Certyfikaty i nagrody

Certyfikaty i nagrody

USK nagrodzony za zarządzanie

 

Wyróżnienie i statuetkę „Eurofirmy” w kategorii zarządzanie instytucją otrzymał Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Nagrody zostały wręczone podczas Wielkiej Gali Biznesu 20 stycznia 2017 roku. Uczestniczyło w niej ponad 400 przedsiębiorców, właścicieli firm, przedstawicieli środowiska biznesowego oraz samorządów lokalnych i regionalnych, a także Członków Wschodniego Klastra Budowlanego.


USK w Białymstoku po raz piąty Gazelą Biznesu

 

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Pierwsza edycja Gazel Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Ranking Gazele Biznesu, organizowany przez „Puls Biznesu”, a opracowywany przez wywiadownię gospodarczą Coface, wyróżnia firmy, które w latach 2010-12 ani razu nie odnotowały straty i notowały zwyżki przychodów ze sprzedaży.

Uroczysta Gala wręczenia Gazel Biznesu województwa podlaskiego odbyła się 15.01.2014 w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

 


USK z Perłami Medycyny 2013

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał w Konkursie Perły Medycyny 2013 I nagrodę  w kategorii PROJEKT pt. „Włączenie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku dwóch szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Dłuskiego w Białymstoku oraz Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.”

Kapituła Konkursu doceniła zaangażowanie Dyrektora oraz całego personelu w stworzenie jednego  z największych szpitali w Polsce.

Konkursy „Perły Medycyny” mają charakter cykliczny i są adresowane do wszystkich firm i przedsiębiorców z sektora budownictwa, do samorządów, placówek i firm działających na rynku medycznym oraz firm i przedsiębiorstw z całej Polski, niezależnie od charakteru własności przedsiębiorstwa, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników.

Nagrody zostały wręczone 23 listopada Wielkiej Gali POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w warszawskim Hotelu Gromada.Lew Biznesu dla USK

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny, jako jedyna placówka ochrony zdrowia na Podlasiu, otrzymał Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości i statuetkę Lew Biznesu. Jest również jedynym szpitalem klinicznym w Polsce, który otrzymał takie wyróżnienie. Szpital otrzymał tę nagrodę za wysoką jakość wykonywanych procedur medycznych i dobrą sytuację finansową jednostki.

Nagroda Lwy Biznesu to jedno z najbardziej renomowanych wyróżnień, jakie mogą zdobyć polskie przedsiębiorstwa i instytucje. Ma na celu wyłonienie krajowej elity biznesu, do której przepustką są wymierne efekty dążenia do najwyższej jakości oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów i usług poprzez stałe podnoszenie standardów. Zdobycie statuetki jest równoznaczne z przynależnością do grona osób i podmiotów przyczyniających się do poprawy wizerunku polskiej sceny biznesu. Z kolei Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości symbolizuje najwyższą jakość produktów i usług, jest obok ISO oraz systemu HACCP jednym z najefektywniejszych sposobów budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i jego marki. Certyfikat oparty jest na najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych, ogólnodostępnych normach ISO oraz normach, aprobatach, atestach w formie dokumentów jednostek niezależnych, obowiązujących w poszczególnych branżach.


USK Gepardem Biznesu


W szóstej edycji konkursu „Gepardy Biznesu” Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzymał tytuł Geparda Biznesu 2011. Głównym celem Konkursu Gepardy Biznesu jest wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej, liczonej metodą porównania do spółek giełdowych (metodę tę opracował Instytut Bankowości Spółdzielczej do uproszczonej wyceny firm spoza giełdy). Do obliczeń wykorzystywane są średnie dla wszystkich spółek z GPW wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) w marcu danego roku. Metodologia wykorzystywana w Konkursach Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


W konkursie nagrodzone zostały jednostki wybrane z 50 tysięcy firm, których wyniki finansowe zostały przeanalizowane. Organizatorem konkursu jest Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”, Klub Gepardów Biznesu i ULAN Sp. z o.o. Konkurs Gepardy Biznesu organizowany jest od 2006 r. na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego i danych przedstawionych przez firmy. Więcej na temat konkursu http://www.gepardybiznesu.pl/

Statuetkę i dyplom dyrektor USK dr Bogusław Poniatowski otrzymał w dniu 29.06.2012 w Warszawie podczas uroczystej Konferencji Nowoczesnego Biznesu.

Eurocertyfikaty


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku  w 2011 roku jako jedyny szpital kliniczny z Polski zdobył międzynarodowe wyróżnienie - EuroCertyfikat. Jest on przyznawany na 3 lata firmom i instytucjom spełniającym najwyższe wymagania i standardy Unii Europejskiej. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest podmiotom gospodarczym, szczególnie wyróżniającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju, spełnianiem surowych norm jakościowych oraz spełniającym najwyższe wymagania i standardy Unii Europejskiej.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku otrzymał wyróżnienie w dwóch kategoriach:
Certyfikat Wiarygodności Firmy/Instytucji

Oceny podmiotów w tej kategorii dokonywali specjaliści z dziedziny prawa, zarządzania i księgowości, którzy po zakończeniu prac mogli stwierdzić, iż wybrany podmiot jest rzetelny i wiarygodny. Posiadanie tego certyfikatu jest sygnałem dla innych podmiotów, że mają do czynienia z odpowiedzialnym i liczącym się na rynku partnerem.


Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług

Otrzymany Certyfikat uwiarygodnia Szpital w oczach pacjentów. Jest gwarantem stosowania w Szpitalu najlepszych praktyk i profesjonalnej obsługi.

Diamenty Forbsa


W 2010 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzymał wyróżnienie „Diamenty Forbsa”. Jest to jedyny szpital na Podlasiu, który może się poszczycić takim tytułem. „Diamenty” są przyznawane firmom, które są rentowne,  mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami oraz  wykazują się dodatnim wynikiem finansowym.Gazele Biznesu


Gazele Biznesu jest to coroczny ranking (prowadzony od 2004 roku) najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. W Polsce ranking sporządza dziennik „Puls Biznesu”, podobne rankingi są również organizowane w Szwecji, Danii, Austrii, Litwie, Łotwie, Rosji, Estonii i Słowenii. Aby wziąć udział w Rankingu należy opublikować wynik finansowy z ostatnich trzech lat w  Monitorze Polskim, mieć dodatni wynik finansowy w ostatnich trzech latach i mieć sprzedaż nie mniejszą niż 3 miliony zł i nie większa niż 200 milionów złotych. Według organizatorów, Gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.
ROK 2007

SZPITAL zajął 9 miejsce wśród firm startujących w Konkursie z całej Polski, w kategorii firm zajmujących się ochroną zdrowia, wg EKD- kod 85;

SZPITAL był jedynym szpitalem z województwa podlaskiego, który spełnił kryteria uczestnictwa w konkursie; zajmując 1 pozycję wśród jednostek sklasyfikowanych wg EKD 85;

 
ROK 2008

SZPITAL zajął 6 miejsce wśród firm startujących w Konkursie z całej Polski, w kategorii firm zajmujących się ochroną zdrowia, wg EKD- kod 85;

SZPITAL był jedynym szpitalem z województwa podlaskiego, który spełnił kryteria uczestnictwa w konkursie, zajmując 1 pozycję wśród jednostek sklasyfikowanych wg EKD 85;

Szpital zajął 69 miejsce wśród wszystkich firm zgłoszonych do Konkursu z woj. Podlaskiego.

 

Również w roku 2009 i 2010 USK otrzymał wyróżnienie Gazeli Biznesu

 
Konkurs "Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ" 2007r.Celem Konkursu było wyróżnienie osób i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce w roku 2007, kierowały się determinacją i zaangażowaniem, wyprzedzały istniejące standardy i stanowiły inspirację i przykład dla pozostałych uczestników rynku ochrony zdrowia. Dyrektor Bogusław Poniatowski uzyskał III miejsce w Kategorii "Współpraca Międzynarodowa dla Zdrowia

 Perły Medycyny


„Perły medycyny” to ogólnopolski Konkurs Medyczny. Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów – szpitali, przychodni i firm działających na rynku medycznym, które w swoich codziennych działaniach kierują się profesjonalizmem oraz rzetelnością, a także - co jest niezwykle istotne - odpowiedzialnością na każdym etapie swojej działalności. Przedsięwzięcie jest skierowane do tych, którzy poprzez optymalizację kosztów i właściwe metody zarządzania procesami, inwestycje w reorganizację i modernizację, podnoszenie kwalifikacji zespołu, efektywność zarządzania, organizację pracy poprzez lepsze wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych - zapewniają sprawność funkcjonowania placówki medycznej bądź firmy działającej na rynku medycznym pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowiązków pacjenta i klienta.
W 2007 roku USK uzyskał:

Wyróżnienie

5 miejsce w kategorii SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE powyżej 400 łóżek

Dyplom Uczestnictwa
W kategorii RATOWNICTWO MEDYCZNE I TRANSPORT SANITARNY


W 2008 roku USK uzyskał :

Wyróżnienie 

5 miejsce
w kategorii SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE powyżej 400 łóżek.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku