Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Hematologii z Pododziałem Chorób Naczyń
Kierownik Kliniki:


prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko

e-mail: kloczko@umwb.edu.pl


 

Z-ca Kierownika Kliniki: dr hab. n. med. Jarosław Piszcz

e-mail: jarotrot@umwb.edu.pl


Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok


Sekretariat:
Beata Gulińska

Kierownik: (85) 831 8603

Sekretariat: (85) 831 8230

Faks: (85) 831 8484
e-mail: hem@umwb.edu.pl

Statystyk medyczny:  Bożena Pukszta

Dr hab. Dorota Lemacewicz

Dr med. Ewa Wasilewska

Dr med. Izabela Łapuć

Dr med. Ewa Łuksza

Dr med. Jolanta Oleksiuk

Dr med. Marzenna Klimiuk

Dr med. Jolanta Sawicka-Powierza

Dr med. Małgorzata Pawłowska

Dr med. Łukasz Bołkun

Lek. med. Beata Oleksicka

Lek. med. Marek Milewski

Rezydenci

Lek. med. Natalia Leończuk

Lek. med. Katarzyna Godlewska

Lek. med. Klaudia Grądzka

Lek. med. Małgorzata Bernatowicz

Dr med. Paweł Bernatowicz

Lek. med. Tomasz Wasiluk

Lek. med. Marcin Olszewski

 

Psycholog: mgr Monika Dzienis

  • mgr Agnieszka Kostur
  • mgr Agnieszka Kulczyńska
  • mgr Wioletta Romaniuk
  • mgr Anna Szumowska

 mgr Wioletta Romaniuk

Dr n. med. Agnieszka Ołdziej

Zespół pielęgniarski:

Mgr Bożena Wądołowska – plg. oddziałowa

Mgr Teresa Dziemiańczuk – z-ca plg. oddziałowej

Mgr Elżbieta Cerkiewnik

Ewa Duliniec

Elżbieta Filianowicz

Bożena Golonko

Mgr Maria Gołębiewska

Barbara Hryń

Ewa Huniewicz

Edyta Natalia Jedlińska

Justyna Kowalko

Agata Kozłowska

Elżbieta Kraśnicka

Tamara Leończuk

Hanna Rembiszewska

Irena Rytel

Grażyna Stalończyk

Mgr Anna Sulima-Dolina

Marta Tryznowska

Jolanta Tynkiewicz

 


Działalność kliniczna


Klinika hematologii jest jedynym oddziałem w województwie podlaskim zajmującym się diagnostyką i leczeniem chorób układu krwiotwórczego.


Klinika posiada również akredytację w dziedzinie angiologii i zajmuje się leczeniem chorób obwodowych naczyń krwionośnych, w tym głównie zakrzepicy żył głębokich.Działalność naukowa


Układ krzepnięcia i fibrynolizy u chorych z zakrzepicą żylną i tętniczą

stężenia cytokin i cząsteczek adhezyjnych w białaczkach


badania immunohistochemiczne w chorobach nowotworowych
Działalność dydaktycznaKształcenie studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Wydziału Nauk o Zdrowiu.


Szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie hematologii, angiologii i chorób wewnętrznych.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku