Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Kierownik Kliniki:


prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

e-mail: adabrows@umwb.edu.pl; gastro@umb.edu.pl


Z-ca Kierownika Kliniki: dr n.med Jarosław Daniluk

                                                                     e-mail: gastro@umb.edu.pl


Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

15-276 Białystok

Sekretariat: Ewa Nijaka

Telefon: (85) 831 82 34

Faks: (85) 831 85 06

e-mail: gastro@umwb.edu.pl

Statystyk medyczny - mgr. Martyna Kozłowska

Telefon: (85) 831 8681

St. tech. analityki medycznej-  Elżbieta Aleksiejuk

Telefon: (85) 831 8530

Oddział Gastroenterologii:

Pielęgniarki: (85) 831 8233; 831 8226

Pielęgniarka Oddziałowa: (85) 831 7828

Asystenci: (85) 831 8420; 8229

Adiunkci: (85) 831 7827

Pracownia endoskopowa:

Rejestracja: (85) 831 8430

Pokoje lekarskie: (85) 831 8635; 8636

Zespół lekarski:

  • Rezydenci
  • lek. Marta Musińska - martamusinska@op.pl

Urszula Perkowska - pielęgniarka oddziałowa, mgr pielęgniarstwa

Małgorzata Nasuto – z-ca plg. oddziałowej, mgr pielęgniarstwa, specjalizacja z pielęgniarstwa chirurgicznego

Raisa Filipczuk

Bartłomiej Chomutowski - mgr pielęgniarstwa

Alina Dziarska

Katarzyna Gołębiewska – Czech - lic. pielęgniarstwa

Justyna Gniedziejko – mgr pielęgniarstwa

Edyta Kleszczewska – lic. pielęgniarstwa

Ewa Klimiuk - mgr pielęgniarstwa

Małgorzata Korolczuk

Jadwiga Korzeniecka – specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego

Patrycja Kowalska – licencjat pielęgniarstwa

Teresa Krysztofiak - lic. pielęgniarstwa, specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego

Magdalena Kwiecień - mgr pielęgniarstwa, specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego

Elżbieta Mankiewicz

Barbara Puczyńska

Marta Radziwoniuk - mgr pielęgniarstwa, specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego

Maria Jolanta Rapiej - lic. pielęgniarstwa, specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego

Monika Roszko

Wiesława Samojlik - lic. pielęgniarstwa, specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego

Urszula Sawośko - specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego

Maria Songin

Maria Sosnowska

Barbara Śliwa

Marta Świerpiel - lic. pielęgniarstwa

Ewa Uszyńska - lic. pielęgniarstwa

Krystyna Wiktorzuk

Dorota Wojtecka

Janina Zamarek - specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego

tech. analit. Elżbieta Aleksiejuk
tech. analit. Krystyna Kamińska
tech. analit. Mirosława Pienzin


Działalność kliniczna


Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób trzustki.

Stosowanie zaawansowanych metod diagnostyki i leczenia endoskopowego.

- 24 godzinna zewnątrzprzełykowa impedancja z  pH-metrią,
- ultrasonografia jamy brzusznej z diagnostyką Dopplerowską naczyń krwionośnych jamy brzusznej,
ultrasonografia endoskopowa (EUS) z biopsją aspiracyjną cienkoigłową,
- endosonografia transrektalna,
- przywracanie drożności przewodu pokarmowego, w przebiegu chorób nowotworowych, przy pomocy protez samorozprężalnych oraz "beamer'a argonowego",
- protezowanie dróg żółciowych,
- endoskopowe leczenie krwawień z przewodu pokarmowego,
polipektomie,
- leczenie kamicy żółciowej przewodowej (sfinkterotomia, litotrypsja, drenaż, protezowanie),
- leczenie endoskopowe chorób trzustki (sfinkterotomia trzustkowa, protezowanie).

Wykonywane procedury i leczone schorzenia


gastroskopia:

- z wykonaniem testu ureazowego, diagnostyka infekcji H. pylorii,
- z biopsją,
- z zabiegiem usunięcia zmian uwzględniającym polipektomię złożoną lub mukozektomię,
- z zabiegiem terapeutycznym, z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego,
- z zabiegiem polipektomii prostej,
- z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego,
- z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii (PEG),
- z zabiegiem założenia przełykowej lub dojelitowej protezy samorozprężalnej,


kolonoskopia

- diagnostyczna z pobraniem biopsji, uwzględnione badanie hist.-pat.,

- kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii,

- kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem usunięcia zmian uwzględniającym polipektomię złożoną lub mukozektomię,

- z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych,

- z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego,

- z zabiegiem założenia dojelitowej protezy samorozprężalnej,

ECPW (endoskopowa cholangio-pankreatografia wsteczna)

- diagnostyczna uwzględniająca biopsję wraz z badaniem hist.-pat.,

- uwzględniająca zabieg sfinkterotomii lub kontrolę instrumentalną dróg żółciowych / trzustkowych

- z zabiegiem uzyskania drenażu dróg żółciowych / trzustkowych,

- z zabiegiem usunięcia złogów lub z zabiegiem litotrypsji mechanicznej złogów w drogach żółciowych / trzustkowych,

- z zabiegiem wymiany protez w drogach żółciowych / trzustkowych, z zabiegiem usunięcia złogów z dróg żółciowych lub trzustkowych,

- z zabiegiem zakładania protezy samorozprężalnej do dróg żółciowych,

- z zabiegiem usunięcia złogów wraz z protezowaniem protezą tradycyjną dróg żółciowych / trzustkowych,

przezskórna, przezwątrobowa cholangiografia (PTC) diagnostyczno-zabiegowa lub z zabiegiem zakładania protezy samorozprężalnej przezskórnej do dróg żółciowych,

ECPW i PTC zabiegowe wykonywane u jednego pacjenta w celu uzyskania drożności dróg żółciowych,

cholangioskopia diagnostyczno-zabiegowa,

endosonografia (EUS) diagnostyczno-zabiegowa w przewodzie pokarmowym,

punkcja i / lub drenaż torbieli, ropni i jam ciała z pełną diagnostyką (endoskopowo),

punkcja diagnostyczno-terapeutyczna jam ciała z pełną diagnostyką (cytologia, mikrobiologia, analityka),

biopsja narządów z pełną diagnostyką z użyciem technik obrazowych,

zaawansowane nowotwory przewodu pokarmowego - endoskopowe lub przezskórne leczenie z zabiegami udrażniającymi i rozszerzającymi światło przewodu pokarmowego,

endoskopowe leczenie nowotworów łagodnych, wczesnych postaci nowotworów złośliwych i stanów przednowotworowych przewodu pokarmowego, nienowotworowych chorób przewodu pokarmowego,

24 godzinna zewnątrzprzełykowa impedancja z  pH-metrią,

pH-metria lub manometria przełyku lub odbytnicy i odbytu,

żywienie dojelitowe,

żywienie pozajelitowe w przypadku niewydolności jelitowej ostrej lub przewlekłej, zespołu krótkiego jelita, przedłużającej się niedrożności pooperacyjnej lub z innego powodu,

choroby czynnościowe przewodu pokarmowego - diagnostyka, leczenie,

zespoły złego wchłaniania i / lub trawienia, w tym przewlekła biegunka i zespoły niedoborowe - diagnostyka, leczenie,

nietolerancje pokarmowe, w tym celiakia (zaostrzenie, nie poddające się leczeniu ambulatoryjnemu),

nieswoiste choroby zapalenia jelit - leczenie zaostrzeń,

miąższowe i cholestatyczne choroby wątroby - leczenie zachowawcze (z diagnostyką endosonograficzną / cholangiopankreatografia z użyciem MRI / ECPW),

niewydolność wątroby (encefalopatia, nadciśnienie wrotne, wodobrzuszne), diagnostyka, leczenie,

wodobrzusze - odbarczanie, uzupełnianie niedoborów,

leczenie zachowawcze w kolce żółciowej, innych bólach brzucha,

ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

objawy choroby organicznej przewodu pokarmowego i / lub podejrzenia nowotworu (dysfagia, wymioty, chudnięcie, niedokrwistość, bóle brzucha, zaparcia, zmiana rytmu wypróżnień, krew w stolcu, żółtaczka, zmiany ogniskowe stwierdzone w badaniach obrazowych),

ocena zaawansowania nowotworów przewodu pokarmowego / układu oddechowego i przygotowanie do dalszego leczenia.

krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające postępowania operacyjnego - leczenie z zabiegami endoskopowego tamowania krwawienia,

stany ciężkie w gastroenterologii (ciężki rzut Colitis ulcerosa, ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebiegu, niepełna niedrożność, posocznica, choroba Leśniowskiego-Crohna),Działalność naukowa


Ostre zapalenie trzustki (OZT) –badania doświadczalne i kliniczne; Patogeneza ostrego zapalenia trzustki w aspekcie znaczenia stresu oksydacyjnego, roli cytokin i cząsteczek adhezyjnych, czynników krzepnięcia, roli prostacykliny, tlenku azotu, powikłań wielonarządowych, procesów naprawczych po OZT; mechanizmy immunologiczne w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki.

Przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego w komórkach pęcherzykowych trzustki; apoptoza w komórkach trzustki.

Choroba refluksowa przełyku.

Patogeneza, diagnostyka i leczenie nadciśnienia wrotnego w marskości wątroby.

Wpływ upośledzenia funkcji żucia na stan żołądka.

Rola Helicobacter pylori w chorobach żołądka.Działalność dydaktyczna


Zajęcia dydaktyczne z gastroenterologii i/lub chorób wewnętrznych dla studentów kierunków: lekarski oraz lekarski w języku angielskim, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna oraz zdrowie publiczne specjalność dietetyka.

Kursy prowadzone przez Klinikę:

- Kurs podstawowy - Impedancja wielokanałowa w diagnostyce GERD, podstawy i ćwiczenia. Prowadzony jest przez Klinikę dla lekarzy z całej Polski.

Konferencje, Zjazdy organizowane przez Klinikę Gastroenterologii w latach: 2004-2008: 2004 - I Białostockie Dni Gastroenterologii, 2006 – II Białostockie Dni Gastroenterologii, 2007 – Konferencja Naukowa pt.: „Postępy w diagnostyce i leczeniu choroby refluksowej przełyku”, 2008 – III Białostockie Dni Gastroenterologii pt.: „Ostre stany w gastroenterologii”, 2010 – IV Białostockie Dni Gastroenterologii.Godziny przyjęć Pracowni Kolonoskopii i Gastroskopii.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku