Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz

gabinet tel. (085) 831 86 86


Z-ca kierownika kliniki: dr hab. m. med. Mariusz Kuźmicki


Adres:
ul. Skłodowskiej-Curie 24 A
15-276 Białystok

Sekretariat: Grażyna Kochańska 

telefon (85) 831 83 47
faks (85) 831 86 82

 


 

prof. dr hab. Jacek Szamatowicz  - specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista endokrynologii, specjalista ginekologii onkologicznej; specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

dr hab. Mariusz Kuźmicki – z-ca Kierownika  - specjalista położnictwa i ginekologii;

prof. dr hab. Maciej Jóźwik  - specjalista położnictwa i ginekologii;

dr hab. Paweł Knapp  -  specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej;

dr med. Andrzej Mazurek  - specjalista położnictwa i ginekologii,

dr med. Michał Zdrodowski - specjalista położnictwa i ginekologii,

dr med. Maria Gacuta-Janucik - specjalista położnictwa i ginekologii,

dr med. Barbara Kluz-Kowal - specjalista położnictwa i ginekologii,

dr Małgorzata Oniszczuk - specjalista położnictwa i ginekologii,

dr Ewa Klonowska-Dziatkiewicz  - specjalista położnictwa i ginekologii,

prof. dr hab. Piotr Knapp  -  specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej.

Rezydenci

dr Przemysław Rećko - rezydent/doktorant

dr Anna Krysińska - rezydent/doktorant

dr Angelika Sobota - rezydent/doktorant

dr  Marta Niewińska - rezydent

 
   

mgr Ewa Błońska

mgr Anna Gawryluk

dr med. Małgorzata Barwijuk- Machała

Anna Pawluczuk

 
   

mgr  Halina Landsberg – położna oddziałowa

mgr Kamila Fiedziukiewicz – z-ca położnej oddziałowej

Monika Baltaziuk

Krystyna Bojaryn

mgr Joanna Borowska 

mgr Marta Chomontowska-Dziuba

Agnieszka Dzikiewicz

Maria Filipczuk

Dorota Kloskowska

Alina Kondratowicz

Bożena Krucińska

Małgorzata Sienkiewicz

Izabela Wiśniewska

dr Agnieszka Wojno

Małgorzata Wojszko

Wanda Wojtulewicz

Maja Zakrzewska

Agnieszka Zawadzka

 
   


Profil działalności klinicznej

 

Klinika ginekologii i ginekologii onkologicznej  jest doskonale wyposażonym oddziałem wykonującym pełny zakres zabiegów operacyjnych. Składa się z łącznie z 32 łóżek. Z tego cztery łóżka umiejscowione są w pododdziale chemioterapii, również cztery przeznaczone do szybkiej jednodniowej diagnostyki ginekologicznej.

Zakres opieki obejmuje:

guzy jajników, w tym nowotwory złośliwe;

diagnostykę i leczenie chorób szyjki i trzonu macicy;

operacje korekcyjne zaburzeń statyki narządu rodnego;

diagnostykę i leczenie nietrzymania moczu (klinika dysponuje pracownią do badań urodynamicznych)

Oddział dysponuje własnym niezależnym blokiem operacyjnym składającym się z trzech w pełni wyposażonych sal operacyjnych oraz pododdziałem intensywnej opieki pooperacyjnej.

Specjalnością oddziału jest wykonywanie zabiegów drogą laparoskopii. Wykonywany jest pełen zakres zabiegów laparoskopowych, w tym nadpochwowe i całkowite wycięcie narządu rodnego. Zabiegi te charakteryzują się krótszym pobytem w szpitalu i szybszą rekonwalescencją.

 

W trakcie diagnostyki i leczenia nowotworów kierujemy się zasadami zachowania płodności u młodych kobiet, które planują posiadanie potomstwa. Posiadamy doskonałą w pełni  wykształconą kadrę lekarzy gwarantującą najwyższej klasy kompleksową opiekę medyczną w każdej dziedzinie opieki  ginekologicznej.

Organizujemy cykliczne szkolenia dla lekarzy z dziedziny endoskopii  ginekologicznej, diagnostyki i leczenia nowotworów szyjki  macicy. W oddziale wykonywany  jest pełen zakres zabiegów histeroskopowych pozwalający sposób nieinwazyjny leczyć patologie znajdujące się w jamie macicy. Klinika jest ośrodkiem koordynującym pracę ramach populacyjnego go programu profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy.

Profesor Jacek Szamatowicz dokłada wszelkich starań aby świadczone usługi charakteryzowały się nowoczesnością, profesjonalnością i życzliwością zarówno personelu lekarskiego jak i pielęgniarskiego.

Wszystkie procedury są wykonywane bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku