Kliniki i Oddziały USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Robert Mróz

Z-ca kierownika kliniki: dr n. med. Beata Kuklińska


Adres:
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok

Sekretariat:

Sekretarka medyczna: dr n.o.z Joanna Maksymowicz-Jaroszuk

Telefon: (85) 740-

Faks: (85) Email :


Zespół lekarski:

 lek. Katarzyna Guziejko

 lek. Cezary Sosnowski

 lek. Dominik Siergiejko

 lek. Agnieszka Wojskowicz

 
   
Sylwia Orzechowska - pielęgniarska oddziałowa

Aleutyna Waszkiewicz -zastępca pielęgniarki oddziałowej

Lucja Romaniuk

Mariola Taranta

Alla Milewska

Grażyna Denisiak

Elżbieta Górska

Lucyna Kasprzyńska

Joanna Matejczuk

Elżbieta Marchela

Danuta Murska

Marzanna Rolewicz

Anna Sadowska

Monika Stankiewicz

Jolanta Szarakowska

Ewa Zybko

Sanitariusz:

- Dariusz Fiedziukiewicz

Salowe:

Ewa Kochańska

Halina Matwiejczuk

Małgorzata Zalewska

Natalia Bazyluk

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku