Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych


p.o. Kierownika Kliniki:


prof. dr hab. n. med.Irina Kowalska

e-mail: irina.kowalska@umb.edu.plZ-ca Kierownika Kliniki:

Dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska

monika.karczewska@umb.edu.pl


Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok


Sekretariat: mgr Ewa Olędzka

Telefony: 

tel. 85 831 77 61

fax. 85 831 77 68

e-mail:

e-mail: choroby.metaboliczne@poczta-usk.pl  

e-mail: klinmet@umb.edu.pl

dr n. med. Agnieszka Łebkowska e-mail: agnieszka.lebkowska@umb.edu.pl

lek. Marta Jeznach e-mail: marta.jeznach@umb.edu.pl

Studia doktoranckie:

- lek. Błażej Pogorzelski

- lek. Aleksandra Polak


  1. mgr Bożena Beata Muszyńska- p.o. pielęgniarki oddziałowej mgr pielęgniarstwa; specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
  1. Beata Chudzińska - licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki 
  1. Ewa Czarnak- licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
  2. Aneta Magdalena Niewińska - mgr pielęgniarstwa
  3. Aneta Petelska- licencjat pielęgniarstwa
  4. Karolina Bubrowiecka - licencjat pielęgniarstwa
  5. Magdalena Zackiewicz - licencjat pielęgniarstwa
  6. Monika Dymek - licencjat pielęgniarstwa
  7. Klaudia Bogdańska – licencjat pielęgniarstwa
  8. Dr Katarzyna Łagoda – pielęgniarka edukacyjnaPROFIL DZIAŁALNOŚCI KLINICZNEJ

STOSOWANE TECHNIKI BADAWCZE

DZIAŁALNOSĆ DYDAKTYCZNA

TEMATYKA NAUKOWO-BADAWCZA

Publikacje


Strona w budowie

 


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku