Kliniki i Oddziały USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

Klinika Dermatologii i Wenerologii

 


   Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

 mail: iflisiak@umb.edu.pl


Z- ca kierownika kliniki:  dr n. med. Małgorzata Janczyło-Jankowska

e-mail: jjmalgorzata@gmail.com


Adres:
ul. Żurawia 14

15-549 Białystok

Sekretariat: dr n. o zdr. Katarzyna Piotrowska

Telefony:

tel. (85) 74 09 570

Faks: (85) 74 09 406

e-mail dermatol@umb.edu.pl

Poradnia dermatologiczna - rejestracja - (85) 74 09 583

 


dr hab. n. med. Teresa Reduta,  e-mail: reduta@umb.edu.pl

dr hab. n. med. Agnieszka Beata Serwin, e-mail: agabser@umb.edu.pl

dr n. med. Anna Baran, e-mail: anna.baran@umb.edu.pl

dr n. med. Hanna Myśliwiec, e-mail: haniam@umb.edu.pl

dr n. med. Małgorzata Szterling-Jaworowska 

małgorzata.szterling@umb.edu.pl

lek. med. Joanna Bacharewicz-Szczerbicka, e-mail: joanna.bacharewicz@umb.edu.pl

lek. med. Paulina Kiluk: paulina.kiluk@umb.edu.pl

lek. med. Dorota Kozłowska:  dorota.kozłowska@umb.edu.pl

lek. med.Urszula Skiepko, e-mail skiepkoula@gmail.com

Rezydenci:

Lek. med. Anna Olszewska

lek. med. Angelika Bazyluk

lek. med. Adriana Grochowska

lek. med. Julita Krahel

lek. med. Magda Marek-Safiejko

lek. med. Patrycja Lemiesz


Lekarz specjalizujący się na zasadzie wolontariatu:


lek. med. Bernadetta Blecharczyk-Siergiejko


Zespół Lekarski Poradni

dr n. med. Przemysław Zaniewski – tel. (85) 74 09 592,  (85) 74 09 591

lek. med. Barbara Wierzbicka – tel. (85) 74 09 579

lek. med. Dominik Masny – tel. (85) 74 09 581


Poradnia Dermatologiczna – rejestracja – tel. (85) 74 09 583

Lekarz specjalizujący się na zasadzie wolontariatu:

lek. Bernadetta Blecharczyk-Siergiejko


Krystyna Koroniecka – pielęgniarka oddziałowa

Regina Szymkowska – z-ca pielęgniarki oddziałowej, 

Anna Fiodorow

Urszula Jankowska

Dorota Maciążek

Bożena Ostrowska

Julia Rubaszna

Jolanta Siemieniuk

Halina Sienkiewicz

Maria Sworowska

Katarzyna Wierzbicka

Bernadetta Żółkowska

tel. dyżurka pielęgniarska:  . (85) 74 09 575

Starszy technik:

Anna Szóstko – tel. (85) 74 09 498

Salowe

Alicja Dakowicz

Krystyna Dubrowska

Agnieszka Leszczyńska

Marzanna Pawelczyk

Działalność kliniczna


Diagnostyka i leczenie następujących chorób skóry i błon śluzowych:

- choroby alergiczne skóry

- choroby bakteryjne skóry

- choroby wirusowe skóry

- choroby pęcherzowe

- choroby tkanki łącznej

- łuszczyca i dermatozy łuszczycopodobne

- grzybice skóry

- dermatozy wieku dziecięcego

- choroby przenoszone drogą płciową

 


Wykonywane procedury:

badanie mikologiczne bezpośrednie i hodowlane

badanie w świetle lampy Wooda

testy naskórkowe

dermatoskopia

badanie histopatologiczne skóry

badanie wydzieliny z cewki moczowej i szyjki macicy w kierunku obecności leukocytów wielojądrzastych obojętnochłonnych, dwoinek rzeżączki, rzęsistka pochwowego.


wykrywanie przeciwciał przeciwkrętkowych metodami: VDRL, USR, FTA-ABS, FTA, TPHA

 

 

 


Działalność dydaktyczna


Zajęcia dydaktyczne z dermatologii i wenerologii dla studentów kierunków: lekarski oraz lekarski w języku angielskim, lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczneDziałalność naukowo-badawcza

 

- patogeneza i monitorowanie przebiegu łuszczycy oraz powiązania z chorobami ogólnoustrojowymi

-  patogeneza i diagnostyka alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, wyprysku rozsianego oraz polekowych odczynów skórnych

-  epidemiologiczne, kliniczne i immunologiczne aspekty choróbpęcherzowych

-  epidemiologia chorób przenoszonych drogą płciową
1. Flisiak I., Zaniewski P., Rogalska M., Myśliwiec H., Jaroszewicz J., Chodynicka B.: Effect of psoriasis activity on VEGF and its soluble receptors concentrations in serum and plaque scales. Cytokine 2010; 52, 225-229.

2. Serwin A. B., Sokołowska M., Chodynicka B.: Tumor necrosis factor-alpha-converting enzyme as a potential mediator of the influence of smoking on the response to treatment with narrowband ultraviolet B in psoriasis patients. Photoderm Photoimmunol Photomed 2010; 26, 36-40.

3. Laudańska H., Reduta T., Zalewski G., Chodynicka B.: A case of lupus vulgaris with rare localization diagnosed 30 years after onset. Adv Med Sci 2011; 56, 1,109-112.

4. Reduta T., Stasiak-Barmuta A., Laudańska H.: CD+CD25+ and CD4+CD25high regulatory T cells in disseminated and localized forms of allergic contact dermatitis: relation to specific cytokines. Folia Histochem Cytobiol 2011; 49, 2, 255-262.

5. Flisiak I., Zaniewski P., Rogalska-Taranta M., Chodynicka B.: Effect of psoriasis therapy on VEGF and its soluble receptors serum concentrations. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26, 3, 302-307.

6. Myśliwiec H., Flisiak I., Baran A., Górska M., Chodynicka B.: Evaluation of CD40, its ligand CD40L and Bcl-2 in psoriatic patients. Folia Histochem Cytobiol 2012; 50, 1, 75-79.

 


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku