Zamówienia publiczne

Dialogi Techniczne

 

Dialog techniczny na wykonanie oznakowania informacyjnego budynków "F", "G", "H"

2016-06-03

treść ogłoszenia

dokumentacja

 

Usługa żywienia pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

2018-02-20

treść ogłoszenia

 

Dialog techniczny na wykonanie systemu informatycznego wspomagającego uszczelnienie zamówień w USK w Białymstoku

2018-06-13

treść ogłoszenia

OPZ zbiorczy

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku