Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Chirurgi Naczyń i Transplantacji
Lekarz Kierujący Kliniką: dr hab. n. med. Jerzy Głowiński
Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Roman Ostapowicz

 

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok


Sekretariat: Bożena Pietruczuk

Telefony:

Sekretariat - (85) 831 8277
Pielęgniarki - (85) 831 8272
Asystenci - (85) 831 8276 lub (85) 831 8798
Adiunkci - (85) 831 8797

e-mail: chirnacz@umwb.edu.pl

 

 • prof. dr hab Marek Gacko
 • dr n. med. Michał Chlabicz
 • dr n. med. Andrzej Guzowski
 • dr n. med. Radosław Łapiński
 • dr n. med. Adam Płoński
 • dr n. med. Arkadiusz Woźniak
 • dr n. med. Joanna Żurawska
 • lek. med. Sylwia Barańska
 • lek. med. Kamil Olszewski - rezydent
 • lek. med. Natalia Wiśniewska - rezydent

 

 • Ewa Sowińska - pielęgniarka oddziałowa
 • Marta Abramowicz
 • Dorota Bogdanowicz
 • Agnieszka Cwalińska
 • Małgorzata Dakowicz
 • Urszula Ejsmont
 • Beata Fiedoruk
 • Beata Jakubowska
 • Joanna Kempisty
 • Lilia Kupiec
 • Barbara Łapińska
 • Anna Madej
 • Jolanta Niedzielko
 • Agnieszka Niedźwiedzka
 • Dorota Remża
 • Magdalena Słowikowska
 • Elżbieta SzymojkoŚwiadczenia medyczne


 przeszczepy nerek,

 leczenie chorób naczyń krwionośnych: tętnic i żył,

 poradnia konsultacyjna w zakresie chirurgii naczyń.


Klinika, jako jedyna w regionie, świadczy usługi w zakresie chirurgii naczyniowej i wykonuje następujące leczenie operacyjne:


tętniaków aorty brzusznej i tętnic obwodowych,

wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej,

niedrożności i zwężeń aorty,

tętnic kończyn,

zakażeń protez naczyniowych,

zwężeń tętnic szyjnych,

chorób układu żylnego,

wewnątrznaczyniowe leczenie niedrożności i zwężeń tętnic obwodowych,

rekonstrukcje naczyń po urazach,

operacje zatorów tętnic obwodowych,

transplantacja nerek,

wewnątrznaczyniowe leczenie rozwarstwienia aorty piersiowej i brzusznej,

wytworzenie przetok tętniczo-żylnych do dializoterapii.

 


Działalność dydaktyczna


kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej,

szkolenie podyplomowe w zakresie chirurgii naczyniowej.

 


Działalność naukowa


badania nad patogenezą tętniaka aorty ze szczególnym uwzględnieniem roli enzymów proteolitycznych,

allogeniczne przeszczepy naczyniowe w leczeniu zakażeń protez naczyniowych,

badania biochemiczne ściany naczyń tętniczych i żylnych,

badania biochemiczne ściany i skrzepliny przyściennej tętniaka aorty,

profilaktyka przeciwzakrzepowa.

 


Najważniejsze osiągnięcia w ciągu 

ostatnich 5 lat


operacyjne leczenie zakażeń protez naczyniowych,

wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej z wykorzystaniem stentgraftów,

operacje hybrydowe niedokrwienia kończyn,

endowaskularne leczenie zwężeń tętnic szyjnych. 

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku