Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym

P.O. Kierownika Kliniki: 


dr n. med.  Sławomir Lech Czaban

Adres: 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

15-276 Białystok

Sekretariat- Blok operacyjny: mgr Monika Jarocka

Sekretariat OIT: Marta Radziszewska

Starszy Statystyk Medyczny: Beata Radłowska

Telefony: (85) 831 8302, 831 8476, 831 8479, 831 8649

Faks: (85) 831 8632
e-mail: kaiit@umwb.edu.pl, oitaspsk@umb.edu.pl


 

dr hab. med. Andrzej Siemiątkowski

dr med. Wojciech Bauer

dr med. Mariusz Cydzik

dr med. Agnieszka Jabłonowska

dr med. Monika Jedynak

dr med. Jerzy Kamiński

dr med. Juliusz Kosel

dr med. Paweł Kosierkiewicz

dr med. Jacek Krajewski

dr med. Marek Krawiel

dr med. Agnieszka Nowacka-Atienza

dr med. Kinga Sochoń

lek. med. Piotr Bobik

lek. med. Ewa Chomiuk

lek. med. Grzegorz Chudeusz

lek. med. Jerzy Domarecki

lek. med. Andrzej Drozdowski

lek. med. Alina Gabiec

lek. med. Łukasz Gołembiewski

lek. med. Krzysztof Kamiński

lek. med. Ryszard Kijak

lek. med. Wanda Kosierkiewicz

lek. med. Urszula Kościuczuk

lek. med. Józef Lisowski

lek. med. Krzysztof Piekarewicz

lek. med. Joanna Pietrewicz-Zaleska

lek. med. Karolina Rygasiewicz

lek. med. Ewa Rynkiewicz-Szczepańska

lek. med. Joanna Sarnacka

lek. med. Marta Smarkusz

lek. med. Anna Szafran Wilczyńska

lek. med. Jolanta Szemplińska

lek. med. Agnieszka Średzińska

lek. med. Wojciech Trzpis

lek. med. Lucjan Wilczyński

lek. med. Elżbieta Znosko

 

Rezydenci:

lek. med. Igor Czaban

lek. med. Małgorzata Dorywalska

lek. med. Justyna Kondzior

lek. med. Elżbieta Leszczyńska-Dmitruk

lek. med. Justyna Mądra

lek. med. Irena Ostrowska

lek. med. Alicja Małgorzata Patynowska

lek. med. Wojciech Prostko

lek. med. Wojciech Radziwon

lek. med. Andrzej Rybak

lek. med. Ksenia Rzepniewska

lek. med. Paweł Radosław Stefański

lek. med. Agnieszka Suchowierska

lek. med. Paulina Świrydo

lek. med. Marcin Tałałaj

lek. med. Norbert Arkadiusz Wasiluk

lek. med. Tomasz Zaleski

 

Studia doktoranckie:

lek. med. Anna Łotowska-Ćwiklewska

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku