., Adamczuk A., Matlak K.: Metody prowadzenia krążenia pozaustrojowego w operacjach tętniaków aorty – doświadczenia własne. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 3: 308-31.
 • Koronkiewicz A., Hirnle T., Sobkowicz B., Poniatowski B., Trzciński R., Juszczyk G.,  Fiedorczuk K., Czaban S., Badoński M.: Ostra zakrzepica na sztucznej zastawce mitralnej u kobiety z chorobą nowotworową. Trudności leczenia przeciwzakrzepowego. Kardiologia Polska 2008; 66, 9: 977-80.
 • Hirnle T., Jakim P., Sobkowicz B., Galar B., Gugała K., Charkiewicz M.: Złożona wada wrodzona serca powikłana zapaleniem wsierdzia u dorosłego. Trudności diagnostyczne. Kardiologia Polska 2008;  66: 426-29.
 • Trzciński R., Hirnle T., Sobkowicz B., Lewczuk A., Adamczuk A., Dmitruk I., Juszczyk G., Cydzik M., Jakubów P., Frank M., Janiszewski W.: Chirurgiczna plastyka ujść tętnic wieńcowych – doświadczenia własne. Kardiochirurgia  i Torakochirurgia Polska 2009; 6(2): 119-23.
 • Hirnle T., Sobkowicz B., Juszczyk G., Janiszewski W., Jakubów P., Trzciński R., Hirnle G., Dmitruk I., Lewczuk A., Fiedorczuk K.: Wszczepienie protezy zaopatrzonej w zastawkę pomiędzy koniuszkiem lewej komory a aortą zstępującą jako alternatywna metoda operacji zwężenia zastawki aortalnej – opis przypadku. Kardiologia Polska 2009; 67, 7: 765-68.
 • Baranowski M., Blachnio-Zabielska A., Hirnle T., Harasiuk D., Matlak K., Knapp M., Zabielski P., Górski J.: Myocardium of type 2 diabetic and obese patients is characterized by alterations in sphingolipid metabolic enzymes but not by accumulation of ceramide. Journal of Lipid Research 2010;  51: 74-80.
 • Ptaszyńsk-Kopczyńska K., Sobolewska D., Korzuch M., Dobrzycki S., Sobkowicz   B., Hirnle T., Musiał Włodzimierz., Kamiński K.: Pęknięcie serca u pacjentów ze świeżym zawałem mięśniz sercowego z uniesieniem odcinka ST. Znaczenie leczenia kardiochirurgicznego. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2011; 8: 262-267.
 • Ptaszyńsk-Kopczyńska K., Sobolewska D., Korzuch M., Dobrzycki S., Sobkowicz B., Hirnle T., Musiał Włodzimierz., Kamiński K.: Efficacy  of invasive treatment  and the  occurrence of cardiac rupture in acute ST-elevation  myocardial infarction . Kardiologia Polska 2011; 69,8: 795-800.
 • Tomaszuk-Kazberuk A., Lewczuk A., Sobkowicz B., Gościcka K., Korzuch M., Dobrzycki S., Hirnle T., Musiał W. Is kontrast echocardiography safe and useful for the assessment of left ventricular function in the perioperative period after cardiac burgery? A pilot study. Kardiologia Polska 2011;69,7:680-686.
 • Tomaszuk-Kazberuk A., Sobkowicz B., Małyszko J., Małyszko J., Hirnle T.,    Dobrzycki S., Myśliwiec M., Musiał W.: Real-time myocardial contrast echocardiography as a useful tool to select candidates for coronary revascularization among patients with end-stage renal disease - a 3-year follow-up - study. Advances in Medical Sciences 2011; 56, 2:  207-214.
 • Hirnle T.: Can BNP may affect eligibility for coronary artery bypas grafting? Kardiol Pol. 2011;69(11):1128. Polish. No abstract available.
 • Baranowska K., Juszczyk G., Dmitruk  I., Knapp M., Tycińska A., Jakubów P., Adamczuk A., Stankiewicz  A., Hirnle T.: Risk factors of neurological complications in cardiac surgery. Kardiol Pol. 2012;70(8):811-8.
 • Błachnio-Zabielska AU., Baranowski M., Hirnle T., Zabielski P., Lewczuk A., Dmitruk I., Górski J.: Increased bioactive lipids content in human subcutaneous and epicardial fat tissue correlates with insulin resistance.  Lipids 2012 Oct 10. 2012 Dec;47(12):1131-41.
 • Niedźwiedzki A., Stankiewicz A., Kowalewski R., Woźniak A., Dmitruk I., Matlak K., Sochoń K., Dubowski M., Gacko M., Hirnle T.: Hybrydowe leczenie rozwarstwienia aorty typu A wg Stanford z wykorzystaniem systemu  EVITA OPEN PLUS – opis przypadku. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2012; 9: 471-473.
 • Hirnle T., Juszczyk G., Tycińska A., Stankiewicz A., Żak G., Lewczuk A., Hirnle G.,  Dmitruk I., Baranowska K., Piszcz J.: Thrombocytopenia and perioperative complications after stentless Freedom Solo valve implantation. Kardiologia Polska 2013; 71, 4: 334-340.
 • Sochon K., Sobkowicz B., Lewczuk A., Tycinska A., Juszczyk G., Sawicki R., Matlak K., Hirnle T.: Effect of on-pump versus off-pump coronary bypass surgery on cardiac function assessed by intraoperative transesophageal echocardiography. Advances in Medical Sciences 2013; 58, 1:
 • Hirnle T., Dobrzycki S., Frank M., Sobkowicz B., Mitrosz M.: Transcatheter valve- in-valve implantation in mitral valve bioprosthesis. Kardiol Pol. 2013;71(6):661.
 • Zalewska-Adamiec M.,  Bachórzewska-Gajewska H.,  Kralisz P.,  Nowak K., Hirnle T. Dobrzycki S.: Prognosis in patients with left main coronary artery disease managed surgically, percutaneously or medically: a long-term follow-up. Kardiologia Polska 2013; 71, 8, s. 787-795.

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku