Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

II Klinika Chirurgii Ogólnej i GastroenterologicznejKierownik Kliniki: 

prof. dr hab. n. med. Bogusław KędraZ-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Roman Bandurski


Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: mgr inż. Anna Pilcicka

Telefon: (85) 831 8287

Faks: (85) 831 8622
e-mail: chgastro@umwb.edu.pl
strona www: www.chirurgia.umwb.edu.pl


 • dr med. Zbigniew Kamocki - adiunkt
 • dr med. Dariusz Cepowicz - adiunkt
 • dr med. Mariusz Gryko - adiunkt
 • dr med. Bogna Okulczyk - adiunkt
 • dr med. Konrad Zaręba - asystent
 • lek. Łukasz Gabiec - asystent
 • lek. Natalia Anna Wodyńska – rezydent
 • lek. Agata Dobrowolska - rezydent
 • lek. Kamila Gajdowska - rezydent

 • Teresa Choruży - pielęgniarka oddziałowa
 • Bożena Dulko - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Krystyna Kucharewicz
 • Marzena Molczyk
 • Anna Radziwon
 • Barbara Sawicka
 • Joanna Siemieńczuk
 • Ewelina Sienkiewicz-Dojlida
 • Barbara Sochoń
 • Irena Szostało
 • Jolanta Toczydłowska
 • Elżbieta Tomczuk
 • Wiesława Tryzna-Rutkowska
 • Agnieszka Waszkiewicz
 • Wiesława Zalewska
 • Stanisława Żuk
 • Małgorzata ŻyłkiewiczTematyka naukowo-badawcza


wczesne wykrywanie i wieloczynnikowe leczenie raka żołądka,
cytokiny hematopoetyczne jako markery choroby nowotworowej,
ocena genu K-RAS i ekspresji białka p21 ras w raku jelita grubego,
zagadnienia patofizjologii i chirurgicznego leczenia powikłań ostrego zapalenia trzustki,
ocena stanu czynnościowego płytek krwi u chorych zarażonych Echinococcus granulosus leczonych operacyjnie,
morfologia płytek krwi oraz ich aktywność fagocytarna i bakteriobójcza u chorych żywionych parenteralnie,
ocena cząstek adhezyjnych CD 134 (OX-40) i CD 137 (4-1BB) u chorych z rakiem jelita grubego metodą cytometrii przepływowej,
badanie ekspresji wariantów V4 i V6 glikoproteiny CD 44 w tkankach guza u chorych z rakiem jelita grubego w korelacji z niektórymi czynnikami kliniczno-patomorfologicznymi,
badanie cytokin modulujących angiogenezę u chorych z rakiem jelita grubego i innych narządów jamy brzusznej.


Stosowane techniki badawcze:
Chromatografia cieczowa wysokociśnieniowa; ELISA, PCR, cytometria przepływowa, techniki immunohistochemiczne.


Profil terapeutyczny obejmuje przede wszystkim chirurgiczne leczenie chorób:

żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego,
wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
trzustki, śledziony,
jelita grubego oraz odbytu,
gruczołów wydzielania wewnętrznego: tarczycy, przytarczyc, nadnerczy.


Operacje są wykonywane metodami klasycznymi i mało inwazyjnymi (laparoskopowymi). Spośród zabiegów niestandardowych, Klinika wykonuje między innymi:

usuwanie guzów i torbieli wątroby,
częściowe i całkowite wycięcie trzustki,
całkowite wycięcie żołądka,
wycięcie nadnerczy oraz przytarczyc.

Operacje z powodu nowotworów są uzupełniane rozległym usunięciem węzłów chłonnych.

W najbliższym czasie zostanie wdrożone leczenie chirurgiczne chorobliwej otyłości.


Działalność dydaktyczna


szkolenie studentów Wydziału Lekarskiego i Kliniki Stomatologii oraz Oddziałów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii w zakresie chirurgii ogólnej.

kształcenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej.
prowadzenie kursów szkoleniowych w zakresie chirurgii gastroenterologicznej i żywienia
przy II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej UMB działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr n. med.
Konrad Zaręba.
Dydaktykę prowadzimy w oparciu o działalność leczniczą. Wykorzystujemy metody prezentacji multimedialnej oraz aktualne dane medyczne uzyskane między innymi z użyciem internetu.Prowadzone projekty badawcze


Wczesne wykrywanie i wieloczynnikowe leczenie raka żołądka (program KBN).
Badania nad mechnizmami aktywacji krzepnięcia in situ w raku trzustki.
Badania nad udoskonaleniem metod diagnostycznych w leczeniu chorych z ciężkim krwotoczno - martwiczym zapaleniem trzustki.
Cytokiny hematopoetyczne jako markery choroby nowotworowej.
Czynniki morfologiczno - kliniczne wpływające na rozwój przerzutów nowotworowych w raku jelita grubego.
Badania ekspresji proteiny CD 44 w korelacji z rozwojem przerzutów nowotworowych w raku jelita grubego.
Ocena stanu czynnościowego płytek krwi u chorych zarażonych Echinococcus granulosus leczonych operacyjnie.

Najważniejsze osiągnięcia w

ciągu ostatnich 5 lat


Stwierdzenie, że w tkance trzustki w przypadku przewlekłego zapalenia, jak i raka trzustki dochodzi do miejscowej aktywacji układu krzepnięcia, zależnego od czynnika tkankowego (TF).
Poprawianie wyników wieloczynnikowego modelu leczenia raka żołądka z uwzględnieniem poszerzonego wycięcia węzłów chłonnych.
Stwierdzenie, że w odległym okresie po przebytym ciężkim martwiczym zapaleniu trzustki u 50% chorych występuje niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki, a u 33% niewydolność zewnątrz- i wewnątrzwydzielnicza.
Wykazanie związku pomiędzy ekspresją AgNORs, a przeżywalnością pacjentów chorych na raka odbytnicy.


Więcej...


 • Zalewski B., Tołwiński W., Cepowicz D., Kamocki Z.
  Combined method by open abdomen and lumbothomiam in the treatment of infections necrotizing pancreatitis.
  Brit. J. Surg., 1996, 83, Suppl. 2., 135
 • Tołwiński W., Dadan H., Zalewski B., Okulczyk B.
  Surgical treatment of complete rectal prolapse by the Moore procedure - short and long term results.
  Dig. Surg., 1997, 14, 409 - 412
 • Piotrowski Z., Wojtukiewicz M., Zimnoch L., Jaromin J., Puchalski Z., Bielawiec M.
  Badania nad obecnością fibryny w tkankach raka trzustki.
  Pol. Przeg. Chir., 1998, 70, 478 - 483
 • Piotrowski Z. M, Wojtukiewicz M. Z.
  Pobudzenie krzepnięcia krwi u chorych na raka trzustki.
  Pol. Merk. Lek., 1998, 5, 87 - 88
 • Wojtukiewicz M. Z., Piotrowski Z., Rucińska M., Zimnoch L., Puchalski Z.
  Miejscowe pobudzenie krzepnięcia trustki w przewlekłym zapaleniu.
  Pol. Merk. Lek., 1998, 4, 63 - 65,
 • B.Zalewski: 
  Levels of v5 and v6 CD44 splice variants in serum of patients with colorectal cancer are not correlated with pT stage, histopatological grade of malignancy and clinical features. 
  World Journal of Gastroenterology 2004; 10 (4): 583-5.
 • P. Myśliwiec, Z. Piotrowski, B. Zalewski, A. Kukliński, K. Pawlak: 
  Plasma VEGF-A and its soluble receptor R1 correlate with clinical stage of colorectal cancer. 
  W druku w Rocznikach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • B.Okulczyk, O. Kovalchuk, Z. Piotrowski, P. Myśliwiec, L. Chyczewski: 
  Clinical usefulness of K-RAS mutation detection in colorectal cancer and surgical margins of the colon. 
  W druku w Rocznikach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • D. Cepowicz, A. Stasiak-Barmuta, B. Zalewski, Z. Piotrowski: 
  Assessment expression of the adhesion molecules CD134 and CD137 in patients with colorectal cancer by flow cytometry.
  W druku w Rocznikach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Z. Kamocki, J. Matowicka-Karna, Z. Piotrowski, H. Kemona: 
  Bactericidal capacity of platelets in gastric cancer patients. 
  Neoplasma 2004; 51 (4): 265-8
 • Z. Piotrowski, M. Wojtukiewicz, L. Zimnoch, J. Jaromin, Z. Puchalski, M. Bielawiec. 
  Badania nad obecnością fibryny w tkankach raka trzustki. 
  Polski Przegląd Chirurgiczny, 1998; 70 (4): 478-483
 • M. Wojtukiewicz, Z. Piotrowski, M. Rucińska, L. Zimnoch.
  Tissue factor-dependent local fibrin formation in pancreatic cancer. 
  EAST-WEST EXCHANGE IN SURGERY-IV. Proceedings of the Fourth Symposium Globalization of Medical Science - Toward the 21st Century - Japan-Poland Society for Exchange in Surgery, Tokyo, 10 April 1998 s. 30-32
 • M. Wojtukiewicz, M. Rucińska, L. Zacharski, L. Kozłowski, L. Zimnoch, Z. Piotrowski, B.J. Kudryk, W. Kisiel.
  Localization of blood coagulation factors in situ in pancreatic carcinoma. 
  Thrombosis and Haemostasis, 2001; 86: 1416-1420
 • B. Mroczko, M. Szmitkowski, B. Okulczyk, Z. Piotrowski.
  Granulocyte-macrophage - colony stimulating factor in patients with colorectal cancer. 
  Folia Histochemica et Cytobiologica, 2001; 39 supl. 2: 110-111
 • B. Zalewski, W. Famulski, M. Sulkowska, Z. Piotrowski, W. Kisielewski, K.Guzińska-Ustymowicz. 
  CD44 expression in colorectal cancer. An immunohistochemical study including correlation with cathepsin D and some tumour clinicopathological features. 
  Folia Histochemica et Cytobiologica, 2001; 39 supl. 2: 152-153
 • W. Famulski, K. Guzińska-Ustymowicz, M. Sulkowska, A. Chabowski, B. Zalewski, Z. Piotrowski, A. Stasiak-Barmuta, S. Sulkowski. 
  Tumour budding intensity in relation to cathepsin D expression and some clinicopathological features of colorectal cancer. 
  Folia Histochemica et Cytobiologica, 2001; 39 supl. 2; 172-173
 • E. Skrzydlewska, A. Stankiewicz, K. Michalak, M. Sulkowska, B. Zalewski, Z. Piotrowski. 
  Antioxidant status and proteolytic-antiproteolytic balance in colorectal cancer. 
  Folia Histochemica et Cytobiologica, 2001 Vol. 39 supl. 2: 98-99
 • P. Myśliwiec, Z. Piotrowski, D. Pawlak, M. Gryko, W. Buczko. 
  Zachowanie się kwasu chinolinowego w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki. 
  Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002; 74 (5): 393-399
 • P. Myśliwiec, D. Pawlak, M. Myśliwiec, W. Buczko.
  Endogenous neurotoxine-quinolinic acid is increased in renal allograft recipients. 
  Transplantation Proceedings, 2002; 34 (2): 598-600
 • B. Okulczyk, Z. Piotrowski, O. Kovalchuk, J. Nikliński, L. Chyczewski. 
  Evaluation of K-RAS gene in colorectal cancer. 
  Folia Histochemica et Cytobiologica, 2003; 41 (2): 97-100


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku