Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych


Kierownik Kliniki: 


prof. zw. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk 

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Danuta Ewa Lenczewska

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: mgr Marta Florczuk

Telefon: (85) 831 8373
Faks: (85) 831 8601
e-mail: alergol@umb.edu.pl


Pokój asystentów1: (85) 831 8128

Pokój asystentów2: (85) 831 8523

Pokój asystentów3: (85) 831 8172

Punkt pielęgniarski: (85) 831 8227


 • prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • prof. dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • dr n. med. Roman Skiepko - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • dr n. med. Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • dr n. med. Tomasz Kociniak - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • dr n. med. Agnieszka Pampuch - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • lek. Urszula Skiepko
 • lek. Wojciech Budny, spec. chorób wewnętrznych
 • Rezydenci:
 • lek. Paweł Bagiński
 • lek. Małgorzata Janczarek
 • lek. Katarzyna Kanicka
 • lek. Maciej Klimek
 • lek. Agnieszka Lis
 • dr n. med. Mateusz Łukaszyk
 • lek. Anna Wiesztort
 • lek. Monika Wróblewska
 • lek. Marcin Czaban

Doktoranci

lek. Wojciech Budny

lek. Marta Jeznach

lek. Maciej Klimek

mgr Małgorzata Czerniakowska-Bołtuć

 • Jadwiga Dudzik - pielęgniarka oddziałowa
 • Jolanta Antoniuk - z-ca pielęgniarki oddziałowej
 • Danuta Dymnicka
 • Katarzyna Glińska
 • Irena Kowalewska
 • Bożena Laskowska
 • Irena Musiuk
 • Jolanta Olszewska
 • Barbara Romanek
 • Jadwiga Mateusiak-Dąbrowska
 • Emilia Trociuk
 • Elżbieta Trypuć
Maria Trzos
Katarzyna Zięba

 • dr n. med. Jolanta Tobolczyk
 • St. tech. Teresa Michno


Działalność kliniczna

 

Diagnostyka i leczenie wrodzonego i nabytego obrzęku naczynioruchowego

Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych ze szczególnym uwzględnieniem astmy

Leczenie astmy ciężkiej uwzględniające zastosowanie monoklonalnego przeciwciała anty-IgE (omalizumab)

Rozpoznawanie i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP)

Kwalifikacja i prowadzenie immunoterapii swoistej

Diagnostyka i leczenie przyczynowe alergii na jad owadów żądlących (VIT)

Profilaktyka chorób alergicznych

Diagnozowanie alergii zawodowej i alergii na leki

Świadczenie usług spirometrycznych

Testy prowokacyjne: skórne, dooskrzelowe i donosowe swoiste, nieswoiste, test żądlenia prowokacyjnego, wysiłkowe

Określanie stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (Nitric oxide Analyser)

Określanie poziomu IgE, swoistych IgE i IgG (UniCAP), ECP (UniCAP), tryptazy (UniCAP)

 


 

Działalność dydaktyczna

 

Nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UMwB oraz Wydziału Farmacji – Kierunek Kosmetologia - w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii,

Zajęcia fakultatywne z zakresu alergologii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmacji UMwB,

Szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, alergologii, medycyny rodzinnej i laboratoryjnej immunologii medycznej,

Szkolenie podyplomowe pielęgniarek,

Organizowanie kursów szkoleniowych CMKP z zakresu alergologii.

Szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, alergologii, medycyny rodzinnej, laboratoryjnej immunologii medycznej i dermatologii

 


 

Główne osiągnięcia w ciągu ostatnich 5 lat:

 

Program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną jest realizowany w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku od 2013r. Terapia jest całkowicie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W programie mogą uczestniczyć pacjenci spełniający ściśle określone kryteria. Pacjent jest kwalifikowany do udziału w programie przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obecnie w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych USK programem objętych jest 10 pacjentów (stan na 31.01.2017r).


 

 1. Anna Bodzenta-Łukaszyk, Mateusz Łukaszyk, Ziemowit Ziętkowski. Astma ciężka, trudna do leczenia - definicje i standardy diagnozowania. Red. wyd. Maciej Kupczyk. Gdańsk: Via Medica, 2016, s. 1-6

 

 1. Łukasz Bołkun, Małgorzata Rusak, Andrzej Eljaszewicz, Lothar  Pilz, Urszula Radzikowska, Izabela Łapuć, Ewa Łuksza, Milena Dąbrowska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Janusz Kłoczko, Marcin Moniuszko. Enhanced pretreatment CD25 expression on peripheral blood CD4+ T cell predicts shortened survival in acute myeloid leukemia patients receiving induction chemotherapy. Pharmacological Reports 2016: 68, 1, 12-19

 2. Ewelina Łukaszyk, Mateusz Łukaszyk, Ewa Koc-Żórawska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Janusz Małyszko. GDF-15, iron, and inflammation in early chronic kidney disease among elderly patients. International Urology and Nephrology 2016: 48, 6, s. 839-844

 

 1. Ziemowit Ziętkowski, Mateusz Łukaszyk, Urszula Skiepko, Anna Bodzenta-Łukaszyk. Leki przeciwhistaminowe w pyłkowicy. Alergia, Astma Immunologia 2016: 21, 1, s. 28-32

 

 1. Mateusz Łukaszyk, Wiśniewska R., Anna Bodzenta-Łukaszyk. Mepolizumab (Nucala) - nowe możliwości terapii biologicznej astmy. Alergia, Astma Immunologia 2016: 21, 1, s. 49-51

 

 1. Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska, Tomasz Rusak, Tomasz Misztal, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Marian Tomasiak. Reduced clot retraction rate and altered platelet energy production in patients with asthma. Journal of Asthma 2016: 53, 6, s. 589-598

 

 1. Anna Bodzenta-Łukaszyk, Mateusz Łukaszyk, Wojciech Budny W. Terapia biologiczna astmy ciężkiej. Astma ciężka. Red. wyd. Maciej Kupczyk. Gdańsk: Via Medica, 2016 s. 110-118

 2. T. Boonpiyathad, N. Meyer, Marcin Moniuszko, M. Sokołowska, Andrzej Eljaszewicz, O.F. Wirz, Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, K. Ruxrungtham, W. Van de Veen. High-dose bee venom exposure induces similar tolerogenic B-cell responses in allergic patients and healthy beekeepers. Allergy 2016, 9 pp.

 

 1. Anna Bodzenta-Łukaszyk, Mateusz Łukaszyk. Anafilaksja w alergii pokarmowej. Alergia, Astma Immunologia 2015: 20, 2, s. 85-87

 

10.  Artur Bossowski, Kamil Grubczak, Paulina Singh, Urszula Radzikowska, Milena Dąbrowska, Beata Sawicka, Anna Bossowska, Marcin Moniuszko. Analiza komórek B regulatorowych o fenotypie CD19+CD24hiCD27+IL-10+ i CD19+IL-10+ we krwi obwodowej dzieci z chorobą Gravesa-Basedowa i zapaleniem tarczycy typu Hashimoto. Endokrynologia Pediatryczna 2015: 14, sup. 1.14, s. 40

 

11.  Izabela Łapuć, Łukasz Bołkun, Andrzej Eljaszewicz, Małgorzata Rusak, Ewa Łuksza, Paulina Singh, Paula Mikłasz, Jarosław Piszcz, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska S.D, Małgorzata Jasiewicz [S.D], Karol Kamiński, Milena Dąbrowska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Janusz Kłoczko, Marcin Moniuszko.
Tytuł oryginału: Circulating classical CD14++CD16- monocytes predict shorter time to initial treatment in chronic lymphocytic leukemia patients: Differential effects of immune chemotherapy on monocyte-related membrane and soluble forms of CD163. Oncology Reports 2015: 34, 3, s. 1269-1278

 

12.  Małgorzata Rusak, Urszula Radzikowska, Barbara Głowińska-Olszewska, Elżbieta Dobreńko, Danuta Piotrowska-Jastrzębska, Milena Dąbrowska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Artur Bossowski, Marcin Moniuszko.
Tytuł oryginału: Endothelial progenitor cell levels in juvenile idiopathic arthritis patients; effects of anti-inflammatory therapies. Pediatric Rheumatology 2015: 13, 6, s. 1-8

 

13.  Ewelina Łukaszyk, Mateusz Łukaszyk, Ewa Koc-Żórawska, Jolanta Tobolczyk, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Jolanta Małyszko. Iron status and inflammation in early stages of chronic kidney disease. Kidney & Blood Pressure Research 2015: 40, s. 366-373

 

14.  Anna Bodzenta-Łukaszyk, Mateusz Łukaszyk. Ostry obrzęk naczynioruchowy. Alergia Astma Immunologia 2015: 20, 2, s. 130

 

15.  Mateusz Łukaszyk, Ewelina Łukaszyk, Dorota Kozłowska, Maciej Klimek, Ziemowit Ziętkowski, Iwona Flisiak, Anna Bodzenta-Łukaszyk. Profil kliniczny i przyczyny występowania obrzęku naczynioruchowego wśród pacjentów hospitalizowanych w klinice uniwersyteckiej. Alergia Astma Immunologia 2015: 20, 2, s. 101-105

 

16.  Łukasz Bołkun, Dorota Lemancewicz, Ewa Jabłońska, Anna Szumowska, Urszula Bołkun-Skórnicka, Marcin Moniuszko, Janusz Dzięcioł, Janusz Kłoczko. Prognostic significance of ligands belonging to tumour necrosis factor superfamily in acute lymphoblastic leukaemia. Leukemia Research 2015: 39, 3, s. 290-295

 

17.  Małgorzata Rusak, Andrzej Eljaszewicz, Łukasz Bołkun, Ewa Łuksza, Izabela Łapuć, Jarosław Piszcz, Paulina Singh, Milena Dąbrowska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Janusz Kłoczko, Marcin Moniuszko. Prognostic significance of PD-1 expression on peripheral blood CD4+ T cells in newly diagnosed chronic lymphocytic leukemia patients. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2015: 125, 7-8, s. 553-559

 

18.  Anna Bodzenta-Łukaszyk, Mateusz Łukaszyk. Rola czynnika aktywującego płytki krwi (PAF) w anafilacji.. Alergia Astma Immunologia 2015: 20, 2, s.133

 

19.  Anna Bodzenta-Łukaszyk, Andrzej M. Fal, Ewa Jassem, Marek L. Kowalski, Piotr Kuna, Maciej Kupczyk. The statement of the Polish Society of Allergology experts on the treatment of difficulat-to-treat asthma. Pneumonologia i Alergologia Polska 2015: 83, 4, s. 324-334

 

20.  Zbigniew Bartuzi, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Piotr Kuna, Izabela Kupryś-Lipińska, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Bolesław Samoliński. The statement of the Polish Society of Allergology regarding necessary changes in therapeutic program of severe IgE-mediated allergic asthma with omalizumab. Pneumonologia i Alergologia Polska 2015: 83, 4, s. 335-338

 

21.  Radosław Charkiewicz, Lothar Pilz, Anetta Sulewska, Mirosław Kozłowski, Wiesława Niklińska, Marcin Moniuszko, Joanna Reszeć, Christian Manegold, Jacek Nikliński. Validation for histology driven diagnosis in non-small cell lung cancer using hsa-miR-205 and hsa-miR-21 expression by two different normalization strategies. International Journal of Cancer 2015, s. 1

 

22.   Kamil Grubczak, Danuta Lipińska, Andrzej Eljaszewicz, Paulina Singh, Urszula Radzikowska, Paula Miklasz, Milena Dąbrowska, Ewa Jabłońska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Marcin Moniuszko. Vitamin D3 treatment decreases frequencies of CD16- positive and TNF-alfa-secreting monocytes in asthmatic patients. International Archives of Allergy and Immunology 2015: 166, 3, s. 170-176

 

23.  Wojciech Budny, Roman Skiepko, Mateusz Łukaszyk, Maciej Klimek, Ziemowit Ziętkowski, Anna Bodzenta-Łukaszyk. Zaostrzenie astmy po zakończeniu leczenia omalizumabem. Alergia Astma Immunologia 2015: 20, 4, s. 253-256

 
   

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku