Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii

 

P.o. Kierownika Kliniki:


dr hab. n. med. Tomasz Hryszko 

 


Z-ca Kierownika Kliniki:


Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok


Sekretariat: Iwona Szczepaniak

Kierownik: (85) 831 78 70

Sekretariat: (85) 8317872

Faks: (85)

e-mail: nefrologia2@umb.edu.pl

tel. pokój asystentów (85) 831 7884; 831 7885

 •  Dr hab n. med. Edyta Zbroch
  Dr n. med. Irena Głowińska
  Dr n. med. Joanna Goździkiewicz-Łapińska
  Dr n. med.  Dominika Musiałowska
  Lek. Wiesława Jańczak

 • dr hab Ewa Koc-Żórawska

Małgorzata Klisz - po  pielęgniarki oddziałowej

Elżbieta Bruzgo
Irena Chilkiewicz
Małgorzata Cichończyk
Milena Kinga Dudzińska
Beata Gąsowska
Diana Jastrzębska
Elżbnieta Dunikowska
Halina Opolska
Katarzyna Zajczyk
Anna Zaniewska
Renata JaroćDziałalność kliniczna


Pełna diagnostyka i leczenie chorób nerek i nadciśnienia tętniczego.

 • intensywne hemodializy


 


Działalność naukowa


     szkolenie studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii w zakresie chorób wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego i nefrologii,

Działalność dydaktyczna

szkolenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (licencjat) kierunek Elektroradiologia w zakresie chorób wewnętrznych

szkolenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia magisterskie) kierunek Dietetyka w zakresie żywienia w chorobach wewnętrznych

szkolenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (licencjat i studia magisterskie) kierunek Zdrowie Publiczne w zakresie żywienia człowieka

szkolenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia stacjonarne magisterskie) kierunek Pielęgniarstwo w zakresie podstaw transplantologii


Publikacje

 

 1. 1.Małyszko J, Kozłowska K, Kozłowski L, Małyszko JS.  Nephrotoxicity of anticancer treatment Nephrol. Dial. Transplant. gfw338 first published online October 5, 2016 doi:10.1093/ndt/gfw338
 1. 2.Malyszko J, Malyszko JS. Emerging drugs for the treatment of kidney​ disease-induced anemia. Expert Opin Emerg Drugs. 2016 Sep;21(3):315-30.
 2. 3.Zbroch E, Musialowska D, Koc-Zorawska E, Malyszko J. Age influence on renalase and catecholamines concentration in hypertensive patients, including maintained dialysis. Clin Interv Aging. 2016 Oct 28;11:1545-1550.
 3. 4.Musiałowska D, Małyszko J. Renalase - a new marker or just a bystander in cardiovascular disease: clinical and experimental data. Kardiol Pol. 2016;74(9):937-42.
 4. 5.Zawierucha J, Małyszko J, Małyszko J, Dryl-Rydzyńska T, Prystacki T, Marcinkowski W. [Treatment of secondary hyperparathyroidism in hemodialysed patients--paricalcitol with or without cinacalcet]. Przegl Lek. 2016;73(4):229-32.
 5. 6.Malyszko J, Kowalewski R, Glowinski J, Malyszko J, Koc-Zorawska E, Glowinska I, Lebkowska U, Gacko M. Prospective Assessment of Hepcidin in Relation to Delayed or Immediate Graft Function in Patients Undergoing Kidney Transplantation. Transplant Proc. 2016 Jun;48(5):1506-10.
 6. 7.Kobus G, Reszec P, Malyszko JS, Małyszko J. Opinions and Attitudes of University Students Concerning Organ Transplantation. Transplant Proc. 2016; Jun;48(5):1360-4.
 7. 8.Kobus G, Malyszko JS, Małyszko J. Do Age and Religion Have an Impact on the Attitude to Organ Transplantation? Transplant Proc. 2016 Jun;48(5):1354-9
 8. 9.Snarska K, Kapica-Topczewska K, Bachórzewska-Gajewska H, Małyszko J. Renal Function Predicts Outcomes in Patients with Ischaemic Stroke and Haemorrhagic Stroke. Kidney Blood Press Res. 2016;41(4):424-33.
 9. 10.Młodawska E, Tomaszuk-Kazberuk A, Łopatowska P, Musiał WJ, Małyszko J.​ Management of patients with atrial fibrillation and chronic kidney disease in​ light of the latest guidelines. Pol Arch Med Wewn. 2016 May 31;126(5):353-62.
 10. 11.Malyszko J, Milkowski A, Benedyk-Lorens E, Dryl-Rydzynska T. Effects of dialyzer reuse on dialysis adequacy, anemia control, erythropoieting-stimulating  agents use and phosphate level. Arch Med Sci. 2016 Feb 1;12(1):219-21.
 11. 12.Przybylowski P, Wasilewski G, Golabek K, Bachorzewska-Gajewska H, Dobrzycki S, Koc-Zorawska E, Malyszko J. Absolute and Functional Iron Deficiency Is a Common Finding in Patients With Heart Failure and After Heart Transplantation. Transplant Proc. 2016 Jan-Feb;48(1):173-6.

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku