Kliniki i Oddziały USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ 
 Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata  NaumnikZ-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Maria Mazerska

Kierownik Stacji Dializ: dr n. med. Ewa Suchowierska

Z-ca kierownika Stacji Dializ: dr n. med. Maciej Barczyk


Adres:
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok

Sekretariat:

Sekretariat : mgr Beata Leszczuk

Telefony

sekretariat: (85) 740-94-58

Faks: (85) 743-45-86

Email : nefrologiaamb@wp.pl

Punkt pielęgniarski: (85) 740 96 04;

Pokój asystentów: (85)-740 96 06;

Stacja dializ: (85) 740 94 71


Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec

prof. dr hab. n. med. Jacek Borawski,

prof. dr hab. n. med. Jacek S. Małyszko,

dr hab. n. med. Szymon Brzósko

dr hab. n. med. Tomasz Hryszko

dr n. med. Katarzyna Klejna

dr n. med. Alicja Rydzewska-Rosołowska

Pracownicy Szpitala:

dr n. med. Maciej Barczyk

dr n. med. Iwona Chlebińska

dr n. med. Maria Mazerska

dr n. med. Mirosław Rowiński

dr n. med. Ewa Suchowierska

lek. Maria Niewiarowska –Ołtarzewska

lek. Justyna Żółtko

Rezydenci:

lek. Anna Bieryło

lek. Katarzyna Kakareko

lek. Barbara Łabij-Reduta

lek. Elżbieta Laudańska

lek. Emilia Mierzwińska

lek. Karolina Perkowska

lek. Emilia Szablak-Uliszewska
mgr Jolanta Brunejko-Struniewicz - pielęgniarka oddziałowa

mgr Irena Chilkiewicz

mgr Małgorzata Klepacka

mgr Irena Treszczotko

Barbara Aleksiejuk

Ewa Bogdanowicz,

Halina Czaplińska,

Alicja Eysymont,

Stanisława Grochowska,

Jowita Kamieńska,

Wanda Kuczyńska;

Małgorzata Manoś,

Katarzyna Michalczuk,

Joanna Piotrowska,

Anna Rogowska,

Marta Tarasiuk;

Irena Treszczotko;

Zespół pielęgniarski Poddodziału Dializ Otrzewnowych:

Elżbieta Jarmoszko;

mgr Anna Fiłonowicz;

mgr Joanna Michniewicz;

mgr Natalia Wałuszko;

Marta Czeszel;
Urszula Kiszko;
Iwona Pacewicz;

Zespół pielęgniarski Stacji Dializ:

Małgorzata Bońkowska - pielęgniarka koordynująca Stacji Dializ

mgr Joanna Babunczuk - z-ca pielęgniarki koordynującej Stacji Dializ

mgr Małgorzata Cichończuk

mgr Iga Czajko

mgr Izabela Dębkowska

mgr Patrycja Fiszer

mgr Iwona Kajdas

mgr Anna Krasnowska

mgr Agata Kondraciuk

mgr Barbara Sałaskiewicz

Bogumiła Bartnik

Elżbieta Benasz

Bożena Borowska

Alicja Gałecka

Ewa Garczewska

Janina Kiercul

Jolanta Knyżewska

Jolanta Łuszczewska

Iwona Mieczkowska

Iwona Pasyniuk

Alina Puchalska

Irena Siemieniuk

Helena Stapaniuk

Irena Surel

Joanna Szeps

Anna Szymborska

Bożena Zambrowska

Elżbieta Żgaj

Technicy:

Grzegorz Kajewski

Wiesław Kurbat


Salowe Kliniki Nefrologii:

Alicja Andrzejewska

Agnieszka Ignatowicz

Krystyna Korolczuk

Wiesława Łukasiak

Krystyna Sawicka

Katarzyna Sosnowska

Urszula Zagórska

Salowe Stacji Dializ:

Joanna Borawska

Wiersława Kozłowska

Bożena Stasiełuk

Bożeta Utko

Elżbieta Wasilewska

Alicja Wojtkowska

Sanitariusze Kliniki Nefrologii:

Rybnik Wojciech

Sanitariusze Stacji Dializ
Dominik Choiński
Marcin Marciszewski
Działalność kliniczna-lecznicza


Pełna diagnostyka i leczenie chorób nerek i nadciśnienia tętniczego.

 • Leczenie dializami (hemodializa, ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa, automatyczna dializa otrzewnowa).

Opieka i leczenie chorych po zabiegu transplantacji nerki


Klinika jest ośrodkiem Szkoleniowym Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji (ERA-EDTA) w dziedzinie Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego.

Działalność dydaktyczna

szkolenie studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii i oddziałem nauczania w języku angielskim w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i profesjonalizmu w medycynie;
szkolenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (licencjat) kierunek Dietetyka w zakresie żywienia w chorobach nerek;

Szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej.

Ważniejsze publikacje naukowe:

 • Naumnik B, Myśliwiec M. Heparin-free haemodialysis—use and outcomes. Nat Rev Nephrol 2013, 9(7):381-2.
 • Hryszko T, Brzosko S, Mysliwiec M Low concentration of heparin used for permanent catheters canal locking is effective and diminishes the risk of bleeding. Int Urol Nephrol. 2013; 45: 825-829.
 • Brzosko S, Hryszko T, Kłopotowski M, Myśliwiec M. Validation of Mini Nutritional Assessment Scale in peritoneal dialysis patients. Arch Med Sci. 2013;9(4):669-76.
 • Malyszko J, Koc-Zorawska E, Malyszko JS, Glowinska I, Mysliwiec M, Macdougall  IC. GDF15 is related to anemia and hepcidin in kidney allograft recipients. Nephron Clin Pract. 2013;123:112-7.
 • Koc-Żórawska E, Małyszko J, Zbroch E, Małyszko JS, Myśliwiec M.
 VAP-1 a hiperglikemia u chorych dializowanych otrzewnowo.
 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2013; 67: 1340-1344
 • Koc-Żórawska E, Przybyłowski P, Małyszko JS, Myśliwiec M, Małyszko J.
 Vascular adhesion protein-1, a novel molecule, in kidney and heart allograft recipients.
Transplantation Proceedings 2013; 45: 2009-2012
 • Koc-Żórawska E, Małyszko J, Małyszko JS, Myśliwiec M.
 VAP-1, a novel molecule linked to endothelial damage and kidney function in kidney allograft recipients.
 Kidney Blood Pres Res 2012; 36: 242-247
 • Hryszko T, Brzosko S, Rydzewska-Rosolowska A, et al. Cinacalcet lowers fgf-23 level together with bone metabolism in hemodialyzed patients with secondary hyperparathyroidism. Int Urol Nephrol. 2012; 44: 1479-1486.
 • Hryszko T, Rydzewska-Rosolowska A, Brzosko S, et al. Low molecular weight iron dextran increases fibroblast growth factor-23 concentration, together with parathyroid hormone decrease in hemodialyzed patients. Ther Apher Dial. 2012; 16: 146-151.
 • Koc-Żórawska E, Małyszko J, Zbroch E, Małyszko JS, Myśliwiec M.
 Vascular adhesion protein-1 and renalase in regard to diabetes in hemodialysis patients.
 Arch Med Science 2012; 8: 1-5
 • Naumnik B, Kowalewska J, Zalewski G, Charkiewicz R, Myśliwiec M. The status of BK polyomavirus replication in adult renal transplant recipients in north-eastern Poland. Transplant Proc 2011;43(8):2976-84
 • Naumnik B, Rydzewska-Rosołowska A, Myślwiec M.  Different effects of enoxaparin, nadroparin and dalteparin on plasma TFPI during hemodialysis: a prospective cross-over randomized study. Clin Appl Thromb Hemost 2011; 17: 480 - 486.
 • Małyszko JS, Rams L, Drozdowska-Rams L, Małyszko J. Serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a marker of kidney function in pregnancy - useful or doubtful? Arch Med Sci. 2010;6:744-7
 • Naumnik B, Pawlak K, Myśliwiec M. Unfractionated heparin but not enoxaparin causes delayed plasma PAI-1 depletion in hemodialysis patients: a prospective study. Clin Appl Thromb Hemost 2009; 15(1): 84-91
 • Naumnik B, Pawlak K, Myśliwiec M. Different effects of enoxaparin and unfractionated heparin on some thrombogenesis markers during hemodialysis: A cross-over study. Thromb Res 2009; 123: 631-636
 • Klejna K, Naumnik B, Gasowska K, Myśliwiec M. OPG/RANK/RANKL signaling system and its significance in nephrology. Folia Histochem Cytobiol. 2009;47(2):199-206.
 • Brzosko S, Szkolka T, Mysliwiec M. Kidney disease is a negative predictor of 30-day survival after acute ischaemic stroke. Nephron Clin Pract. 2009;112(2):c79-85.
 • Brzosko S, Hryszko T, Malyszko J, Malyszko JS, Mazerska M, Myśliwiec M. Femoral localization and higher ultrafiltration rate but not concentration of heparin used for canal locking of hemodialysis catheter are negative predictors for its malfunction. Am J Nephrol. 2008; 28(2):298-303.
 • Borawski J, Dubowski M, Pawlak K, Myśliwiec M. Sulodexide induces hepatocyte growth factor release in humans. Eur J Pharmacol 2007; 558: 167-171.
 • Borawski J, Wilczyńska-Borawska M, Stokowska W, Myśliwiec M.The periodontal status of pre-dialysis chronic kidney disease and maintenance dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2007; 22: 457-464.
 • Borawski J. Myeloperoxidase as a marker of hemodialysis biocompatibility and oxidative stress: the underestimated modifying effects of heparin. Am J Kidney Dis 2006; 47: 37-41.
 • Borawski J, Naumnik B, Myśliwiec M. Activation of hepatocyte growth factor/activin A/follistatin system during hemodialysis: role of heparin. Kidney Int 2003; 64: 2229-2237.
 • Borawski J, Myśliwiec M. Serum hepatocyte growth factor is associated with viral hepatitis, cardiovascular disease, erythropoietin treatment, and type of heparin in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2002; 17: 637-644.
 • Brzosko S, Krauze-Brzosko K, de Gaetano G, Iacoviello L. Asymmetrical dimethylarginine and risk of acute coronary events. Lancet. 2002; 359(9317):1620.

 
 

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku