Kliniki i Oddziały USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji 

 


Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z- ca Kierownika Kliniki: prof. dr hab. Joanna Zajkowska

zastępca ordynatora – dr n. med. Waldemar Krupa


Adres:
ul. Żurawia 14
Białystok

Sekretariat: mgr inż. Joanna Wójcicka

Telefony: (85) 7409514

Faks: (85) 7409 515

e-mail: neuroin@umb.edu.pl


prof. dr hab. Joanna Zajkowska (internista, specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych ,

epidemiologii i zdrowia publicznego)

dr hab. n. med. Maciej Kondrusik ( specjalista chorób wewnętrznych, zakaźnych i medycyny rodzinnej)

dr n. med. Piotr Czupryna (specjalista chorób wewnętrznych)

dr n. med. Sambor Grygorczuk ((specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych)

dr n. med. Waldemar Krupa (specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych)

dr n. med. Anna Moniuszko – Malinowska (specjalista chorób wewnętrznych)

dr n. med. Agnieszka Muszyńska-Mazur

dr n. med. Jolanta Ostrowska (specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych, specjalista medycyny rodzinnej;)

dr n. med. Agnieszka Zdrodowska (specjalista chorób wewnętrznych)

lek. med. Katarzyna Guziejko – rezydent w dziedzinie chorób zakaźnych

lek . med. Agnieszka Siemieniako – rezydent w dziedzinie chorób zakaźnych

Przykliniczne Laboratorium  Immunoserologiczne i Biologii Molekularnej:


dr n. med. Renata Świerzbińska starszy specjalista naukowo techniczny

mgr Justyna Dunaj - Studium Doktoranckie


mgr Irena Stepaniuk – oddziałowa (specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze)

Anna Andrejczuk (kurs specjalizacyjny – szczepienia ochronne)

Aneta Halicka ((kurs specjalizacyjny – szczepienia ochronne)

Anna Kaczan (kurs specjalizacyjny – szczepienia ochronne)

mgr Sylwia Lenkiewicz

Krystyna Matejczyk (kurs specjalizacyjny – szczepienia ochronne)

Anna Paul

Barbara Suchodoła (kurs specjalizacyjny – szczepienia ochronne)

Danuta Troc (kurs specjalizacyjny – szczepienia ochronne)

Elżbieta Waluk (specjalizacja pielęgniarstwo epidemiologiczne, kurs specjalizacyjny – szczepienia ochronne)

Joanna Wojciechowska (kurs specjalizacyjny – szczepienia ochronne)

mgr Dorota Zabrocka

Dorota Fiedorowicz

Dorota Pietrzak

Ewa RybnikDziałalność kliniczna

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji jest ośrodkiem wiodącym  w Polsce  wyspecjalizowanym w diagnostyce i leczeniu boreliozy z Lyme i kleszczowego zapalenia mózgu oraz oceny syntezy wewnątrzoponowej w płynie mózgowo-rdzeniowym.  Jako jedyna w Polsce prowadzi rutynową dwustopniową diagnostykę boreliozy z Lyme. Ponadto diagnostykę i leczenie innych chorób odlkeszczowych: anaplazmozy i babeszjozy., a także zakażeń o etiologii wirusowej, bakteryjnej i pasożytniczej.  Od 1995 roku pracownicy Kliniki prowadzą systematyczne badania nad rożnymi aspektami epidemiologii i patogenezy chorób przenoszonych przez kleszcze: kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy z Lyme metodami: immunoenzymatyczną, aglutynacyjną,  hodowli komórkowych, immunocytochemii, nefelometryczną.

Kliniczne Laboratorium Immunoserologiczne posiada certyfikat jakości badań w kierunku boreliozy wydany przez Międzynarodowe Laboratorium Kontroli jakości badań INSTAND e.V. w Dusseldorf.

Klinika co roku organizuje kursy dla lekarzy nt: „Neuroinfekcje, bioterroryzm i nowe choroby zakaźne” w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Od 1994 co trzy lata organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową nt: Neuroinfekcji. Ostatnia miała miejsce w 2011 r., uczestniczyło w niej wielu zagranicznych gości.

Wspólnie z panem prof. dr hab. Robertem  Flisiakiem w 2008 roku zostały opracowane i opublikowane polskie standardy rozpoznawania i leczenia  boreliozy z Lyme (zaakceptowane przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy  Zakaźnych).     
Tematyka naukowo-badawcza:

Epidemiologia chorób odkleszczowych (kleszczowego zapalenia mózgu, boreliozy z Lyme, erlichiozy, babeszjozy i tularemii).

Znaczenie mechanizmów immunoregulacyjnych w boreliozie z Lyme.

Rola cytokin pro- i przeciwzapalnych w boreliozie z Lyme i kleszczowym zapaleniu mózgu.

Badanie odczynów oksydoredukcyjnych w chorobie z Lyme.

Badania nad patomechanizmem procesu zapalenego w OUN w przebiegu zapaleń opon mózgowo-rdzenowch o różnej etiologii w tym w kleszczowym zapaleniu mózgu i neuroboreliozie. 

Diagnostyka chorób przenoszonych przez kleszcze: choroby z Lyme, ludzkiej anaplazmozy, babeszjozy metodami : ELISA, Western blot, PCR.


  1. Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Aneta Iżycka. „The usefulness of „in vivo” antigens in the diagnosis of human Lyme             borreliosis”, Int. J. Med. Microbiol. 2008; 1-4.
  2. Joanna M. Zajkowska, Sławomir A. Pancewicz. „Transmisja patogenów odkleszczowych (kzm i boreliozy) – znaczenie epidemiologiczne i kliniczne”, Stawonogi – Oddziaływanie na żywiciela, Lublin 2008; 183 – 189.
  3.  Robert Flisiak, Sławomir Pancewicz. „Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.”, Przegl Epidemiol 2008; 62: 193-199.
  4.  Sławomir Pancewicz, Janusz Popko, Ryszard Rutkowski, Małgorzata Knaś, Sambor Grygorczuk, Tomasz Guszczyn, Marta Buczko, Sławomir Szajda, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Stanisław Sierakowski, Krzysztof Zwierz. „Activity of lysosomal exoglycosidases In serum and synovial fluid In patients with  chronic Lyme and rheumatoid arthritis”, Scandinavian Journal of Infectious Diseasses, 2009; 41: 584-589.
  5.  Joanna Zajkowska, Anna M Moniuszko, Piotr Czupryna, Sławomir A Pancewicz, Sambor  Grygorczuk, Maciej Kondrusik. „STARI – Nowa Krętkowica odkleszczowa” Przegl Epidemiol., 2009; 63: 19-22.
  6. Anna Moniuszko, Piotr Czupryna, Joanna Zajkowska, Sławomir A. Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Maciej Kondrusik. „Zespół post Lyme jako problem kliniczny”, Pol. Merk. Lek., 2009, 26, 153, 227-230.
  7. Anna Moniuszko, Sławomir A Pancewicz, Piotr Czupryna, Maciej Kondrusik,  Sambor  Grygorczuk, Jolanta Ostrowska, Joanna Zajkowska. „Postać węzłowa tularemii po pokłuciu przez stawonogi – opis przypadków”, Przegląd Epidemiol., 2010; 64: 73-75.
  8.  Zajkowska J. Neuroborelioza—postępowanie diagnostyczno-lecznicze w świetle aktualnego stanu wiedzy”, Polski Przegląd Neurologiczny, 2010, tom 6, supl. A 9.
  9. P. Czupryna, A. Moniuszko, S. Pancewicz,  S. Grygorczuk, M. Kondrusik and J. Zajkowska. „Tick-borne encephalitis in Poland in years 1993-2008 – epidemiology and clinical presentation. A retrospective study of 687 patients”, European Journal of Neurology 2010 EFNS, 1-7.

10.  Sławomir  Pancewicz, Anna Moniuszko, Elżbieta Bieniarz, Katarzyna Puciło, Sambor              Grygorczuk, Joanna Zajkowska,  Piotr Czupryna,  Maciej                 Kondrusik & Renata       Świerzbińska – Pijanowska.  “Anti – Babesia microti antibodies in foresters highly         exposed to tick bites in Poland”, Scand. Journal of Infect. Diseases 2010, 1-5.

11.  Sławomir  A. Pancewicz, Joanna M. Zajkowska, Maciej Kondrusik, Anna Moniuszko, Sambor Grygorczuk. “Znaczenie epidemiologiczne i kliniczne chorób przenoszonych przez kleszcze”, Monografia pod redakcją prof. dr hab. Jana F. Żmudzińskiego – s. 107-125.

12.  Sławomir Pancewicz, Justyna Dunaj, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Anna Moniuszko, Piotr Czupryna, Renata Świerzbińska. Występowanie koinfekcji wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, B. burgdorferi, A. phagocytophilum i Babesia sp. u chorych leczonych z powodu zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych po ekspozycji na pokłucie przez kleszcze – doniesienie wstępne”, Stawonogi Pasożyty człowieka i zwierząt – publikacja pod redakcją Sebastiana Buczka – Lublin 2011,  s. 115-123.

13.  Joanna Zajkowska, Piotr Czupryna, Slawomir A Pancewicz, Maciej Kondrusik, Anna Moniuszko. „Acrodermatitis chronica atrophicans”, Lancet Infect Dis 2011; 11, 800.

14.  Anna Moniuszko, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, and Piotr Czupryna. „Arthropod-Borne Tularemia in Poland: A Case Report”, Vector-borne and Zoonotic Diseases 2-11, 11, no 10, 1399-1401.

15.  Piotr Czupryna, Anna Moniuszko, Anna Czeczuga, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska. „Ultrasonographic evaluation of knee joint in patients with Lyme disease”, International Journal of Infectious Diseases 16; 2012, 252-255.

16.  Justyna Dunaj, Anna Moniuszko, Joanna M. Zajkowska, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk,  Piotr Czupryna, Renata Świerzbińska, Sławomir A Pancewicz.       „PCR detection of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sensu lato tick-borne infection in forestry workers blood”. Stawonogi znaczenie medyczne i gospodarcze – publikacja pod redakcją Alicji Buczek i Czesława Błaszczaka– Lublin 2012,   s. 319-32.

17.   Anna Moniuszko, Piotr Czupryna, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Paweł Penza, Joanna Zajkowska. „Borrelia lymphocytoma - A case report of a pregnant woman”. Tick and Tick-borne Diseases  30 2012 (published oneline).  

18.  Adam Garkowski, Piotr Czupryna, Agata Zajkowska, Sławomir Pancewicz,  Anna Moniuszko, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Paweł Gołębicki, Michał Letmanowski, Joanna Zajkowska. „Vipera Berus bites in Ekstern Poland – a retrospective analysis of 15 case studies”,Annals of Agricultural and Environmental Medicine Vol. 19, N 4, 793-797.

19.  Joanna M. Zajkowska.„Borelioza z Lyme i inne choroby przenoszone przez kleszcze”, Publikacja naukowa „Choroby zakaźne i pasożytnicze” pod redakcją Janusza Cianciary i Jacka   Juszczyka tom 2 rozdział 35, str 608-615.

20.   Jolanta Chmielewska-Badora, Anna Moniuszko, Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Jacek Zwoliński, Jacek Piątek, Sławomir Pancewicz. „Serological survey in persons occupationally exposed to tick-borne phatogenes in cases of co-infections with Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum, Bartonella     spp and Babesia microti”, Annals of Agricultural and Environmental Medicine Vol. 19, N 2, 271-274.

 


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku