Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej
Kierownik Kliniki: dr n. med. Jan Borys


Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Anna Wincewicz-Pietrzykowska


Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Paulina Jakubowska

Telefony:

(85) 831 8379 - Sekretariat

(85) 831 8524 - Sekretariat Fax

(85) 831 8375 - Dyżurka pielęgniarek

(85) 831 8076 - Pokój asystentów

(85) 831 8078 - Pokój adiunktów • dr n. med. Jan Borys - p.o. kierownika Kliniki 
 • dr Anna Wincewicz-Pietrzykowska - zastępca kierownika Kliniki

 • lek. med. Józef Stefan Rybak - st. asystent
 • lek. stom. Leszek Piotrowski - st. asystent
 • dr n. med. Dorota Dziemiańczyk-Pakieła - st. asystent
 • lek. med. Bogusława Śmietańska-Ładny - st. asystent
 • lek. dent. Piotr Bortnik - st. asystent
 • dr med. Maria Sołdatow - mł. asystent
 • lek. Piotr Załęski - mł. asystent
Anestezjolodzy:
 • dr n. med. Małgorzata Malinowska-Zaprzałka - anestezjolog

 • Rezydenci:
 • lek. dent. Katarzyna Czarniecka-Bargłowska - rezydent
 • lek. dent. Natalia Tołoczko-Iwaniuk - rezydent

 • lek. dent. Emilia Domel - rezydent
 • lek. dent. Beata Klaudia Nowaszewska - rezydent
 • lek. Paulina Maria Dzieszuta - rezydent
 • lek. dent. Alieksandra Stankievich - rezydent

 • mgr Anna Raducha - pielęgniarka oddziałowa
 • lic. Helena Tokajuk - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • lic. Iwona Bakun
 • lic. Teresa Gierej - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
  lic. Dorota Horosz
 • Małgorzata Jaśkiewicz - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
  lic. Bogusława Kajewska
 • lic. Walentyna Kajewska
 • mgr Anna Matejko - specjalista anestezjologii i intensywnej opieki
  lic. Halina Nicińska - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
   Jolanta Olszówka
 •   mgr Marzena Orłowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

    Krystyna Poniatowicz

    mgr  Beata Kondracka
    Lilia Zaborska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
    lic. Anna Żółkowska
    mgr  Paulina Zalewska


Działalność kliniczna

 

Klinika zajmuje się leczeniem chirurgicznym:

urazów twarzoczaszki,

wad rozwojowych,

   - rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego,

   - operacje korekcyjne deformacji porozszczepowych (obejmujące zabiegi w zakresie kości lub tkanek miękkich)

   - zabiegi ortognatyczne u pacjentów z wadami rozwojowymi szczęki i żuchwy (np. progenia, retrogenia, laterogenia), również z zastosowaniem osteodystrakcji

   - torbieli wrodzonych szyi,

   - torbieli kości szczęk,

nowotworów zlokalizowanych w jamie ustnej, nowotworów ślinianek oraz nowotworów skóry twarzy i szyi,

zapaleń tkanek miękkich (ropni i ropowic) i kości części twarzowej czaszki,

chorób zębopochodnych zatok szczękowych,

chorób ślinianek ( kamica, torbiele, zapalenia),

leczeniem stanów przedrakowych błony śluzowej

leczeniem deformacji twarzoczaszki po urazach, zabiegach onkologicznych i oparzeniach - również z zastosowaniem ekspanderów,

nieprawidłowości zębowych - usuwanie zębów zatrzymanych, nieprawidłowo położonych, odsłanianie zębów na potrzeby leczenia ortodontycznego,

powikłań poekstrakcyjnych (krwawienia, wtłoczenie korzeni do zatoki szczękowej, kanału żuchwowego i tkanek miękkich)

 

Jest to jedyna jednostka o tej specjalności w regionie podlaskim.


Działalność naukowa

 

regulacja gojenia złamań oraz ocena tego procesu z użyciem biochemicznych markerów metabolizmu kości,

ocena układu odpornościowego u chorych z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej,

ocena przydatności substancji (EGF, EGFR, TGF-alfa, TGFß, PGE2) jako biomarkerów raka płaskonabłonkowego błony śluzowej jamy ustnej,

ocena angiogenezy u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej

epidemiologia urazów części twarzowej czaszki w regionie Polski północno-wschodniej

ocena wgajania przeszczepów kości u dzieci z rozszczepem

 

 


Działalność dydaktyczna

 

szkolenie studentów - ćwiczenia, seminaria, wykłady ze studentami IV i V roku Stomatologii oraz IV roku Wydziału Lekarskiego,

kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej,

staże cząstkowe dla lekarzy stomatologów specjalizujących się w innych dziedzinach stomatologii (stomatologia ogólna, protetyka, ortodoncja, periodontologia) oraz lekarzy medycyny specjalizujących się w dziedzinie: laryngologii, neurologii, chirurgii dziecięcej.

organizacja kursów doskonalących (dostępne przez CMKP)

 


Najważniejsze osiągnięcia w ciągu ostatnich 5 lat

 

w procesie gojenia złamań wykazano współdziałanie hormonów osteotropowych i hormonu wzrostu. Stwierdzono, że IGF 1 w tym procesie może pełnić rolę czynnika endo- oraz auto- i/lub parakrynnego, natomiast białka wiążące IGF PB3 i IGF PB1 mogą uczestniczyć w transporcie IGF 1 z krążenia do tkanek docelowych.

stwierdzono przydatność oznaczeń markerów fosfatazy zasadowej, jej izoenzymu kostnego i osteokalcyny do oceny doświadczalnego procesu gojenia złamań.

wykazano zdolność neutrofilów krwi obwodowej do uwalniania cytokin zapalnych i ich rozpuszczalnych receptorów u chorych z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej. Stwierdzono przydatność oznaczeń IL-6, TNF-alfa i ich rozpuszczalnych receptorów oraz markerów SCC, CEA, Cyfry 21-1 w monitorowaniu leczenia raka jamy ustnej.

 

Badania naukowe prowadzone w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Plastycznej:


Ocena formowania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych u pacjentów ze zmianami potencjalnie złośliwymi błony śluzowej jamy ustnej.

Ocena cząsteczki BAFF i receptora BAFF – R w komórkach nowotworowych.

Ocena koinfekcji wirusem HPV i EBV u pacjentów z rakiem jamy ustnej.

Ocena potencjalnego wpływu metronidazolu na rozwój raka płaskonabłonkowego jamy ustnej i transformację nowotworową stanów przedrakowych ( in vivo i in vitro).

Choroba refluksowa a próchnica i zmiany błony śluzowej jamy ustnej u dzieci.

Zakażenia Helicobacter pylori a zmiany zapalne w jamie ustnej u dzieci i młodzieży.

Ocena stresu oksydacyjnego i stężeń IL – 1 u pacjentów z tytanowymi zespoleniami szczęk.

Korelacja między zaburzeniami morfologicznymi z funkcją oddychania pacjentów z wadami szkieletowymi twarzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku