Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej


 

P.o. kierownika Kliniki


dr hab. n.med. Mirosław Dariusz KozłowskiZ-ca Kierownika Kliniki: dr med. Adam Cybulski


Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: mgr Anna Walaszek

Telefon: (85) 831 8273

Tel. / faks: (85) 831 8517

Telefon: (85) 831 8453

e-mail: thorax@umwb.edu.pl


 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Laudański
 • Prof. dr hab. n.med. Jacek Nikliński
 • Dr n. med. Andrzej Bernacki
 • Dr n. med. Piotr Dziegielewski
 • Dr n. med. Cezary Gułaj
 • Lek. med. Jarosław Fiedoruk
 • Lek. med. Wojciech Laudański
 • Lek. med. Grzegorz Łapuć
 • Lek. med. Tomasz Dawidziuk - rezydent
 • Lek. med. Adrian Tokajukrezydent

 • Helena Bruszewska - pielęgniarka oddziałowa
 • Joanna Wojcieszuk - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Bożena Androsiuk
 • Ludmiła Daniluk
 • Jadwiga Franciszkowicz
 • Emilia Juszkiewicz
 • Ewa Kiluk
 • Agnieszka Kośko
 • Agnieszka Kulesza
 • Małgorzata Łubińska
 • Galina Orzechowska
 • Anna Pietrzycka
 • Urszula Pyrko
 • Anna Romańczuk
 • Bożena Roszkowska
 • Celina Rutkowska
Halina WysockaDziałalność kliniczna


Diagnostyka inwazyjna i chirurgiczne leczenie chorób płuc, przełyku i wpustu żołądka, śródpiersia, przepony oraz ściany klatki piersiowej, w tym:

 • operacje onkologiczne: operacje resekcyjne płuc, przełyku i żołądka w nowotworach złośliwych; usuwanie nowotworów złośliwych i łagodnych śródpiersia, opłucnej i przepony; usuwanie przerzutów do płuc nowotworów innych narządów za pomocą lasera operacyjnego przeznaczonego do resekcji powietrznego miąższu płucnego; leczenie uporczywych wysięków nowotworowych w jamach opłucnych techniką wideotorakoskopową (VAT) – pleurodeza chemiczna;
 • inne operacje torakochirurgiczne: resekcje miąższu płuca w chorobach nienowotworowych (w wadach rozwojowych, w rozedmie płuc, w gruźlicy, w grzybicy, w chorobach pasożytniczych); wycięcie wola tarczycy w klatce piersiowej: wola zamostkowego i śródpiersiowego; operacje przełyku (uchyłki, przepukliny rozworu przełykowego, zwężenia wpustu); operacyjne leczenie ropnych chorób klatki piersiowej i ich powikłań; leczenie bezpośrednich następstw urazów oraz leczenie operacyjne odległych skutków przebytych urazów ściany i narządów klatki piersiowej; operacje korekcyjne wrodzonych i nabytych zniekształceń ściany klatki piersiowej (klatka szewska lub kurza); 
 • operacje przepony: przepukliny, zwiotczenie; wycięcie torbieli opłucnowych.

operacje diagnostyczne z zakresu pulmunologii i torakochirurgii;

małoinwazyjne zabiegi diagnostyczne z zakresu pulmonologii (biopsje cienkoigłowe przez ścianę klatki piersiowej (BAC) i przezoskrzelowe (TBNA), w tym biopsja transbronchialna w obrazie ultrasonograficznym (EBUS-NA);

operacyjne leczenie zaburzeń rytmu serca: wszczepianie oraz wymiana stymulatorów i elektrod różnych typów, naprawa uszkodzonych układów stymulujących serca.Działalność dydaktyczna


kształcenie studentów Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie: propedeutyki chirurgii, chirurgii ogólnej oraz chirurgii klatki piersiowej,

kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie chirurgii klatki piersiowej.Działalność naukowa


badania markerów biochemicznych w raku płuca i przełyku,

molekularne podłoże rozrostów nienowotworowych, stanów przedrakowych i wczesnych postaci raka w płucu,

mutacje genu p53 i ekspresja tkankowa białka p53 w raku płuca i przełyku,

czynniki predykcyjne w raku płuca i raku przełyku.Najważniejsze osiągnięcia w ciągu ostatnich 10 lat


Określenie przydatności oznaczeń biochemicznych markerów nowotworowych w diagnostyce, prognostyce i monitorowaniu raka płuca i przełyku.
Określenie częstości i rodzajów mutacji genu p53 w raku płuca w populacji mieszkańców Regionu Podlaskiego.
Określenie przydatności badań angioneogenezy w guzie nowotworowym, mutacji genu 53, ekspresji białka p53 i BCL2 oraz przeciwciał białka p53 w surowicy krwi w rokowaniu u chorych na raka płuca. 


Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku